Διχαστικὸς Τσίπρας σὲ ῥόλο ἐμφυλιοπολεμικοῦ ἐμπρηστοῦ

Ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὸ Παλαὶ ντὲ Σπὸρ, ἀνάγονται τὰ ἑξῆς συμπεράσματα:

 1. Προσπαθεῖ νὰ διχάσῃ τὸν λαὸ καὶ νὰ φέρῃ τὴν χώρα πίσω σὲ ἐμφυλιοπολεμικὰ μίση, λειτουργώντας ἑρβανσιστικά.
 2. Εἶναι ἐμφανὴς ὁ πανικὸς ποὺ τὸν διέπει, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ ἀγωνία του, γιὰ νὰ κρατήσῃ τὴν ἐξουσία μὲ κάθε μέσον,  ἀκόμη κι ἐὰν χρειασθῇ νὰ αἱματοκυλήσῃ τὴν Ἑλλάδα.
 3. Εἶναι ἀμετανόητος καὶ ἀποφασισμένος νὰ προχωρήσῃ τὴν κατάπτυστο συμφωνία τῆς λίμνης εἰς βάρος τῶν Ἐθνικῶν συμφερόντων μας. Προφανέστατα ἔχει ὑπάρξῃ κάποιου εἴδους «ἀνταλλαγή».
 4. Ὁ ἐθνομηδενιστὴς ἐτόλμησε νὰ καπηλευθῇ ἀκόμη καὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ πατριωτισμοῦ, λέγοντας (καὶ πολὺ σωστά, ἀλλὰ γιὰ λάθος σκοπό), πὼς «ὁ πατριώτης δὲν μισεῖ τὶς πατρίδες τῶν ἄλλων». Ὁ δικός του πατριωτισμὸς ὅμως ἀποδεικνύεται πὼς εἶναι ταὐτισμένος μὲ τὸν ἀκραῖο καὶ ἐπιθετικὸ ἐθνικισμὸ τῶν Σκοπιανῶν καὶ πλέον εἶναι ἐμφανὲς πὼς ὁ ἴδιος μισεῖ τὴν δική του πατρίδα.
 5. Πῆγε νὰ καπηλευθῇ ἀκόμη καὶ τὰ ἀναδρομικὰ ποὺ θὰ λάβουν οἱ στρατιωτικοὶ καὶ τὰ σώματα ἀσφαλείας ἀπὸ τὶς παράνομες περικοπές, ὡς δῆθεν δική του ἐνέργεια, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶναι ὑποχρεωμένος ἀπὸ τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς χώρας νὰ τὸ πράξῃ. Καὶ τὸ πράττει ὄχι γιατί σέβεται τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων ἀλλὰ γιατί θέλει νὰ τὸ ἐκμεταλλευθῇ προ-ἐκλογικῶς.
  Ὅλα αὐτὰ βαβαίως «μυρίζουν» ἐκλογὲς καί, μάλιστα, συντομότατα.
  Μᾶς βγῆκε «Μακεδονομάχος» μαχόμενος ὅμως γιὰ τὴν γιαλαντζὶ Μακεδονία, ἐνᾦ τώρα πάει νὰ μᾶς βγῇ ἀπὸ ἐπάνω καὶ …πατριώτης εἰς βάρος τῶν πραγματικῶν πατριωτῶν ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν τύχη τῆς πατρίδος τους!!!
 6. Ἠκούσθησαν ἀμέτρητες φορὲς καὶ σὲ κάθε τοῦ φράση, οἱ λέξεις μῖσος, πατριδοκαπηλεία, ῥατσισμὸς καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ νεοταξίτικα ἐξωτικὰ φροῦτα.
  Οὐδὲν ἐπιχείρημα!!!
  Μόνο ὕβρεις καὶ ἀπαξίωσις γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
 7. Εἶναι τόσο «Δημοκράτης» ποὺ ὅταν ἐπέταξαν σηκωτὸ κάποιον πολίτη, ποὺ κατάφερε καὶ εἰσῆλθε δίχως νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸς καὶ νὰ συλληφθῇ, ὅπως συνέλαβαν τοὺς ὑπολοίπους καὶ ἐνᾦ ξεκίνησε νὰ τραγουδᾷ τὸ «Μακεδονία ξακουστή», εἶπε τὸ ἀνεπανάληπτο πὼς ἐπέτρεψε καὶ τὶς ἀντίθετες φωνὲς λόγω ….δημοκρατικότητος!!!
  Καί, λόγῳ ….δημοκρατικότητος, προφανέστατα τὸν ἔβγαλαν σηκωτὸ καὶ κλωτσηδὸν τὸν ἄνθρωπο!!!

Τελικὸ συμπέρασμα;

Ἕνας κακογραμμένος ἐμετικὸς λόγος μίσους καὶ διχασμοῦ ποὺ μόνο ἀηδία φέρνει σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἔστω καὶ στοιχειώδη ἴχνη δημοκρατικῆς ἀντιλήψεως μέσα του καὶ ἀπαγγελόμενος ἀπὸ ἕναν λιλιπούτειο, ἕναν νάνο δικτατορίσκο τῆς πολιτικῆς τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσωμεν».

Φτῦστε τον μὴν τὸν ματιάξουμε!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

εἰκόνα τοῦ Ἀρκᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Διχαστικὸς Τσίπρας σὲ ῥόλο ἐμφυλιοπολεμικοῦ ἐμπρηστοῦ

 1. Δὲν καταλαβαίνω αὐτὸ τὸ μένος κατὰ τοῦ “διχασμοῦ”: Πόσο ἀκόμα θὰ ἀντέξουμε νὰ συμβιώνουμε μὲ δαύτους;

Leave a Reply