Διέλυσαν τὸν κόσμο γιὰ νὰ μὴ φανῇ ὁ ὄγκος τοῦ συλλαλητηρίου!!!

Τὸ πανῶ τὰ λέει ὅλα:

Πρόκειται γιὰ τὸν πλέον λαομίσητο πρωθυπουργὸ ποὺ εἶδε ἡ χώρα.

Καὶ κλοῦβες… Κλοῦβες παντοῦ…
Πόσες ἔφερε ὁ φούστης;

Ἔγινε ὁ κακὸς χαμὸς ἐχθές. Χημικὰ καὶ ἐπίθεσις τῶν ΜΑΤ ἀπὸ παντοῦ.
Ἀκόμη τσούζουν τὰ μάτια μου.
Κανονικὸς πόλεμος ἦταν στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης.
Τὰ χημικὰ ἔπεφταν βροχή.
Ὑπῆρξαν λιποθυμίες, καθὼς καὶ πολλοὶ τραυματίες.
Ἀνάθεμά σε τσόγλανε… Ἡσυχία νὰ μὴν ἔχῃς, νεκρὸς ἢ ζωντανός…!!!

Δεῖτε πῶς ἔριχνε ἡ χούντα ΤΙΠΡΑΝΕΛ τὰ χημικὰ μέσα στὸν κόσμο:

Μᾶς εἶχε γιὰ ἀναλωσίμους.

Ἔγινε μακελειό!!!
Περιεκύκλωσαν τὰ ΜΑΤ τὸν κόσμο στὴν παραλιακὴ καὶ ἔπεφταν οἱ κροτίδες καὶ τὰ δακρυβόντα ἔως στὴν θάλασσα, ἐνᾦ ὑπῆρχαν πολλὰ μικρὰ παιδιὰ ἐκεῖ, ἀνάμεσά μας.

Δεῖτε πῶς ὠθοῦν τὸν κόσμο, ὁδηγώντας τον πρὸς τὴν θάλασσα, ὅταν προσπάθησε νὰ πλησιάσῃ στὸ Βελλίδειον.
Ἕνα σωρὸ παιδάκια μαζύ…
Συλλεκτικὸ τὸ βίντεο καὶ ὅ,τι πρέπει γιὰ τὴν Εἰσαγγελία…

Δεῖτε γιὰ τὶ κόσμο μιλᾶμε!!!
Αὐτοί, κατὰ τὸν τσιπρέσκου, εἶναι φασίστες!!!

Τέτοια χρῆσις χημικῶν δὲν ἔχει ξαναγίνη.
Δεῖτε πῶς τὰ ῥίχνουν ἐν ψυχρῷ ἀνάμεσα στὸν κόσμο, ποὺ διεδήλωνε εἰρηνικά.
Οἱ παρακάτω ἀναμεταδόσεις ἀπὸ τὸν Γιῶργο Ἀδαλῆ:

Τὰ καθάρματα ἀκόμη καὶ τὰ παιδάκια δὲν ἐσεβάσθησαν!!!
Δὲν ὑπελόγισαν ἀκόμη καὶ τοὺς ἡλικιωμένους ἢ τὰ μωρά!!!
Ἔῤῤιπταν χημικά, μὴ ὑπολογίζοντας τὰ ἀναγκαία.
Κτύπησαν καλὰ τὰ «φασιστάκια» ἐχθές.
Καταδιώκουν τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅ,τι ἀπέμεινε ἐδῶ προσπαθοῦν νὰ τὸ ἐξολοθρεύσουν ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν κούνια…
Ἐγκληματίες καὶ προδότες στὸν ἀγύριστο!!! 

Μᾶς ἔπνιξαν στὰ χημικά.
Ἕλληνες ξεσηκωθεῖτε!!!
Εἶναι δικτατορία!!!

Καί, μετά, ἔρχονται νὰ ἀμφισβητήσουν τὸν ὄγκο τοῦ συλλαλητηρίου…
Πόσο καθάρματα εἶναι! Πόσο καραγκιόζηδες!!!

Ἔκαναν τὰ πάντα γιὰ νὰ διαλύσουν τὸν κόσμο καὶ νὰ σπάσουν τὴν διαδήλωση.
Καὶ τώρα ἔρχεται αὐτὸ τὸ ὑποκείμενο νὰ μᾶς πῇ πὼς δὲν ὑπῆρχε αὐτὸς ὁ κόσμος καὶ πὼς τὸ βίντεο εἶναι ψεύτικο καὶ πὼς εἶναι τοῦ Ἰανουαρίου ἀπὸ τὸ πρῶτο συλλαλητήριο!!!

Ἡ εἰκόνα ὅμως, ἀπὸ μόνη της, τὸν διαψεύδει, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς, οἱ Θεσσαλονικεῖς δὲν κυκλοφοροῦμε τὸν Ἰανουάριο μὲ …κοντομάνικα κι ἀμάνικα!!!

Θὰ τὸ καταλάβετε στὶς ἐκλογές, ἐὰν κι ὅποτε θὰ τὶς κάνετε, κομιτατζῆδες, τὸ πόσες χιλιάδες λαοῦ ἦλθαν γιὰ νὰ διαδηλώσουν!!
Στὸ μεταξὺ ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν καταντήση ἐπικίνδυνα γελοῖοι.

Καί, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, δεῖτε τὸν κόσμο, τὴν ὥρα ποὺ ἀκόμη συγκεντρώνεται, ὅπως τὸν ἐφωτογράφισα ἀπὸ τὸ καραβάκι τῆς γραμμῆς, καθὼς καταφθάναμε.

Καὶ ὅταν ἐπιστρέφαμε μὲ τὸ καραβάκι, βλέπαμε ἀπὸ τὴν θάλασσα τὸν κόσμο νὰ ἔχῃ ἐγκλωβισθῆ, ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, στὴν παραλιακὶ καὶ ὁλόγυρά του νὰ πέφτουν κροτίδες καὶ χημικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ μποροῦν νὰ διαφύγουν ἀπὸ κάπου, ἐνᾦ μαζύ τους εἶχαν καὶ πολλὰ μικρὰ παιδιά, καθὼς καὶ ἡλικιωμένους. 

Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ περάσῃ ὁ τσόγλανος νὰ πάῃ στὸ «Μακεδονία Παλάς»!!!
Φυσικὰ καὶ τὸ ἀσθενοφόρου τὸν ἀκολουθοῦσε ἀπὸ πίσω, γιὰ νὰ μὴν πάθῃ κάποιαν κρίση πανικοῦ ὁ ψυχάκιας!!!

Ὁ ἐγκληματίας!!!
Ὁ Προδότης!!!

Ἡ πόλις μου θύμησε τὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης ὅπως καὶ τότε ….ποῦ ἔγινε «συνωστισμός», μετὰ σφαγῆς ἐκεῖ πέρα.
Ὁ ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ ἐκτύπησε καὶ οἱ κατάρες ποὺ ἔφαγε εἶναι τέτοιες, ποὺ μόνον οἱ μισὲς νὰ πιάσουν φθάνει καὶ  περισσεύει…
Ἡ δικτατορία σας ῥὲ δὲν θὰ περάση!!!
Ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ  θὰ εἶναι μία καὶ κυρίως Ἑλλάς!!!

Γαλήνη δὲν θὰ εὑρεῖτε, οὔτε σὲ ζωὴ οὔτε σὲ θάνατο.
Ἁκοῦς ἀλέξη;

 

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Οἱ φωτογραφίες δὲν εἶναι καλὲς ἀλλὰ μέσα στὴν ταραχὴ …..καταλαβαίνετε!!!

 

 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

6 thoughts on “Διέλυσαν τὸν κόσμο γιὰ νὰ μὴ φανῇ ὁ ὄγκος τοῦ συλλαλητηρίου!!!

 1. https://www.facebook.com/mairi.papa.71/posts/1922199987862838

  Ο χρήστης Mairi Papa κοινοποίησε τη δημοσίευση του χρήστη Λουκάς Επίσκοπος — βαθυστόχαστη μαζί με Basilis Kaiafas και 95 ακόμη, Ελλάδα.
  8 Σεπτεμβρίου στις 7:53 π.μ. ·
  Έκλεισαν τα Διόδια στα Μάλγαρα. Εκκλεισαν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας . Απόσταση δέκα χιλιομέτρων έως την Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητα 200 πούλμαν από την Στερεά Ελλάδα αυτή την στιγμή είναι εκλωβισμενα ,και δινουν εντολές όποιος θέλει να πάει με τα πόδια στην Θεσσαλονίκη.Mairi Papa ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑΑ ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΕ ΠΑΤΕΡ ΛΟΥΚΑ !!!!! ΜΕΓΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!! ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ !!! ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ !!!!!!!!!! ΑΠΟ Mairi Papa ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ !!! ΕΥΓΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ,ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΑΝΤΧΟΥ ΣΤΗ ΓΗ.——- ΝΑ ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΙΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟ — ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΚΥΒΑΙΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ…ΒΓΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΦΗΤΙΑ ΤΗΝ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ—– ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΠΟ Mairi Papa ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ . ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ,ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΑΥΤΗΣ, Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ —–Υ.Γ ΠΟΙΟ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΟ ΕΔΕΙΞΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 500.000 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ —ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ,ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΜΕΝΟΥΣ ΛΥΠΑΜΕ.

 2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=704150579938400&id=100010303935879

  Λυκάων Τερζής
  8 Σεπτεμβρίου στις 1:58 π.μ. ·
  1.Κλεισανε τα μοναδικα κρατικα διοδια στα Μαλγαρα με εντολή απο το υπουργειο συγκοινωνιών για να εμποδισουν την διέλευση του κόσμου στο συλλαλητήριο.
  2. Σχεδον 200 λεωφορεία απο στερεά Ελλάδα και οχι μονο τους κρατησανε στο καλοχωρι( καλοχωρι εως λευκος πύργος 10χλμ !) και απο εκει τους επέτρεψαν να έρθουν με τα ποδια μεχρι στο συλλαλητήριο
  (μιλαμε για ανθρωπους καθε ηλικίας ηλικιωμένοι, νεοι, οικογενειάρχες ,μικροι, μεγάλοι ,ΑμΕΑ. )
  3.Διαπιστώσαμε με λυπη οσοι παρευρέθηκαμε σε αυτόν τον μεγαλο αγώνα οτι ριξανε τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνιας. Δεν λειτουργούσε κανενα δικτυο.
  4. Δεν λειτουργούσε σχεδον καθολου καποιο πάροχο δεδομένων στα κινητα του κόσμου προφανως να μην γίνονται κοινοποίησης και αναρτήσεις! Τα κανάλια μα κυριως τα κρατικα που τα πληρώνουμε εμεις οι φορολογούμενοι πολίτες δεν δειξανε ούτε ενα πλανο !
  Ποσο εσωτερικο ΜΠΟΪΚΟΤΆΖ απο το Ελληνικό κρατος???? Ντροπη σε ολους εκει που δίνουν αυτές τις εντολές!
  Ερτ1: Το αλάτι της Γης
  Ερτ2: Καλλιτεχνικό πατινάζ
  Ερτ3 ποδοσφαιρικος αγώνας
  Mega: καταλάθος μπαμπάς
  Αντ1: Θα βρεις το δάσκαλο σου
  Alpha: Μια κυρία στα μπουζούκια
  Star: Traction
  Σκάι: 9 μήνες
  Την ίδια ωρα που η Θεσσαλονίκη βουλιάζει με περισσότερο από 500.000 κόσμο στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο μετά το 1992. Για την Μακεδονία μας! Για την Μακεδονία μας τη μία την ελληνική!
  Πόσο περισσότερος αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης? Πόσο φίμωτρο πια από τα “ελληνικά” κανάλια!
  Καθίκια ανώτατοι “δημοσιογράφοι”
  Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! Τον λαό δεν θα τον φιμωσετε ποτέ!
  Βαλτε την monkeydonia στο πατο σας !
  Υ.Γ. η κοινοποίηση δεν είναι ποινικό αδικημα.
  Κοινοποιήστε το ολοι για να δουν τα αισχη του κρατους

Leave a Reply