Λαλιώτης πεντακαθαρίδης

Εγώ, πάντως, στην σαραντάχρονη δημοσιογραφική μου πορεία, μία φορά είχα μιλήσει με τον Λαλιώτη, κι’ αυτήν τηλεφωνικά.
Ήταν τότε που είχα δημοσιεύσει ένα αποκλειστικό, ως συνήθως, ρεπορτάζ, στα ΝΕΑ της εποχής, για ένα κύκλωμα τοκογλυφίας που είχε αποκαλυφθεί και στο οποίο εμπλέκονταν, ως τοκογλυφοι, ο Λαλιώτης, η Πίτσα Παπαδοπούλου και τινές άλλοι.

Είμαι ο Κώστας ο Λαλιώτης, μου είπε όταν σήκωσα το τηλέφωνο.
Κι’ εγώ ο Νίκος ο Ρούσσης, του απήντησα.
Απαιτώ, μου είπε, αύριο να κάνετε διόρθωση στο ρεπορτάζ σας, ότι εγώ δεν έχω οποιανδήποτε σχέση μ’ αυτό το κύκλωμα τοκογλυφίας.
Άκουσε, του είπα.
Εγώ πού να ξέρω ότι είσαι ο Λαλιώτης; Επειδή μου το δηλώνεις τηλεφωνικά;
Και από πού προκύπτει ότι, εάν είσαι ο Λαλιώτης, δεν έχεις οποιανδήποτε σχέση με το κύκλωμα τοκογλυφίας που απεκάλυψαν οι αρχές;
Στείλε μία επιστολή, στην οποία να αποδεικνύεις ότι δεν έχεις σχέση μ’ αυτό το κύκλωμα και ευχαρίστως να την δημοσιεύσουμε.

Ουδέποτε την έστειλε…..

Ῥούσσης Νῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Λαλιώτης πεντακαθαρίδης

  1. Βέβαια, χαζὸς ἤτανε νὰ στείλη τὴν ἐπιστολή; Ὅλοι οἱ καθεστωτικοὶ σταθερῶς ἀποφεύγουν ὄχι μόνο τὶς ἐπιστολὲς μὰ καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα.

  2. Καὶ ἐπανέρχομαι: Γιατί καὶ πῶς καὶ ἀπὸ ποῦ “Λαλιώτης”; Ἐγώ, μὲ ρίζες ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, τὸ καταλαβαίνω ὡς ἐνδεικτικὸ καταγωγῆς ἀπὸ τὸ Λάλα τῆς Ἠλείας. Ἐκεῖ ὅμως κατοικοῦσαν ἀποκλειστικῶς Τουρκαλβανοί, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους “βαφτίστηκαν” στὸ μάνι-μάνι, προκειμένου νὰ μὴ φύγουν “ἀπὸ τὸν τόπο τους”.
    Ὅθεν διερωτῶμαι ὡς ἐπιστήμων καὶ ὡς ἄνθρωπος: Μήπως… λέω: μήπως καὶ ὁ ἐν λόγῳ Λαλιώτης εἶναι στὸ συγκεκριμένο κόλπο;

Leave a Reply