Διατὶ πρὸ πολλοῦ εἶναι ἀντιχριστιανικὸ τὸ νὰ εἶσαι πρῶτα …Πατριώτης!!!

Ἠλίθιε!!!

Ἡ ἐκκλησία ἔχει ἀφορίση τὸν ἐθνικισμὸ ὡς ..αἵρεση στὴν τοπικὴ σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἀπὸ τὶς 29 Αὐγούστου μέχρι τὶς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 1872.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστόδουλος δὲ εἶχε πῶ πὼς ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι κακὸς γιατί βάζει ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὴν πατρίδα.

Ὅποτε ἄσε τὰ σάπια….

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 218 times, 1 visits today)
Leave a Reply