Λαοπρόβλητος ποὺ βλέπει λαὸ καὶ …τρέμει!!!

Θεσσαλονίκη, Λευκὸς Πῦργος, πρὸ μερικῶν ὡρῶν.
Ἀπέκλεισαν ὅλους τοὺς δρόμους. Αὐτὰ φυσικὰ τὰ πληρώνει ὁ ἑλληνικὸς λαός.

Φωτογραφίες ἀπὸ Ἄννα Ἄ. καὶ Κατερίνα Πατσιάνη.  Συνέχεια

Ὅλοι στὸ ταμεῖο ἀλλὰ οἱ παγκαριώτατοι στὸ τζᾶμπα;

Λέτε; 

Aπό απαλλαγή σε απαλλαγή οι παγκαριώτατοι

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ
Νέο κύκλο συζητήσεων για τις «ιερές» φοροαπαλλαγές άνοιξε η εξαίρεση των Συνέχεια