Ὑψηλὲς ἀπολαβὲς γιὰ ὅσο τὸ δυνατὸν χαμηλότερο …ἦθος!!!

Ὅ,τι σαβούρα ὑπάρχει σήμερα στὴν Ἑλλάδα εὑρίσκεται ἐντὸς τῆς βουλῆς κι ἐντός του κρατικοῦ μηχανισμοῦ. Ὅταν ἄνθρωποι τόσο χαμηλοῦ ἐπιπέδου ἔχουν τέτοιες ἀπολαβές, μὲ τὸ ἔργο ποὺ παράγουν νὰ εἶναι μηδενικὸ καὶ …ἀόριστο, τότε ξέρεις ὅτι ἡ κοινωνία ἔχει πιάση πάτο.

Εἶναι πολὺ γλυκιὰ ἡ ἐξουσία…. Σοῦ παίρνει τὰ μυαλά. Θὰ κάνης τὰ πάντα γιὰ νὰ κρατηθῇς κοντά της. Στὰ δύσκολα θὰ θυμηθῇς ὅμως τὸν Βελουχιώτη, τὸν ἐμφύλιο, τὸν ἐθνικισμό, τὸ μπλόκο τῆς Καισαριανῆς….
Ὅ,τι πιάσῃ στὰ κορόιδα.

Τὸ ὅ,τι ἐσφράγισε τὸν λογαριασμό του, δὲν σημαίνει πὼς τὸν ἔπιασε …ντροπή!!! Ἀλλοῦ νὰ κυττᾶμε…

Μόργκαν Χρῆστος

Σημείωσις

Συζητᾶμε γιὰ αὐτόν, ἔ…

…πού, δὲν τὴν …ἤξεραν!!!
Ἔμοιαζε μὲ ἕναν φίλο, οὐδέποτε τὸν εἶχαν ξαναδῆ… Μπορεῖ καὶ νὰ ἐφιλήθησαν στὶς ἐκλογές, ἀλλὰ δὲν ἐνθυμοῦνται… εἶχαν πιῆ…
Τίνος εἶναι τό παιδί;

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply