Γ@μῶ τὸ πτυχίο μου

Γ@μῶ τὸ πρακτορηλίκι σας μέσα γ@μῶ!
Τὴν Τρίτη θὰ τὸ σκίσω!

Γ@μῶ τὰ πτυχία πού μου δώσατε!

Γ@μῶ τοὺς καλλιτέρους οἰκονομέτρες δασκάλους ποὺ μοῦ παρείχατε!

Γ@μῶ τὸν καλλίτερο Οἰκονομέτρη Πρόεδρο Πανεπιστημίου στὸν κόσμο (Νίκος Βερναρδάκης) ποὺ ὑπάρχει καὶ γιὰ νὰ μοῦ μάθῃ τὰ γράμματα τὸν φέρατε ἀπὸ τὴν Mobil Oil International.

Γ@μῶ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ ἔδωσα γιὰ νὰ τὸ ἀποκτήσω!

Γ@μῶ τὰ βιβλία σας!

Γ@μῶ τὰ μάτια μου γ@μῶ, ποὺ τὰ ἔβγαλα γιὰ νὰ μάθω ὅσα θέλατε νὰ μάθω!

Γ@μῶ τὴν ἀτυχία μου νὰ ψάξω τὴν Ἐπιστήμη αὐτὴν μελετώντας χιλιάδες συγγράμματα στὰ μεταπτυχιακὰ στὸ Ἐξωτερικό!

Γ@μῶ κι ἐμένα μαζύ, ποῦ τὰ ἐδίδασκα ἀργότερα κι ἀπέκτησα τοὺς δικούς μου μαθητές! Ἀναρωτιέμαι, τί στὸν διάβολο τοὺς μάθαινα δέκα χρόνια;;;

Ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐφαρμόζετε στὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια, δὲν ὑπάρχει κάπου γραμμένη!

Εἶμαι 27 χρόνια οἰκονομολόγος καὶ αὐτὰ ποὺ ἐφαρμόζετε στὴν χώρα μου, ὡς λύσεις ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο, τὰ ἔχω δῆ …πουθενὰ γραμμένα!!!

Ἀντίθετα, ὅτι κάματε, τὸ εἶχα δῆ τὸ 1999, σὲ ἕνα 12σέλιδο τῆς Stazi ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια μου μὲ τίτλο: «Πῶς νὰ χειραγωγήσετε μακροοικονομικὰ μίαν Ἐθνικὴ οἰκονομία»!
Μόνον ἐκεῖ τὰ εἶχα δῆ καὶ εἶχα φρίξη…

Γ@μῶ τὸ πρακτοριλίκι σᾶς μέσα γ@μῶ!

Τὴν Τρίτη θὰ τὸ σκίσω! Μὰ τῇ Παναγίᾳ! Ἅμᾳ δῇ κάποιος ἀπό ἐσᾶς, «Ἔξοδο ἀπὸ τὰ Μνημόνια», ἀκοῦστε τί θὰ κάμω:

Τὴν Τρίτη θ’ ἀνεβῶ στὸν Λευκὸ Πύργο, θὰ τὸ κάνω κομματάκια καὶ θὰ τὸ πετάξω στὴν θάλασσα τοῦ Θερμαϊκοῦ!!!

Τί μοῦ μάθατε ῥέ κουφάλες καί δέν μπορῶ νά κοιμηθῶ τά βράδια μέ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα πού κάνετε κατά τῶν Ἑλλήνων;

Ἐὰν ἐγνώριζαν οἱ ἄνθρωποι πόσο πολὺ τοὺς δουλεύετε καὶ τί τοὺς ἑτοιμάζετε, θὰ σᾶς εἶχαν πάρη φαλάγγι! Τυχεροὶ εἶσθε γιατί κάποιοι ἄλλοι ἐφρόντισαν πρὶν ἀπὸ ἐσᾶς νὰ ἀφαιρέσουν βασικὲς οἰκονομικὲς γνώσεις ἀπὸ τὴν Παιδεία τῶν Ἑλλήνων!

Ἄλλωστε, αὐτό δέν ἦταν τό σχέδιο;

Ὅσο γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὰ μνημόνια, τὸ 2079 ποὺ θὰ ἔχουμε γίνει ὅλοι μᾶς ἀστρόσκονη, θὰ τὴν ζήσουν τὰ … ἐγγόνια μας καὶ τὰ δισέγγονά μας! Οἱ ὑπόλοιποι, συνεχίσθε τὸ βιολάκι! Σανὸς κι ἅγιος ὁ θεός!

Γ@μῶ τὴν ἀτυχία μου!
Τί μέ φέρατε πίσω στήν Ἑλλάδα ῥέ σεῖς ἀφοῦ ξέρατε ὅτι δέν μπορῶ νά κρατήσω τό στόμα μου κλειστό;;;

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply