Γιατὶ κι ὁ Τόσκας ἐπαναστάτης ἦταν…

Τὸ κατέβασε, ἀλλὰ τὸ εἶχα κρατήση.

Μέχρι τὸ 1971 συμμετεῖχε σὲ ἀντιστασιακὴ ὁμάδα.
Καί, τὸ 1971, ὁ Παπαδόπουλος τὸν ἔβαλε στὴν σχολὴ Εὐελπίδων.

Ξεχνᾶ ὅμως νὰ πῇ στοὺς ψηφοφόρους του ὅτι κάθε πρωὶ στὴν ἀναφορά, σὰν εὔελπις, ξελαρυγγιαζόταν οὐρλιάζοντας: «ζήτω ἡ ἐπανάστασις».

Ἀπὸ τὸν φίλο Κ.Σ.

Κωνσταντῖνος Β.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Γιατὶ κι ὁ Τόσκας ἐπαναστάτης ἦταν…

  1. Φυσικὰ οὔρλιαζε “Ζήτω ἡ Ἐπανάστασις!” Τὸ μόνο ποὺ ξέρει καλὰ ὁ νεοελληνικὸς χυλὸς εἶναι νὰ “ἐπιβιώνη” μὲ ὁποιαδήποτε κατάσταση.
    Ὁ πατέρας τοῦ Τσίπρα βἔβαια ἔκανε ὄχι ἁπλῶς τὰ ἴδια μὰ πολὺ χειρότερα.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *