Λαοπρόβλητος ποὺ βλέπει λαὸ καὶ …τρέμει!!! (β)

Οὔτε τὸν Κὶμ Γιὸνγκ Οὖν δὲν προστατεύουν ἔτσι!

Ἀκόμα κι αὐτὸς κρατᾶ κάποια προσχήματα!!!

Λαοπρόβλητος ποὺ βλέπει λαὸ καὶ …τρέμει!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Σημείωσις

Διαβᾶστε ὅμως τὸ ποιός, γιὰ αὐτούς, εἶναι ὁ ἐχθρός:

Ἡ πληροφορία ἀπὸ Χρῆστο Μαυρίδη.

(Visited 628 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λαοπρόβλητος ποὺ βλέπει λαὸ καὶ …τρέμει!!! (β)

    • Θὰ ἤθελα, ὡς Ἕλληνες, νὰ χρησιμοποιοῦμε ἑλληνικὲς λέξεις, σαφεῖς καὶ ἀπολύτως περιγραφικές, ἀναφορικῶς μὲ τὸ «χούντα». Ἡ λέξις τυραννία νομίζω πὼς εἶναι πολὺ ὑποδεεστέρα, ἀπὸ τὴν ἄλλην, μὰ καὶ ἡ λέξις δικτατορία πολὺ περιοριστική. Αὐτὸ ποὺ βιώνουμε δὲν εἶναι πρόσκαιρον καὶ συμπτωματικὸ ἀλλὰ μόνιμον καὶ διαχρονικόν. Κατ’ ἐπέκτασιν, πάντα βάσει αὐτῶν ποὺ ἀντιλαμβάνομαι, δὲν εἶναι ἕνας σκέτος σαπροφυτικὸς μηχανισμός, ποὺ καταχρᾶται τὴν ἐξουσία διαχρονικῶς, ἀλλὰ κάτι πολὺ περισσότερον, βαθύτερον καί, καταληκτικῶς, δηλητηριῶδες, ἐφ΄ ὅσον ὅ,τι ἐγγίζει ἢ τὸ …καταπίνει ἢ τὸ διαβρώνει (σὲ τέτοιον σημεῖον, ποὺ στὴν πραγματικότητα λειτουργεῖ συνολικῶς ἀποδομητικά!).
      Ὅσο γιὰ τὸ «τροτσκυστικῆς ὑφῆς κομμουνιστικὴ κυβέρνησις» σαφῶς καὶ συμφωνῶ, μὲ τὸν σαφὴ (ἐπὶ πλέον) προδιορισμὸ ποὺ τὴν χαρακτηρίζει: αὐτὸν τῆς νοητικῆς ὑστερήσεως, ποὺ τὴν ὑποστηρίζει μὲ μένος, ἀποδεικνύοντας πὼς δὲν φθάνει νὰ εἶσαι κάθαρμα, γιὰ νὰ μὴν διακρίνῃς τὸ τέλος, ἐπιβάλλεται (συνδυαστικά) νὰ εἶσαι καὶ παντελῶς ἠλίθιος…

Leave a Reply