Ὑπουργός Παιδείας, Τοῦρκος ὑπήκοος, σὲ ἐντεταλμένη ὑπηρεσία…!!!

Φᾶτε ἕναν Ὑπουργὸ Παιδείας ποὺ γεννήθηκε στὴν …Ἰσταμποῦλ!!!

Ἀντισταθεῖτε στὴν Δευτέρα Ἅλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ!

Καὶ πάλι «ἀπὸ μέσα» θὰ γίνη..

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ὅπως σᾶς εἶχα προειδοποιήση, τὸ πρῶτο νούμερο ποὺ ἔκανε ὑπουργὸ Παιδείας ὁ Τσίπρας, τὸν Νίκο Φίλη, θὰ τὸν ἀντικαθιστοῦσε μὲ ἕνα πολὺ μεγαλύτερο νούμερο!

Σαφῶς καὶ ὁ Κώστας Γαβρόγλου εὑρίσκεται σὲ ἐντεταλμένη ὑπηρεσία καὶ δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνα νούμερο, ὅπως ὁ Φίλης μὲ τὸ ὁποῖο γελούσαμε καὶ σπάγαμε πλάκα.

Προσέξτε λοιπόν! Πρώτη φορὰ ἐξελέγη βουλευτὴς στὶς ἐκλογὲς τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 2015 καὶ χωρὶς νὰ ἱδρώσῃ κἄν, ἀφοῦ ὁ Τσίπρας τὸν εἶχε προεπιλέξη τοποθετώντας τον στὸ ψηφοδέλτιο Ἐπικρατείας τοῦ Σύριζα σὲ ἐκλόγιμο θέση.

Πρὸ κειμένου νὰ προετοιμάσῃ τὸ ἔδαφος δέ, ἔβαλε προσωρινὰ στὴν θέση τοῦ Ὑπουργοῦ τὸν πανάσχετο Νίκο Φίλη, ὁ ὁποῖος δὲν ἤξερε τί ἔλεγε ἀλλὰ κέρδιζε χρόνο γιὰ τὸν Γαβρογλου. Μέχρι τὶς 5 Νοεμβρίου τοῦ 2016, ὁ Γαβρόγλου εἶχε τοποθετηθῆ ἀπὸ τὸν Τσίπρα, στὴν θέση τοῦ προέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς καὶ παράλληλα ἦταν μέλος τῆς Εἰδικῆς Μονίμου Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης καὶ Τεχνολογίας. Τὸν ἔβαλε καὶ σὲ τρίτη θέση κλειδὶ ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικοῦ Διαλόγου γιὰ τὴν Παιδεία.

Κρατώντας τὰ κλειδιὰ τῶν τριῶν αὐτῶν σπουδαίων θέσεων, ἐργάσθηκε στὸ παρασκήνιο μεθοδικὰ καὶ ἀπερίσπαστος ὁ Γαβρόγλου μὲ ἕναν σκοπό: Νὰ ξεπουλήσῃ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλάζοντας τὴν Ἱστορία καὶ ξαναγράφοντας τὴν σὲ καινούργια βιβλία.

Ὅσο ὁ Φίλης ἔκανε τὸν ὑπουργό, αὐτὸς καθάριζε τὴν μπουγάδα καὶ ὅταν ἑτοίμασε τὰ καινούργια βιβλία ποὺ θέλει νὰ ἐπιβάλῃ γιὰ νὰ διδάσκονται τὰ Ἑλληνόπουλα, ὁ Τσίπρας καρετόμησε τὸν Φίλη καὶ ἔκανε Ὑπουργὸ τὸν Γαβρόγλου.

Σήμερα λοιπὸν γίνεται χαμὸς στὰ δημοσιογραφικὰ θεωρεῖα γιατί οἱ δημοσιογράφοι ἀνεκάλυψαν τί θὰ διδάσκονται τὰ Ἑλληνόπουλα στὰ νέα βιβλία Ἱστορίας! Ἡ καλλίτερα τί δὲν θὰ διδάσκονται!

Ὁ Γαβρόγλου λοιπὸν ἀφῄρεσε ὅλην τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ἱστορία καὶ ὅλην τὴν ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας! Οὔτε ἕνας ἀρχαῖος Ἕλλην φιλόσοφος ὑπάρχει στὰ καινούργια βιβλία!!! Οὔτε ἕνας. Δὲν εἶναι μόνο τὰ λατινικὰ ποὺ ἀφῄρεσε τελικῶς ἀλλὰ σχεδὸν τὰ 3/4 τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Ὅσο γιὰ τὰ θρησκευτικὰ αὐτὰ τὰ διέλυσε ἐντελῶς!

Τὸ τί παπάντζες γράφουν τὰ καινούργια βιβλία δὲν περιγράφεται!

Ττί περιμένατε ὅμως ἀπό ἕναν Ὑπουργό Παιδείας πού στήν ἐπίσημο ἱστοσελίδα του αὐτό-προβάλλεται ὡς Ἕλλην (;;;) ἀκαδημαϊκός γεννημένος στό …Ἰνσταμποῦλ;
Ὅταν ἡ ἐπίσημος ἱστοσελίς του τό, www.gavroglu.gr εἶναι γραμμένο μόνον στὴν Ἀγγλικὴ γλώσσα καὶ ὄχι στήν Ἑλληνική!!

Ὁ κατήφορος δὲν ἔχει τέλος ἀδέρφια. Νικᾶμε!!!

Τὸ ξεπούλημα τῆς χώρας ὁλοκληρώνεται καὶ ὁσονούπω ἔρχεται καὶ ὁ ἀκρωτηριασμός της ἀπὸ τοὺς Κατσαπλιάδες!!!

Ἀντισταθεῖτε στὴν Δευτέρα Ἅλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Καὶ πάλι «ἀπὸ μέσα» θὰ γίνη!

Θὰ σᾶς κυνηγᾶ παντοῦ ἀριστεροφασίστες γιατὶ μπορῶ!!!
Γιατὶ ξέρω πόσα παίρνετε κι ἀπὸ ποῦ τὰ παίρνετε!

Εἶσθε ὁ ὁρισμὸς τῆς ἀπολύτου ξεφτίλας!!!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Στὸ παραπάνω κείμενο (ποὺ «μοιράσθηκε» ἀπὸ ἑκατοντάδες χρῆστες τῶν κοινωνικῶν δικτύων) γιὰ τὸν Γαβρόγλου καὶ τὴν ἀπαράδεκτη στάση του ὡς ὑπουργοῦ Παιδείας, ἰδίως μὲ τὸ νὰ ἀποκαλῇ Ἰστανμποῦλ, στὴν ἐπίσημο (προσωπική του) ἱστοσελίδα, τὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ Βέρμαχτ τῶν Σταλινοσυριζοτρὸλ καὶ τὰ ἀκροαριστερὰ Χουντικὰ σταγονίδια ἐξαπέλυσαν μαζικὴ ἐπίθεση ἐναντίον μου, γιατί ὅπως λέν, δὲν σέβομαι τὶς διεθνῶς κατοχυρωμένες ὀνομασίες τῶν πόλεων καὶ πὼς δὲν μπορεῖ ὁλάκερος ὑπουργὸς νὰ ἀποκαλῇ τὴν …Ἰσταμποῦλ ὡς …Κωνσταντινούπολη!!!

Ἀκοῦστε λοιπὸν ἀρχικοπρίτες, γιατί σᾶς τὴν εἶχα φυλαγμένη:

Στὴν ἐπίσημο ἱστοσελίδα τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, στὴν σελίδα σας ποὺ ἀφορᾶ στὴν Τουρκία, ἀντὶ γιὰ νὰ γράφετε τὴν ΕΛΛΑΔΑ ὡς HELLENIC REPUBLIC τὴν ἀναγράφετε φαρδιὰ-πλατιὰ ὡς Yunanistan Cumhuriyeti!!!!

Τί πάει νά πῇ Yunanistan Cumhuriyeti ῥέ ἀνώμαλοι;

Πῶς γίνεται ἀπὸ τήν μία νά λέτε ὅτι δέν μποροῦμε νά χρησιμοποιοῦμε τὸ ὄνομα Κωνσταντινούπολη ἀλλὰ νά χρησιμοποιοῦμε τὶς ἐπίσημες διεθνῶς ὀνομασίες ὅταν ἐσεῖς οἱ ἴδιοι μεταφράζετε τὴν Ἑλλάδα ὡς …Γιουνανιστάν, στήν ἐπίσημο ἱστοσελίδα τοῦ  Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν;;;

Ῥὲ ἀπόγονοι καὶ μαθητούδια τοῦ Γκέμπελς, ἀποφασίστε:

  • Γιατί ὁ ὑπουργός σας, ποὺ ἐσπούδασε στὸ …Αὐτοκρατορικὸ Κολλέγιο τοῦ Λονδίνου, δὲν λέει τὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸ ὄνομά της;
  • Γιατί ῥέ ἀλῆτες ξεφτιλίζετε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀναφέρετε ὡς Γιουνανιστᾶν;
  • Γιατί ἐσεῖς μπορεῖτε νά μᾶς ἐξεφτελίζετε παντοῦ καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ποῦμε κἄν τὴν λέξη Κωνσταντινούπολη;

Ξέρετε γιατί;;; Γιατί εἶστε ξεπουλημένα τομάρια!!! Τόσο ἁπλά…

Υ.Γ. Σᾶς τὸ ἔχω ξαναπῆ καὶ θὰ σᾶς τὸ λέω κάθε φορᾶ ποὺ μὲ πιάνετε στὸ στόμα σας! Ὅταν δημοσιεύω κάτι, ξέρω τί θὰ ἀπαντήσετε γιατί εἶστε ἀπολύτως προβλέψιμοι! Κι ἔχω ἤδη ἕτοιμη τὴν ἀνταπάντηση! Σᾶς ξεφτιλίζω γιατί μπορῶ! Σᾶς ξεφτιλίζω γιατί ξέρω τὶ διδάσκεστε καὶ ἀπὸ ποιὸν πληρώνεσθε!

Περαστικά σας Ἀριστεροφασίστες!!!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Σημειώσεις

Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ  ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ νὰ ξέρουμε τὸ ποιὸς εἶναι ποιός, τοὺς ῥόλους του καὶ τοὺς σκοπούς του, ἂς θυμηθοῦμε μερικὲς σημειώσεις μου.

Στὶς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 2015 ἔγραφα γιὰ τὸν Φίλη (ὑπουργὸς ἀπὸ τὰ …LIDL):

Πᾶμε στοίχημα;

Σήμερα θὰ ξεκινήσω νὰ σᾶς παρουσιάζω σὲ ἐπεισόδια, τὰ πρόσωπα ποὺ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, θὰ παλέψουν σκληρὰ γιὰ νὰ …ῥίξουν τὸν Τσίπρα!

Νούμερο #1, Ὑπουργὸς Παιδείας ἂπὸ τὰ …LIDL!!!

Πρῶτος στὴν Λίστα, τὸ παιδὶ τοῦ κομματικοῦ σωλῆνος …Νῖκος Φίλης!

Ἐ ὄχι καὶ ὑπουργὸς Παιδείας ρὲ Ἀλέξη! Ἕνας πανάσχετος μὲ τὴν Παιδεία ἄνθρωπος!!! Εἶχες τοὐλάχιστον 500 σοβαροὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν θέση αὐτή! Τὸν αὐγάνθρωπο ἐδιάλεξες;

Ἔλεος!!!!!!

Υ.Γ. Κατάλαβα ποὺ τὸ πᾶς, μὲ τὸ …καλημέρα!

Καὶ ἐξακολουθοῦσα στὶς 24 Σεπτεμβρίου τοῦ 2015, μὲ τοὺς ὑπουργοὺς ποὺ θὰ ἀνελάμβαναν νὰ ῥίξουν τὸν Τσίπρα:

Ἡ δευτέρα ὑπουργάρα, μετὰ τὸν Φίλη, ποὺ θὰ ἀγωνισθῆ μέχρις ἐσχάτων γιὰ νὰ ῥίξῃ τὸν Τσίπρα, εἶναι πάλι ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἡ Σία Ἀναγνωστοπούλου, γνωστὴ στὸ διαδίκτυο καὶ ὡς CIA Ἀναγνωστοπούλου, ἀφοῦ ἡ δράσις της ὑπὲρ τοῦ Σχεδίου ΑΝΑΝ, καθὼς καὶ οἱ …ἀγῶνες της γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν Σκοπιανῶν καὶ τῶν Τούρκων, τὴν ἔχουν κατατάξη στὶς πρῶτες θέσεις τῆς καρδιᾶς μας!

Ἀπίστευτο δίδυμο στὸ ὑπουργεῖο…

Στὶς 3 Νοεμβρίου τοῦ 2015 ἔγραφα ἐπίσης:

Ῥὲ παπποῦ, δὲν ἤσουν τελικὰ αὐτὸ ποὺ ἔζησες!!!
Τὸ εἶπὲ ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας μας, ὁ Φίλης! Δὲν ἔζησες γενοκτονία!

Οὔτε ἐσύ, οὔτε κάποιος ἄλλος!

Δὲν κατέσφαξαν οἱ Τοῦρκοι τοὺς Ποντίους!!!
Δὲν κατέσφαξαν τοὺς Ἕλληνες τῆς Σμύρνης!!!
Δὲν κατεκρεούργησαν τοὺς Ἀρμενίους!!!
Δὲν ἔσφαξαν τοὺς Κούρδους!!!

Τὸ λέει ῥὲ παπποῦ ὁ σαπιοκοιλιᾶς! Τὸ παιδὶ τοῦ κομματικοῦ σωλῆνος, ποὺ ἐὰν δὲν ἦταν ὁ Τσίπρας καὶ οἱ ΜΚΟ ποὺ τὸν χρηματοδοτοῦν, κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ καθαρίζῃ πιάτα σὲ κάποιαν πόλη τῆς Γερμανίας!

Στὴν Ἑλλάδα ὅμως ἔχουν ἐπικρατήση ὅσοι ἀποτελοῦν τὸ ἀπόλυτο τίποτα!
Ῥεμπεσκέδες, χαραμοφάηδες κομματόσκυλα πάσης πολιτικῆς χροιᾶς, ἀκαμάτηδες καὶ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἀγράμματοι!

Ῥὲ παπποῦ, τὸ ξέρεις κι ἐσύ!
Σὲ κάποιαν ἄλλην χώρα, ὁ Φίλης ὄχι ὑπουργὸς παιδείας ἀλλὰ οὔτε ὡς λαντζέρης θὰ ἦταν ἄξιος νὰ ἐργασθῇ!

Καὶ αὔριο, ῥὲ παπποῦ, ἐσένα ποὺ οἱ Τσέτες κατεκρεούργησαν, δύο ἀπὸ τὰ ἀδέλφια σου, θὰ βγοῦν καὶ θὰ δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα ! Καὶ λίγο μετά, θὰ ἀκολουθήσουν οἱ Σκοπιανοί! Καὶ λίγο ἀργότερα οἱ Ἀλβανοί!

Καί, ῥὲ παπποῦ, δὲν θὰ εἶσαι ἐδῶ νὰ ἐρωτήσῃς αὐτὸν τὸν ῥεμπεσκέ, ποὺ ἀμφισβητεῖ νόμους τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους:

«Πόσα πῆρες ῥέ σαπιοκοιλιά γιά νά ἐκφράσῃς μίαν τέτοια, ἀῤῤωστημένη ἀπάνθρωπο ἄποψη, ἔτσι ὥστε νά ξεπλύνῃς τά ἐγκλήματα τῶν Τούρκων;;;;»

Δὲν μπορεῖ ῥὲ παπποῦ, ὅλοι αὐτοὶ νὰ λὲν …δωρεὰν τὴν προσωπική τους ἄποψη, κόντρα σὲ νόμους τοὺς Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ κυρίως κόντρα στὶς μνῆμες ὅσων ἔζησαν καὶ μίλησαν γιὰ τὶς αἱμοσταγεῖς σφαγὲς τῶν Τούρκων!!!
Δὲν μπορεῖ ῥὲ γ@μῶτο…

Γιατί, ῥὲ παπποῦ, ἐσὺ μπορεῖ νὰ μὴν τὸ ξέρῃς, ἀλλὰ ἐγὼ τὸ ξέρω καλά! Τὰ Μεμέτια τοῦ ΑΚ Party, εἶχαν βγῆ στὴν ἀγορὰ καὶ ἔδιναν ἀπὸ ἕνα ἔως πέντε ἑκατομμύρια δολλάρια σὲ ὅποιον Εὐρωπαῖο πολιτικὸ θὰ ὐπεστήριζε ἀνοικτὰ τὸ ὅτι ἡ Τουρκία οὐδέποτε ἔκανε Γενοκτονίες καὶ ἐκκαθαρίσεις!!!

Υ.Γ. Θυμάστε ἀμέσως μετὰ τὶς ἐκλογὲς ποῦ ἔβγαζα σὲ κάδρο τοὺς ὑπουργοὺς ποῦ θὰ κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ ῥίξουν τὸν Τσίπρα;;; Πρῶτον-πρῶτον εἶχα τὸν Φίλη κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο… «Ὑπουργὸς ἂπ΄τὰ LIDL»!

Στὶς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ 2016, τέλος, ἔγραφα:

Σήμερα ἑορτάζουμε τὴν Παγκόσμιο Ἡμέρα τοῦ …Αὐγοῦ!!!

Τί; Μὴν μοῦ πεῖτε ὅτι δὲν τὸ ξέρατε!! Φυλάξτε λοιπὸν κάποιο αὐγὸ στὸ ψυγεῖο, κι ὅταν ἔλθῃ ἡ ἑορτὴ τῆς …ντομάτας, θὰ τὰ πετᾶμε ὅλα μαζὺ στὸν Τσίπρα καὶ στοὺς ὑπουργούς του!
Τὰ δίκροκ φυλάξτε τὰ σὲ ἕνα δροσερὸ μέρος γιὰ τὸν Φίλη! Θὰ χρειασθοῦν τώρα ποὺ ἑτοιμάζετια νὰ γίνῃ ὑπουργὸς Ναυτιλίας….
Σαλάτα ὅλα!!!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὑπουργός Παιδείας, Τοῦρκος ὑπήκοος, σὲ ἐντεταλμένη ὑπηρεσία…!!!

  1. Ρὲ παιδιά, τί περιμένατε ἀπὸ ἕνα “Γαβρόγλου”; Οἵα ἡ μορφή, τοιάδε ἡ ψυχή. Καὶ οἷον τὸ ὄνομα, τοιάδε ἡ φάτσα.

Leave a Reply