Ἱστορικὲς εἰκόνες Ἐθνικῆς ντροπῆς

Ἄλλη μία φωτογραφία ποὺ πονᾶ…

Οἱ στρατηγοὶ Τρικούπης, Δημαρᾶς καὶ Διγενῆς αἰχμάλωτοι τῶν Τούρκων….

Ὁ Κεμὰλ ὑπερηφανεύετο ὅτι συνέλαβε τὸν Ἕλληνα ἀρχιστράτηγο (Τρικούπη, καθ’ ὅ,τι ἡ κυβέρνησις, χωρὶς νὰ γνωρίζῃ τὸν ἐγκλωβισμὸ τοῦ Τρικούπη στὸ Ἀλῆ Βερᾶν, τὸν εἶχε χρίση Ἀρχιστράτηγο τῆς Στρατιᾶς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στὴν θέση τοῦ ἀμέσως παυθέντος Χατζηανέστη.
Ὁ δὲ Τρικούπης ἔμαθε γιὰ τὴν «προαγωγή» του ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Κεμάλ, ὅντας αἰχμάλωτος.

Ἡ κυβέρνησις τότε, μαθαίνοντας τὰ νέα τῆς αἰχμαλωσίας, τοῦ ἄρτι διορισθέντος νέου Ἀρχιστρατήγου, διῴρθωσε τὸ λάθος της, διῳρίζοντας πλέον στὴν θέση του, ὡς Ἀρχιστράτηγο, τὸν Πολυμενᾶκο, ὁ ὁποῖος ὅμως εὑρίσκετο ἐκτὸς Μικρᾶς Ἀσίας ἐκείνην τὴν περίοδο.

Ἀπίστευτα πράγματα…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 222 times, 1 visits today)
Leave a Reply