Ὑπέρ-προσφορὲς πτήσεων μὲ …ψιλὰ γράμματα!

«Συγχαρητήρια, κερδίσατε!», μοῦ λέει ἕνα μήνυμα στὸ κινητὸ ἀπὸ μία ταξειδιωτικὴ ἑταιρεία ποὺ συνεργάζομαι, «καὶ ἐξασφαλίσατε πάμφθηνες πτήσεις». Συνέχεια

«Ἐνεργειακά» ποτά; Εὐχαριστῶ! Δὲν θὰ πάρω!

Τί εἶναι αὐτά;
Μὰ τὰ γνωρίζουμε ὅλοι μας!
Εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς δώσουν δύναμι, εὐεξία, ἀκόμη κι εὐτυχία!
Εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς ἀπογειώσουν, θὰ μᾶς δώσουν φτερά, τέσσερα πόδια καὶ τρεῖς κεραῖες….

Τέλος πάντων εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν χρειαζόμαστε..
Συνέχεια

Ἕνα βραχιόλι, δύο ἐπιχειρηματίες καὶ μία ἐπιστημονική ἄποψις.

Τί σχέσι θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν ὄλα αὐτά; Ἴσως καὶ καμμία. Ἴσως καὶ μεγάλη.

Προσωπικῶς πιστεύω (κι ἔχω ἐπιτύχει πολλὲς φορές μὲ τὸν ἑαυτό μου) στὴν αὐτοδιαχείρισι τῆς ἐνεργείας. Τί ἐννοῶ; Πιστεύω πὼς «ἡ δύναμις εἶναι μέσα μας». Πιστεύω πὼς πράγματι μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε πολλὲς ἀσθένειες καὶ νὰ τὶς ἀφήσουμε ἔξω ἀπὸ τὴν ζωή μας. Πιστεύω ἐπίσης στὴν βοηθητική χρήσι πολλῶν τροφῶν ἢ κι ἀντικειμένων. Πάντα ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας. 

Δηλώνω πὼς οὐδέποτε ἔχω διαθέσει χρήματα γιὰ νὰ «μὲ βοηθήσουν» διάφορα ἀντικείμενα. Πὼς οὐδέποτε ἔχω πέσει θύμα διαφόρων πονηρῶν, γιὰ τέτοια ζητήματα. Καὶ πὼς πάντα ἀναφέρομαι ΜΟΝΟΝ σὲ προσωπικὰ βιώματα. 

Συνέχεια