Λεπτομέρειες ποὺ προδιέγραψαν τὸ τέλος τοῦ Δ.Σ.Ε.

Νύκτα τῆς 5ης πρὸς 6ης Σεπτεμβρίου 1948.
Ἔγινε ἕνα κομβικὸ γεγονὸς ποὺ προεξόφλησε τὸ τέλος τῆς Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας στὴν Πελοπόννησο.

Ἀντάρτισσες τῆς Πελοποννήσου

Τὸ καΐκι «Νίκη», ποὺ εἶχε ξεκινήσῃ στὶς 29 Αὐγούστου 1948 ἀπὸ τὸ Δυῤῥάχιον Ἀλβανίας, μὲ φορτίο ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν ἄνω τῶν 100 τόννων καὶ μὲ πλήρωμα πέντε (5) Ἕλληνες καὶ τὸν Ἀλβανὸ λοχαγὸ Κότσιο Καζάντζι, προσήραξε σὲ ὄρμο κοντὰ στὸ Λεωνίδιο Κυνουρίας κι ἐπαγιδεύθη.
Τὸ πρωί, ποὺ ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὸ ναρκαλιευτικὸ «Πολεμιστής» (1943-1973, ναυπηγημένο στὸ Τορόντο) τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ καὶ ὅταν ἠρνήθησαν ἐκ τοῦ πλοιαρίου τὸν ἔλεγχο, ἐβυθίσθη!!!

 

Ἡ ἡγεσία τοῦ ἀντάρτικου Ταϋγέτου….

Μετὰ ἀπὸ αὐτό, οἱ ἀντάρτες τῆς 3ης Μεραρχίας τοῦ ΕΛΑΣ παρέμειναν μὲ ὅ,τι πυρομαχικὰ τοὺς εἶχαν ἀπομείνῃ ἀπὸ τὸν προηγούμενο, καὶ τελευταῖο, ἐφοδιασμό τους ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, μὲ τὸ καΐκι «Ἡ Κυρὰ τῆς Ὕδρας», 90 τόννων, ποὺ εἶχε γίνῃ στὶς 18 Ἰουλίου τοῦ 1948.

ὁ στρατηγὸς Θρασύβουλος Τσακαλῶτος

Ἡ ἐκκαθαριστικὴ ἐπιχείρησις «Περιστερά», ποὺ ἐξεκίνησε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1948 μὲ διοικητὴ τὸν στρατηγὸ Θρασύβουλο Τσακαλῶτο καὶ βοηθό του τὸν διοικητὴ Πελοποννήσου στρατηγὸ Θωμᾶ Πεντζόπουλο, ἔγινε λίγο πιὸ εὔκολη γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. Ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς ἐτελείωσε οὐσιαστικὰ τὴν ἀνταρσία, ἀφοῦ μετὰ τὴν τρίτη ἑβδομάδα τοῦ Ἰανουαρίου 1949, στὴν Πελοπόννησο ἀπέμειναν μόνον μικρὲς ὁμάδες ἀνταρτῶν, ἀνθρώπινα ῥάκη, ποὺ προσπαθοσαν νὰ διαφύγουν μετακινούμενοι ἀπὸ βουνὸ σὲ βουνό.

Μπουγᾶς Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply