Θρασίμια ἀηδιαστικὰ ποὺ προκαλοῦν ἐμμετό…

Ζῆτα τους καὶ  συγγνώμη ἀπὸ ἐπάνω πατριώτη…

Ἤμουν ἕτοιμος νὰ δεχθῶ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐξηγήσεις τους…
Ναί, πράγματι, ἦταν κάτι ἀσύληπτο καὶ πρωτοφανὲς καὶ μὴ ἀντιμετωπίσιμο… δὲν διαφωνῶ…

Ὅμως… Στὸ τέλος τῶν έξηγήσεων καὶ μπλᾶ… μπλᾶ… μπλᾶ…
Περίμενα, ἔτσι, γιὰ τὸ γ@μῶτο, γιὰ τοὺς νεκρούς, γιὰ τοὺς ἐναπομείναντες ζωντανοὺς συγγενεῖς τους… γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων ῥὲ γ@μῶτο…
Νὰ ἀνακοινώσουν ζωντανὰ, ὅλοι τους (ὑπουργός, ὑπαρχηγοί, ἀρχηγοί) μίαν συγγνώμη καὶ τὶς ὁμαδικές τους παραιτήσεις, μόνον καὶ μόνον λόγῳ τῆς ἀπεράντου πανελληνίου θλίψεως.

Ἀντὶ αὐτοῦ ὅμως…. γελοιότητες!!!
Ντροπή σας θρασίμια… Εἶσθε ἀηδιαστικοί… Μοῦ προκαλεῖται πραγματικὰ ἐμμετό…

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Σημειώσεις

Τί εἶναι αὐτό ἄραγέ;

Ὅλο αὐτὸ τὸ κακὸ ἔγινε σὲ λιγώτερο ἀπὸ μίαν ὥρα…

Ἡ φωτιά, ὡς γνωστὸν πλέον, τοὺς ἔπιασε (ὅλους) στὸν ὕπνο κυριολεκτικῶς.
Καί, ὅταν κατάλαβαν τὸν κίνδυνο, σχεδὸν ὅλοι μαζὺ ἔτρεξαν νὰ σωθοῦν, ἀλλὰ κόλλησαν σὲ δρόμους ποὺ δὲν ξεπερνοῦν τὰ πέντε μὲ ἕξι μέτρα…
Ὅλα αὐτὰ βέβαια οἱ τυχεροί, ὅσοι ἦσαν κοντὰ στὶς παραλίες…

Βρὲ βρὲ βρέ…

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Θρασίμια ἀηδιαστικὰ ποὺ προκαλοῦν ἐμμετό…

  1. Ἐγὼ ἐπιμένω : Ὁ κάθε λαὸς εἶναι ἄξιος τῆς τύχης του. (Ἄσε ποὺ οἱ ἐπιγραφὲς εἶναι τελείως ἀνορθόγραφες.)

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *