Ποιός θά καταστραφῆ πρῶτος;

€ / 7TL:
Ἄραγε ποιός θά καταστραφῆ πρῶτος ἔως τό 2020;;;
Τὸ σκυλολόι τοῦ Σουλτάνου καὶ οἱ παλιάτσοι τους στὴν Ἑλλάδα, δὲν ἔχουν καταλάβη μὲ ποιοὺς ἔχουν νὰ κάνουν!!!

*~*~*~*~*~*

Τὸν θυμάστε αὐτόν;

Γιγὶτ Μπουλούτ: Σύμβουλος τοῦ Ἐρντογᾶν ποὺ ἀπειλοῦσε κι ἔβριζε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν οἰκονομία μας καὶ προέβλεπε καταστροφές! Ἄραγε ποιὸς θὰ καταστραφεῖ πρῶτος;

Ἡ Ἑλλάς ἤ ἡ Τουρκία;

Σήμερα βλέπει τὸ ψυχολογικὸ ὅσο καὶ καταστροφικὸ barrier τοῦ 1€ / 7TL νὰ τρώῃ τὶς σάρκες τους! Τὸ παιχνίδι ποὺ ἔστησαν Ἐρντογᾶν καὶ Ἀλ Μπαϊρὰκ στὴν Ἑλλάδα ἦταν ἀσύλληπτο γιὰ τὸν μέσο Ἕλληνα καὶ δὲν ἔχει γίνη εὑρέως γνωστό! Μόνον ποὺ θὰ πρέπη ὁρισμένοι νὰ καταλάβουν, ὅτι σὲ κάθε φυγόκεντρο δύναμη, ἀναπτύσσεται καὶ μία κεντρομόλος! Καὶ κάποιοι Ἕλληνες ἐκτὸς Ἑλλάδος, εἶχαν διαφορετικὰ σχέδια ἀπὸ τὸ σκυλολόϊ τοῦ Ἐρντογᾶν καὶ τοὺς παλιάτσους τους στὴν Ἑλλάδα!

Γιατί κάποιοι, οὐδέποτε ξεχνᾶμε ὅτι ὁ τέως Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, Γιῶργος Παπανδρέου, συμμετεῖχε στὴν σκηνοθετημένη κρίση τοῦ 2009 καὶ ἐτόλμησε νὰ προσλάβῃ αὐτὸς ὁ ὀλετήρας, τὸν Τοῦρκο μεγαλοτραπεζίτη τῆς World Bank Κεμὰλ Ντερβὶς ὡς …σύμβουλο!
Ναί!!! Στὰ χρόνια ποὺ κυβερνοῦσε ὁ ΓΑΠ, συμβουλεύετο τὸν πρώην ὑπουργὸ οἰκονομίας τῆς Τουρκίας ποὺ ξεκίνησε τὴν καριέρα του ὡς προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Μπουλὲντ Ἐτσεβίτ! Δηλαδὴ αὐτοῦ ποὺ κατέλαβε τὴν μισὴ Κύπρο! Κι αὐτὸν τὸν κατὰ τὰ ἄλλα «ἀριστερό», γιατί ἡ ἀριστερά της Τουρκίας ἔκαμε τὸν Ἀττίλα καὶ τὰ Ἰμια, τὸν εἶχε προσλάβη  ὡς σύμβουλο ἕνας Ἕλλην [;;;] Πρωθυπουργός! Καὶ μάλιστα ἤθελαν ὅλοι αὐτοὶ νὰ τὸν κάνουν καὶ Πρόεδρο τοῦ ΔΝΤ (ἀντὶ τῆς Λαγκᾶρντ)!

Καὶ τὸ σκυλολόι καὶ οἱ παλιάτσοι τους, νόμιζαν ὅτι θὰ καθόμαστε ἄπραγοι νὰ τοὺς κυττᾶμε!!!

To be continued…

Ἀδαλῆς Γεώργιος

(Visited 282 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιός θά καταστραφῆ πρῶτος;

Leave a Reply