Θά μάθουμε ἄρα γέ τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν;

Σὲ ἕνα μόνον οἰκόπεδο εἴχαμε 26 νεκρούς.
Σὲ μίαν περιοχὴ τῆς Ῥαφήνας ἀκόμη 12, μαζεμένους. Σύνολον 38. Τριάντα ὀκτὼ νεκροὶ μόνον σὲ δύο σημεῖα!!! Μόνον!!!
Ὁ ψινάκιους, στὶς πρῶτες δηλώσεις του, ἀνέφερε κάτι γιὰ σαράντα (40) ἀγνοουμένους. Ἀλήθεια… Τούς ἀνεκάλυψαν; Ζοῦν; Δέν ζοῦν;
Ὁ μπουρνοῦς τίποτα… Τὸ δούρειον (ἱππο) ἐπίσης τίποτα…

Βάσει αὐτῶν ποὺ ἀκούσαμε στὰ δελτία εἰδήσεων, ἀπὸ μαρτυρίες κατοίκων, ἀπὸ πυροσβέστες καὶ ἀστυνομικούς, ἐν τελῶς σκόρπια, μόνον μέσα στὰ καμμένα αὐτοκίνητα κάτι δεκάδες ἄτομα (πόσα ἀλήθεια;) ἦσαν νεκρά.
Ἄγνωστος ἐπίσης (γιὰ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους πολῖτες) παραμένει ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐγκλωβισμένων, ποὺ δὲν κατάφεραν νὰ διαφύγουν.
Καί, φυσικά, δίπλα σὲ αὐτὴν τὴν ἀπέραντη μακαβρία λίστα, ἔρχονται νὰ προστεθοῦν καὶ οἱ νεκροὶ ἀπὸ πτώσεις σὲ γκρεμούς, ἀπὸ ἐμφράγματα, ἀπὸ ἀναπνευστικὰ καὶ ἀπὸ πνιγμούς. Ἰδίως αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς πνιγμούς, ποὺ κάποιων τὰ πτώματα ξεβράζονται τυχαίως, ἀποτελοῦν μίαν ἄλλην ὁμάδα νεκρῶν, γιὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἀκούσαμε κάτι. Καί, πολὺ φοβᾶμαι, πὼς οὔτε καὶ  θὰ ἀκούσουμε.

Γνωστός μου πυροσβέστης πρὸ ἡμέρῶν ἔκανε ἀναφορὰ γιὰ τοὐλάχιστον 200-250, ἴσως καὶ 300 νεκρούς, ἀλλὰ ἀδυνατῶ νὰ διασταυρώσω τὴν ἀκρίβεια τῆς πληροφορίας.
Βάσει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὀχημάτων ποὺ ὑπεχρεώθησαν νὰ διέλθουν μέσα ἀπὸ τὸ Μάτι, τὰ ὁποία κατὰ πολὺ συντηρητικὲς ἐκτιμήσεις ξεπερνοῦν σὲ ἀριθμὸ τὰ 1200, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς κάτι μετρᾶμε λάθος. Οἱ ὁδηγοὶ κατὰ κύριον λόγο ἀγνοοῦσαν τὴν μορφολογία τῆς περιοχῆς καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τὶς διόδους πρὸς τὴν θάλασσα. Αὐτό, ἐὰν τὸ ἀναλογισθοῦμε, θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ὑποψιάζῃ γιὰ ἀποσιωπήσεις καὶ παραπληροφορίες, περὶ  τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυμάτων, ἀλλὰ μᾶλλον μᾶς θεωροῦν ἀπολύτως χαύνους, γιὰ νὰ τὸ παρακάμπτουν καὶ  τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ τὰ
κωθώνια ποὺ τὸ παίζουν πολιτικοί.

Ἔχει ὅμως σημασία τό ἐάν ἦσαν ἑκατό ἤ διακόσιοι ἤ τριακόσιοι οἱ νεκροί; Ἔχει σημασία ἐάν τό ἔγκλημα ἦταν μεγάλο ἤ πάρα πολύ μεγάλο;
Προσωπικῶς γιὰ ἐμέναν ἔχει.
Ὅμως ἀκόμη μεγαλυτέραν βαρύτητα ἔχει γιὰ τοὺς ἐπιζῶντες καὶ ἰδίως γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχασαν ἀγαπημένα πρόσωπα. Οἱ δικές τους ζωὲς ἀνετράπησαν μέσα στὶς καυτὲς φλόγες… Τοὺς δικούς τους νεκροὺς ἀποκρύβουν οἱ «ταγοί»… Ἐπάνω στὸ δικό τους δρᾶμα παίζονται οἱ παραστάσεις…

Μὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Εἴτε ἕνας εἴτε τριακόσιοι κι ἕνας, πάλι ἔγκλημα εἶναι. Δὲν τοῦ ἀλλάζουν τὴν ταὐτότητα οἱ ἀριθμοί. Ἡ ἐγκληματικὴ ἀμέλεια, ἡ εὐφάνταστος, πλὴν ἄχρηστος, πολιτικὴ προστασία καὶ φυσικὰ ὅλη ἡ πέριξ τῶν γεγονότων ἐμποροπανήγυρις, ἀποδεικνύει περίτρανα πὼς ὅταν παραδίδῃς τὴν διαχείρισιν τῆς ζωῆς σου σὲ πανηλιθίους, τὰ ἐγκλήματα θὰ διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, ἡ γενοκτονία μας θὰ ἐπεκτείνεται καὶ κάθε φορὰ ἡ θυσία τῶν ἀθῴων θὰ λαμβάνῃ ἐκτάσεις ποὺ θὰ ξεπερνοῦν τὸ …ἀτύχημα καὶ θὰ φθάνουν στὴν γενοκτονία.

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιάννης Εὐσταθίου, ἀνταποκριτὴς τοῦ ΣΤΑΡ:

«Λίγοι λίγοι μεταφέρονται οἱ σωροὶ τῶν πνιγμένων ἀπὸ τὰ ψυγεῖα στὸ Σκιστὸ στὴν Ἀθήνα»!

Ἄρα ἤξεραν αὐτοὶ ποὺ ἔλεγαν πὼς δεκάδες πτώματα εὑρίσκονται σὲ ψυγεῖα στὸ Σκιστό, ὅπου εἶναι ἡ βάσις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ!

Καὶ γιατί παρακαλῶ τούς ἐμάζευσαν σέ ψυγεῖα καὶ δὲν ἐδόθησαν στήν Ἰατροδικαστική ὑπηρεσία ἐξ ἀρχῆς, γιὰ νά ἀναγνωρισθοῦν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τους;

Γιὰ νὰ μὴν μάθουμε ἀμέσως πὼς οἱ νεκροί ξεπερνοῦν τούς διακοσίους, ὅπως ἰσχυρίζονται τά ξένα πρακτορεία εἰδήσεων;
Ἀλῆτες ΣΥΡΙΖΑΝΕΛῆτες!!!

Λαπαθιώτου Ντίνα

εἰκόνα

 

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply