Φταίει ὁ …Οὔτις!!!

Δὲν φταῖμε ἐμεῖς…
Δὲν φταῖτε ἐσεῖς…
Φταίει μόνον ὁ …Χατζηπετρῆς!!!

Τὸ 1999, μὲ τὸν σεισμὸ τῆς Πάρνηθος, ὑπῆρξαν 140 νεκροί.
Δὲν ἔφταιγαν οἱ οἰκοπεδοφάγοι, οὔτε οἱ ἐργολάβοι καί, φυσικά, δὲν ἔφταιγαν καὶ οἱ τότε κυβερνῶντες.
Τὰ στοιχεία ἔδειξαν ὅτι ἔφταιγε μόνον ὁ …Ἐγκέλαδος!!!!

Τὸ 2007, στὶς πυρκαϊὲς τοῦ νομοῦ Ἠλείας, εἴχαμε 80 καὶ πλέον νεκρούς.
Καὶ τότε δὲν ἀνέλαβε κάποιος τὶς εὐθῦνες του, ἀφοῦ, διὰ στόματος τοῦ τότε ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως, Βύρωνος Πολύδωρα, ὁ μόνος αὐτουργὸς καταστροφεὺς ἦτο ὁ Στρατηγὸς Ἄνεμος (Αἴολος)!!!!

Στὶς πλημμῦρες τοῦ Δήμου Μάνδρας, καθὼς καὶ τῶν ὁμόρων Δήμων, δὲν ἔφταιγαν αὐτοὶ ποὺ ἐμπάζωσαν τὰ ῥέματα, οὔτε οἱ πωλητεικάντηδες τοῦ συστήματος, ποὺ ἔδωσαν τὶς ἄδειες οἰκοδομῶν, ἀλλὰ ὁ Πᾶν, ποὺ ἀπὸ τὸ ὅρος Πατέρας ἔστειλε δύο φορὲς τὴν ὀργή του, γιὰ νὰ μᾶς πνίξῃ (25 νεκροί!).

Στὶς 23 Ἰουλίου, μὲ τὴν τεραστία καταστροφὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, ἀπὸ πυρκαϊὲς σὲ κατοικημένες καὶ  δασώδεις περιοχές, ἴσως τὴν μεγαλυτέρα συμφορὰ τῶν νεωτέρων ἐτῶν, ὅπου ἐχάθησαν (ἔως τώρα) 96 ψυχές, μεταξὺ αὐτῶν καὶ δεκάδες παιδιά, δὲν ἔφταιγαν, σὲ οἱανδήποτε περίπτωση, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν οἰκιῶν ποὺ ἐκάησαν, διότι ἐλησμόνησαν νὰ κατασκευάσουν, ἐκτὸς τῆς πισίνος τους καὶ ἕναν ὑπόγειον χῶρο, γιὰ νὰ εἰσέλθουν σὲ αὐτὸν καὶ νὰ σωθοῦν.
Βλέπετε…
Ὅταν ἔχουμε πλημμῦρες, ἀνεβαίνουμε ἕναν ὄροφο καὶ χάνουμε μόνον ὑλικὰ ἀγαθά.
Ὅταν ἔχουμε φωτιὲς (καθὼς καὶ βομβαρδισμούς) κατεβαίνουμε στὰ καταβάσια καὶ δὲν γινόμαστε θυσία στὴν πυρά.
Ἐξαιρεῖται ὁ σεισμός, ὁ ὁποῖος εἶναι ξαφνικὸς καὶ μᾶς στέλνει …ἀδιαβάστους!

Ὅπως λοιπὸν ἤδη ἔγραψα δὲν φταῖν οἱ κάτοικοι, ποὺ ἔκτισαν ἕνα ἐξοχικὸ σπιτάκι. Οὔτε οἱ πολεοδομίες, οὔτε καὶ  τὰ δασαρχεῖα, οὔτε τὰ πωλειτικὰ ἑρπετὰ τῆς χώρας, ποὺ ἐδημιούργησαν φορο-εἰσπρακτικοὺς νόμους, διὰ μέσου (ἀκόμη καὶ) τῆς διατηρήσεως τῶν αὐθαιρέτων.

Στὴν πραγματικότητα ἐδῶ ἔχουμε καραμπινάτη παρουσία μίας ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, ἀποτελουμένη ἀπὸ τοὺς ἀρχιτέκτοντες τῆς φύσεως, ἧτοι τοῦ Ἡφαίστου, ἀρχιμάστορος τῆς πυρᾶς, τοῦ Αἰόλου ποὺ ἐσάρωσε, μὲ τοὺς Βορειοδυτικούς του ἀνέμους (ταχύτητος 120 χιλιομέτρων/ὥρᾳ) τὶς ἐν λόγῳ περιοχὲς καί, φυσικά, τοῦ γνωστοῦ, ὑπόπτου Πανός, ποὺ εἶναι ὁ γενάρχης τοῦ …Πανικοῦ (!!!), καθὼς καὶ τῆς σπορᾶς αὐτοῦ.

Διὰ ταὔτα… οὐδεὶς πταίει, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Φυσικοὺς Νόμους, οἱ ὁποῖοι κι ἔχουν νόμιμο κατοικία ἐδῶ καὶ ἑκατοντάδες αἰῶνες εἰς τὸν Ὄλυμπον.
Οἱ ἀνακριτές, οἱ εἰσαγγελεῖς ἔχουν, καθὼς διαφαίνεται, εὐκολότατον ἔργο, ὥστε καὶ πάλι νὰ ἀποδώσουν «δικαιοσύνη».

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν πρωθυπουργό, ποὺ ἀνέλαβε τὴν πολιτικὴ εὐθύνη ἐπάνω του, ἀφοῦ ὅλα τὰ ἄλλα πωλειτικὰ σκυλιὰ διαβιοῦν στὴν ἀνυπαρξία, τὸν ἀφήνω νὰ τὸν δικάσουν οἱ Ἐρινῦες, ζώντας στὸ ἐξῆς καταδικασμένος νὰ ἀκούῃ τὸ γοερὸ κλάμα καὶ τὶς προθανάτιες κραυγὲς τῶν παιδιῶν ποὺ ἐχάθησαν τόσο ἄδικα.

Εὔστρατος ἐν Ἐλευσίνι
29 Ἰουλίου 2018

Μετὰ τὶς ἀποφράδες ἡμέρες τοῦ Ὁλοκαυτώματος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Φταίει ὁ …Οὔτις!!!

 1. Ἔ, ποιὸς θὰ φταίη, βρὲ ἀφελέστατοι! Τὸ εἴπαμε: Σὲ κοινοβουλευτικὸ καθεστὼς ὁ ὑπεύθυνος ποτὲ δὲν βρίσκεται!
  Ὄχι ἐγώ, “αὐτός”, λόγω δημοκρατικῶν διαδικασιῶν… καὶ ὁ ἐν λόγω αὐτὸς κουκουλώνεται, ὥστε ἡ ὅλη ἡ κατάσταση νὰ εἶναι politically correct.
  Τώρα νὰ σᾶς πῶ κάτι; Ἐὰν ἐμένα οἱ καθηγητές μου τοῦ Γυμνασίου μὲ βλέπανε νὰ κάνω παρέα π.χ. μὲ τὸν Τσοχατζόπουλο, θὰ μὲ ταράζανε στὰ σκαμπίλια (= φάπες).
  Καὶ ἰδοὺ ὁ ἐν λόγῳ Τσοχατζόπουλος (ἤ ὄπως ἀλλιῶς λέγεται), ποὺ δὲν κατάφερε οὔτε ἕνα πτυχίο τῆς προκοπῆς νὰ πάρη στὴ Γερμανία, ὑπουργός! Καὶ ἀντὶ νὰ τὸν στείλη ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον, τὸν ἔβαλε στὶς φυλακὲς τῆς… Χαλκίδας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες βγῆκε ὡραῖος καὶ glamorous καὶ κάνει βουτιὲς σὲ πισίνα!
  Δὲν ξέρω τί λέει ἡ Φιλονόη καὶ οἱ μετριοπαθεῖς φίλοι της! Ἐγὼ ὅλο καὶ πολὺ ἀποκρυσταλλώνω τὸ συμπέρασμα ὄτι -ὄπως λέγαμε στὰ late 1960s- ἐὰν δὲν ἀνοίξουνε μύτες, τίποτα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῆ.
  Γκέγκε; (Ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Πάγκαλος -ὁ χοντρὸς- ἀπόγονος τοῦ Λεωνίδα, Ἀγαθαρχίδα καὶ λοιπῶν προοδευτικῶν καὶ πολιτιστικῶν δυνάμεων καὶ φορέων.)

Leave a Reply