Ὑπέρ-προσφορὲς πτήσεων μὲ …ψιλὰ γράμματα!

«Συγχαρητήρια, κερδίσατε!», μοῦ λέει ἕνα μήνυμα στὸ κινητὸ ἀπὸ μία ταξειδιωτικὴ ἑταιρεία ποὺ συνεργάζομαι, «καὶ ἐξασφαλίσατε πάμφθηνες πτήσεις». Συνέχεια

Οἱ «29 κατασκευαστὲς» πληντυρίου προτείνουν …στάκτη!

Μετά από πολλές δεκαετίες ερευνών, με μπλε και πράσινους κόκκους, οι κορυφαίες βιομηχανίες χημικών απορρυπαντικών του πλανήτη μας προτείνουν …στάχτη, σόδα και σαπούνι Μασσαλίας.  Συνέχεια

Κάπως ἔτσι ἔρχεται τὸ τέλος…

Μία φάρσα ἤ ἄλλως, διαφήμισις ἦταν…
Κάποιοι φουκαράδες, ἐὰν φυσικὰ δὲν εἶναι στημένο, ἔπεσαν θύματα τῆς ἀπληστείας καὶ τῆς βλακείας…
Καί ξέρετε…
Τό πρόβλημα δὲν εἶναι στὴ εἰκόνα ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ πουθενά…
Τὸ πρόβλημα εἶναι στὰ σκουπίδια ποὺ μᾶς πείθουν νὰ ἀγοράσουμε….
Καθὼς ἐπίσης καὶ στοὺς τρόπους ποὺ χρησιμοποιοῦν… Συνέχεια

Τὸ δημιούργημα τῆς coca cola ποὺ ἀπεδέχθημεν ὡς …Ἅη Βασίλη.

Ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησα νὰ ἱστολογῶ ἀναφέρομαι συχνὰ σὲ τέτοιους εἴδους ζητήματα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἔχουν ἐν τελῶς λοβοτομήσῃ!!!
Τέτοιες ἡμέρες, ἀπὸ τὸ πρωΐ ἔως τὸ βράδυ, ὅπυ σταθοῦμε βλέπουμε, ἀκοῦμε, συνειδητοποιοῦμε πὼς τελικῶς εἶναι καλλίτερα νὰ ζοῦμε στὴν κοσμάρα μας παρὰ στὴν πραγματικότητα. Τὴν ὅποια πραγματικότητα.

Ἀπὸ τὴν μία ὅλοι αὐτοὶ οἱ μύθοι, ποὺ μεγαλώνουν παιδιὰ μέσα στὰ «ὡραῖα» ψέμματα, διδάσκοντάς τους οὐσιαστικῶς νὰ προτιμοῦν τὸ ψέμμα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ ἀνιστορικότης μας ποὺ μᾶς κάνει νὰ λέμε διαρκῶς ἀνακρίβειες Συνέχεια

«Ἐνεργειακά» ποτά; Εὐχαριστῶ! Δὲν θὰ πάρω!

Τί εἶναι αὐτά;
Μὰ τὰ γνωρίζουμε ὅλοι μας!
Εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς δώσουν δύναμι, εὐεξία, ἀκόμη κι εὐτυχία!
Εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς ἀπογειώσουν, θὰ μᾶς δώσουν φτερά, τέσσερα πόδια καὶ τρεῖς κεραῖες….

Τέλος πάντων εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν χρειαζόμαστε..
Συνέχεια

Ἕνα βραχιόλι, δύο ἐπιχειρηματίες καὶ μία ἐπιστημονική ἄποψις.

Τί σχέσι θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν ὄλα αὐτά; Ἴσως καὶ καμμία. Ἴσως καὶ μεγάλη.

Προσωπικῶς πιστεύω (κι ἔχω ἐπιτύχει πολλὲς φορές μὲ τὸν ἑαυτό μου) στὴν αὐτοδιαχείρισι τῆς ἐνεργείας. Τί ἐννοῶ; Πιστεύω πὼς «ἡ δύναμις εἶναι μέσα μας». Πιστεύω πὼς πράγματι μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε πολλὲς ἀσθένειες καὶ νὰ τὶς ἀφήσουμε ἔξω ἀπὸ τὴν ζωή μας. Πιστεύω ἐπίσης στὴν βοηθητική χρήσι πολλῶν τροφῶν ἢ κι ἀντικειμένων. Πάντα ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας. 

Δηλώνω πὼς οὐδέποτε ἔχω διαθέσει χρήματα γιὰ νὰ «μὲ βοηθήσουν» διάφορα ἀντικείμενα. Πὼς οὐδέποτε ἔχω πέσει θύμα διαφόρων πονηρῶν, γιὰ τέτοια ζητήματα. Καὶ πὼς πάντα ἀναφέρομαι ΜΟΝΟΝ σὲ προσωπικὰ βιώματα. 

Συνέχεια