Θέλουν ἀνοικτὰ σύνορά… Πῶς νά τό κάμωμεν;

Μητσοτάκης-Τσίπρας λυσσοῦν ἐναντίον τοῦ Ὀρμπᾶν καὶ γενικῶς κατὰ τῶν χωρῶν ποὺ κλείνουν τὰ σύνορά τους.

Ἀμφότεροι ἔχουν ἀποδεχθῆ τὸν ἐποικισμὸ τῆς χώρας ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης καὶ διαγωνίζονται στὸ ποιὸς θὰ γλύψη περισσότερο τὰ ἀφεντικά τους

Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἕνα σωρὸ σανοφάγοι ποὺ τοὺς πιστεύουν.

Β. Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θέλουν ἀνοικτὰ σύνορά… Πῶς νά τό κάμωμεν;

  1. Ρὲ παιδιά! Καὶ ὁ Μητσοτάκης (ὁ ἀδερφὸς τῆς μάνας του, κατὰ πῶς λένε) καὶ ὁ Τσίπρας εἶναι Ἰουδαῖοι. Ἀμὰν πιά! Πότε θὰ γίνη αὐτὸ -ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!- ἀντιληπτό;

    • Ἀντιληπτό τό ἐάν εἶναι (ἤ ὄχι) Ἰουδαῖοι;
      Χμμμ… Δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι (ἀπαραιτήτως) Ἰουδαῖοι, ἐφ΄ ὅσον μᾶς ἀρκεῖ ποὺ εἶναι μισέλληνες. Ὅλα τὰ ἄλλα (Ἰουδαῖοι ἢ ὅ,τι ἄλλο) εἶναι δευτερεῦον. Πῶς νά τό κάμωμεν;

Leave a Reply