Ὑπόστρωμα ἀνθελληνισμοῦ καὶ σαφὴς ἀνικανότης

Ἕνας Ἕλλην τῆς μειονότητος σκοτώθηκε κάτω ἀπὸ ἀδιευκρίνιστες, ἀκόμη, συνθῆκες.
Ἀδιευκρίνιστες ἀλλὰ σίγουρα βάρβαρες καὶ ἀπάνθρωπες.

Οἱ Ἀλβανοὶ ἄδραξαν τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ κάνουν ἐπίδειξη ἰσχύος καὶ νὰ στείλουν τὸ μήνυμα στὴν ἑλληνικὴ μειονότητα μὲ τὴν ἐκτέλεσή του.
Κατ’ αὐτοὺς …«Ἕνας Ἕλλην νεκρός, ἕνας μπ@στ@ρδος λιγότερος».

Καὶ εἴδαμε ὅλοι ξεκάθαρα τὸ ὑπόστρωμα τοῦ ἀνθελληνισμοῦ ποὺ καλλιέργει τὸ ἀλβανικὸ πολιτικὸ σύστημα.
Ἀλλὰ εἴδαμε ἐπίσης καὶ τὸν «ἀνθελληνισμὸ» ποὺ διακατέχει καὶ τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα. Τὸ ὁποῖο πολιτικὸ σύστημα, πρὶν ἀκόμα γίνῃ γνωστὸ τὸ τί ἀκριβῶς συνέβη, ἄρχισε νὰ βεβηλώνῃ τὸν νεκρὸ Ἕλληνα, ἀντιμετωπίζοντάς τον ὄχι σὰν ἄνθρωπο, ἀλλὰ σὰν «ἀκροδεξιό», «ἐθνικιστή», «φάσιστα», «πρεζόνι» κλπ.

Ὅποιος ὅμως κι ἐὰν ἦταν, ὅ,τι καὶ νὰ ἦταν, δὲν παύει νὰ ἦταν ἕνας ἄνθρωπος!! Μία ἀνθρώπινος ζωὴ ποὺ δικαιοῦται τὸν σεβασμό.

Τελικῶς ἔνα ἀσφαλὲς συμπέρασμα βγαίνει ἀπὸ ὅλα αὐτά, ἐκ πρώτης ὄψεως: Οἱ ἐγχώριοι πολιτικοί, ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς καὶ ὁ ἑλληνόφωνος Τύπος εἶναι φανερὰ ἀνίκανοι νὰ διαχειρισθοῦν τὸ ὁποιοδήποτε πρόβλημα, ἀλλά, κυρίως, νὰ προστατεύσουν τὶς ζωὲς τοῦ Ἕλληνος πολίτου.

Ὅσον ἀφορᾶ στὶς μνησίκακες δηλώσεις τῶν ἀριστερῶν του Σύριζα, ἀλλὰ καὶ ΠΑΣΟΚων ὅπως ὁ Πάγκαλος, γιὰ τὸν θάνατο τοῦ ὁμογενοῦς μας Βορειοηπειρώτου, ἂς σκεφθοῦν μόνο τὸ πῶς εἶναι τὸ νὰ μποῦν στὴν δική του θέση.
Ἐργαζόμενος ὡς σιδεράς, σὲ οἰκοδομὲς (ὅταν κι ὅποτε-δηλαδὴ σχεδὸν ἄνεργος), σὲ μειονοτικὸ χωριὸ στὴν Ἀλβανία, μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὴν ἀστυνομία στὸ κατόπιν του.

Ἂς μὴν ἐπιμένουν λοιπὸν στὸ νὰ ἐπιβεβαιώνουν διαρκῶς τὸν τίτλο τῶν «ἀριστερῶν του σαλονιοῦ».

 

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply