Γιατί ὁ Μακάριος δέν ἀπέτρεψε τήν εἰσβολή;

Σὰν σήμερα, στὶς 3 Αὐγούστου τοῦ 1977, ἄφησε αὐτὸν τὸν μάταιο κόσμο ὁ ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας…

Τὴν γνώμη μου γιὰ τόν, κατ’ ἄλλους «Ἐθνάρχη» (ἀλήθεια, ποίου Ἔθνους;;;) καὶ κατ΄ ἄλλους «σατανόπαπα», τὴν ἔχω γράψῃ λεπτομερῶς στὸ βιβλίο μου: «Κύπρος 1974- Ἡ Μεγάλη Προδοσία». 

Ἔγκειται σὲ ἐσᾶς νὰ ἀντιληφθεῖτε τὰ σκοτεινὰ σημεῖα τῆς προσωπικότητός του, διαβάζοντας τὶς ἐπόμενες γραμμές…

«Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἀφοῦ ὅλοι ἤξεραν ὅτι ἡ Τουρκία θὰ εἰσέβαλε στὴν Κύπρο μετὰ τὸ πραξικόπημα, γιατί ὁ Μακάριος δέν ἔκανε ὁποιανδήποτε προσπάθεια νά ἀποτρέψῃ τήν σίγουρη τουρκική στρατιωτική παρέμβαση στήν Κύπρο;
Ἡ ἀπάντησις εἶναι στὸ ὅτι ὁ Μακάριος:

«ὅπως ἕνας ἄνθρωπος ποὺ πνίγεται στὸ νερό, ἔβλεπε τὴν Τουρκία ὡς ναυαγοσώστη του»
(Ἐσμὲλ Μπαρουτσοῦ, διευθυντὴς Τουρκοελληνικῶν Ὑποθέσεων, στὸ Τουρκικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τὸ έψει τῇ σίγουρη 974).

Στὶς 19 Ἰουλίου, ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν), ὁ Μακάριος ἐξαπέλυσε τὸν ἰστορικό του λόγο, ὅπου κατηγόρησε τὴν Ἑλληνικὴ χούντα τοὐλάχιστον ἕξι (6) φορές, γιὰ «εἰσβολὴ στὴν Κύπρο».
Μεταξὺ ἄλλων, κατηγόρησε εὐθέως τὴν Ἑλλάδα τοῦ Ἰωαννίδου γιὰ τὸ πραξικόπημα καὶ ὅτι ἐτοῦτο ἐξετελέσθη ἀπὸ Ἕλληνες ἀξιωματικούς. Ἀπεκάλυψε δέ, ὅπως εἶχε δηλώσῃ στὸν Ἕλληνα πρέσβυ, ὅτι θεωροῦσε τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὴν Τουρκία μικρότερο ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν κίνδυνο ἐξ Ἑλλάδος καὶ ὅτι ὁ φόβος του αὐτὸς τώρα ἐδικαιώθη. Κατηγόρησε ἐπίσης τὴν Ἑλλάδα γιὰ εἰσβολὴ καὶ ὅτι, μὲ τὴν ἀνατροπή του, παρεβίασε τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Κύπρου. Ἀκόμη διεκήρυξε ὅτι ἡ κατάστασις ποὺ διεμορφώθη στὴν Κύπρο δὲν ἦταν ἐσωτερικὴ ὑπόθεσις καὶ δὲν ἐπηρέαζε μόνον τοὺς Ἑλληνοκυπρίους ἀλλὰ καὶ τοὺς Τουρκοκυπρίους. Κάνοντας τέλος μνεία τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν, ἰδιαίτερα εὐαίσθητο θέμα στοὺς κύκλους τοῦ ΟΗΕ, κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα ὅτι τηροῦσε διπρόσωπο στάση καὶ ὅτι τὶς ὑπονόμευε. Μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς Τουρκικὴς εἰσβολῆς ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόσωπος στὸν ΟΗΕ Ὀσμὰν Ὀλτσάι εἶπε ἡ Τουρκικὴ ἐπέμβασις στὴν Κύπρο ἔγινε μετὰ τὴν «εἰσβολὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Κύπρο», ὅπως κατήγγειλε καὶ ὁ Μακάριος στὶς 19 Ἰουλίου.

Περὶ τὶις 20:00, (ὥρα Ἑλλάδος), ἐπιστρέφοντας ὁ Μακάριος στὸ ξενοδοχεῖο του, κατάκοπος ἀπὸ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν παρουσίασή του στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, καθισμένος σὲ μίαν πολυθρόνα ἀνοίγει τὴν τηλεόραση ὅπου καὶ βλέπει ἔντρομος τὸ θλιβερὸ θέαμα. Μία ὁλόκληρος ἁρμάδα τουρκικῶν πολεμικῶν πλοίων κατάφορτη νὰ ἀποπλέῃ ἀπὸ Μερσίνα. Βέβαια κατ΄ ἄλλες πηγὲς εἰδησεογραφικῶν πρακτορεόων τὴν ὥρα τῆς πρώτης μεταδόσεως ὁ Μακάριος κοιμόταν καὶ οἱ φρουροί του δὲν ἐπέτρεψαν νὰ τοῦ ἀναγγείλουν τὴν εἴδηση γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀνησυχήσουν…»

Σᾶς ἀφήνω λοιπὸν νὰ κρίνετε μόνοι σας!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply