Γνωρίζουμε μέ ποιούς, μέ τί καί γιατί πολεμοῦμε;

Ἀπ’ τὴν προχθεσινὴ συγκέντρωση οἱ παρακάτω εἰκόνες (ποὺ δὲν ἔδειξαν οἱ δικές «μας» τηλεοράσεις!!!)

Αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὰ ἀληθινὸς ἐχθρός….

Ἐπίσης… Ὁ Τσίπρας ἀνεκοίνωσε γιὰ Ἀναθεώρηση Συντάγματος τὸν Ὀκτώβριο, διότι βιάζονται οἱ ξένοι..

Μὴν κυττᾶτε τὸ «τυρί» ποὺ μᾶς πετοῦν (ὅπως π.χ. περικοπές-αὐξήσεις σὲ μισθούς, συντάξεις, ἐπιδόματα ἢ αὐξο-μειώσεις φόρων κ.λ.π.).

Ἡ φάκα εἶναι μία: Ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος γιὰ νὰ μονιμοποιήσουν ὅσα ἐψήφισαν ἔως τώρα καὶ νὰ καταργήσουν ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων…!

FUCK THE NEW WORLD ORDER!
For Hellas!

Σταματόπουλος Δημήτρης

(Visited 756 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γνωρίζουμε μέ ποιούς, μέ τί καί γιατί πολεμοῦμε;

Leave a Reply