Ὑπέρ-προσφορὲς πτήσεων μὲ …ψιλὰ γράμματα!

«Συγχαρητήρια, κερδίσατε!», μοῦ λέει ἕνα μήνυμα στὸ κινητὸ ἀπὸ μία ταξειδιωτικὴ ἑταιρεία ποὺ συνεργάζομαι, «καὶ ἐξασφαλίσατε πάμφθηνες πτήσεις».

Κυττῶ, βλέπω RYANAIR. Τιμὴ 26 λίρες Ἀγγλίας γιὰ Βαρκελώνη μὲ ἐπιστροφή!

Λέω, ἀποκλείεται, κάποιον λάκκο ἔχει ἡ φάβα.
Ξανακυττῶ…
Κυττᾶ μίαν
γραμμὴ πιὸ κάτω.

  • +10 λίρες ἡ κάθε χειραποσκευὴ
  • +50 λίρες κάθε βαλίτσα. Κάθε ἁπλὸ εἰσιτήριο.

Μᾶλλον γιὰ γυμνιστὴ μὲ πέρασαν.

Δὲν μπορεῖ φίλε νὰ λὲς 26 λίρες τὸ εἰσιτήριο γιὰ Βερκελώνη μὲ ἐπιστροφῆ, νὰ εἶναι ἁπλὸ καὶ νὰ ἐννοῇς 26+10+50=86. Εἶσαι ἁπλὰ ἀπατεών!!!

Βέργος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply