Κάπως ἔτσι ἔρχεται τὸ τέλος…

Κάπως ἔτσι ἔρχεται τὸ τέλος...Μία φάρσα ἤ ἄλλως, διαφήμισις ἦταν…
Κάποιοι φουκαράδες, ἐὰν φυσικὰ δὲν εἶναι στημένο, ἔπεσαν θύματα τῆς ἀπληστείας καὶ τῆς βλακείας…
Καί ξέρετε…
Τό πρόβλημα δὲν εἶναι στὴ εἰκόνα ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ πουθενά…
Τὸ πρόβλημα εἶναι στὰ σκουπίδια ποὺ μᾶς πείθουν νὰ ἀγοράσουμε….
Καὶ στὸν τρόπο ποὺ χρησιμοποιοῦν…

Κι ὅταν λέω τέλος, δὲν ἀναφέρομαι ἀπαραιτήτως στὶς εἰκόνες ποὺ φαίνονται στὴν τηλεόρασι…
Αὐτὲς εἶναι τοὐλάχιστον ἀστεῖες… Ὄχι διότι δὲν μᾶς προειδοποιοῦν, ἀλλὰ διότι δὲν στοχεύουν σὲ αὐτὸ ἀλλὰ στὴν καθυπόταξί μας σὲ ἕναν ἄκρατο καὶ δίχως ὅρια καταναλωτισμό…

Νά πιστέψω τά χειρότερα;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply