Λαοπρόβλητος ποὺ βλέπει λαὸ καὶ …τρέμει!!!

Θεσσαλονίκη, Λευκὸς Πῦργος, πρὸ μερικῶν ὡρῶν.
Ἀπέκλεισαν ὅλους τοὺς δρόμους. Αὐτὰ φυσικὰ τὰ πληρώνει ὁ ἑλληνικὸς λαός.

Φωτογραφίες ἀπὸ Ἄννα Ἄ. καὶ Κατερίνα Πατσιάνη. 

Διαγώνιος – Δ. Γούναρη (Ἡλύσια)

Τὰ μέτρα ἀσφαλείας ποὺ παίρνουν στὴν ΔΕΘ, εἶναι ἡ πλήρης ἀποκάλυψις πὼς ἔχουμε φασιστικὴ δικτατορία τῆς ἀριστερᾶς!
Μποροῦμε ἄνετα νὰ τοὺς συγκρίνουμε μὲ Στάλιν, Χίτλερ, Μουσολίνι, Τσαουσέσκου!!!
Νὰ ἀναλογισθοῦν μόνον τὸ τέλος τῶν λαομισήτων ἡγετῶν!!!

Ἔφθασε, λέμε, τὸ σκ…ὸ στὴν κάλτσα!!!

Μὲ ὅλα γέλαγα …. μὲ τοὺς ἐλευθέρους σκοπευτές, θύμωσα!!!
Ὁ ὁρισμὸς τῆς δικτατορίας εἶναι αὐτός!!!!

Ἐλεύθεροι σκοπευτές, ἀκροβολισμένοι στὶς ταράτσες τῶν κτιρίων τῆς Θεσσαλονίκης, γιὰ τὸ συλλαλητήριο…
Αὐτὸ τὸ λὲς καὶ δικτατορία…

Γεώργιος Δημήτριος Κιούσης

Φασισταλῆτες ΣΥΡΙΖΑΝΕΛῖτες!!!
Μὲ τὸν φόβο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ ζῇς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα !

67 διμοιρίες, τὸ μισὸ FBI καὶ ἡ CIA στὸ πλευρό του, ἔφερε καὶ τὸν 6ο στόλο!!!
Νομίζουν ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ σκιαχθοῦν!

Ἐμεῖς θὰ βαδίζουμε στὰ χνάρια τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ θὰ ἔχουμε στὸ πλάι μας τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο.

Μ. Πατσίκας

Λαπαθιώτου Ντῖνα

Σημείωσις-Σχόλιον
ἀπὸ τὸν Ζῆση Τζιτζῶκο

Ἐπειδὴ πολλοὶ ἀναρωτῶνται γιὰ τὸν λόγο τῆς παρουσίας ἀσθενοφόρου στὴν κουστωδία τοῦ «λαοφιλους», ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται στὶς κρίσεις πανικοῦ ποὺ παθαίνει ..καὶ ἐπειδὴ τὶς παθαίνει συχνὰ καὶ φοβᾶται μήπως ἐγκλωβισθῆ ἀνάμεσα σὲ ὀργισμένο πλῆθος καὶ τοῦ δώσουν τὰ «συγχαρίκια» γιὰ τὴν προδοσία στὶς Πρέσπες, κουβαλᾶ μαζύ του πιὰ καὶ ἀσθενοφόρο…
Μαθαίνω πὼς δὲ μπορεῖ οὔτε τὶς κόρνες πιά, ἀκούει κορνάρισμα καὶ παίρνει τὸ γνωστὸ τρομαγμένο ἀπλανὲς ὕφος..
Ὁπότε, ξέρετε, κολλῆστε τὴν κόρνα μέχρι νὰ σπάσῃ, ῥυθμικά, στὸν ῥυθμὸ τῆς Μακεδονίας!!!

Κι ἀπὸ κοντὰ τὰ ἔμμισθα πρακτόρια τοῦ ΠΑΜΕ καὶ τοῦ πSoros…

Καὶ στὶς δύο προηγούμενες μεγάλες συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν, οἱ ἀναρχοάπλυτοι καὶ οἱ μπαχαλάκηδες ἀνακοίνωσαν ἀντισυγκεντρώσεις (συμπτωματικὰ) μίαν ὥρα πρὶν τίς, ἀπὸ καιροῦ προκαθορισμένες συγκεντρώσεις τῶν Ἑλλήνων.

Ὅλως συμπτωματικῶς πάλι στὴν σημερινὴ συγκέντρωση, ἡ ὁποία ἐξηγγέλθη γιὰ τὶς 7.00, ἐδῶ καὶ μῆνες, τό..ΠΑΜΕ ἐξήγγειλε δική του στὶς….6.00.

Ὄχι…Ἔγω δὲν εἶπα ποτὲ πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ ἀληταριὸ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό…

Κωνσταντῖνος Β…

πηγὴ

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Λαοπρόβλητος ποὺ βλέπει λαὸ καὶ …τρέμει!!!

  1. Ἐντάξει μὲ τὸν Παῦλο Μελᾶ καὶ τὸν Μεγαλέξανδρο, μὰ ὥρα εἶναι νὰ γίνη ἀντιληπτὸ ὅτι αὐτοὶ οἱ “ἀστυνομικοὶ” ποὺ δέχονται νὰ ἀναλάβουν τέτοιο ρόλο (σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῆς Μοσάντ, CIA καὶ τῶν λοιπῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων) δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ θεωροῦνται Ἕλληνες.

    • Ὀρθῶς, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.
      (Ἐπίσης, τὸ νὰ συνδέῃς Μελᾶ καὶ Ἀλέξανδρο εἶναι …κάπως!!! Ἀλλά, δὲν βαριέσαι… Τόσα ξέρουμε, τόσα διαδίδουμε…)

  2. Ἐπανέρχομαι, γιὰ νὰ τὸ πῶ καλλίτερα: Οἱ ἐν λόγῳ “ἀστυνομικοί”, ποὺ δέχονται ἐντολὲς ἀπὸ τὴ Μοσάντ, τὴ CIA καὶ τὶς λοιπὲς δημοκρατικὲς/ἰουδαϊκὲς δυνάμεις εἶναι ἀμφίβολο κατὰ πόσον μπορεῖ νὰ θεωρηθοῦν “ἄνθρωποι”.

Leave a Reply