Δὲν ὑπάρχει τέτοια χώρα…

«Ὡς πρόεδρος τῆς Βουλγαρίας δὲν συμφωνῶ μὲ τὸ ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία». Δὲν ὑπάρχει τέτοια χώρα. Αὐτὸ τὸ ὄνομα δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχύσῃ. Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὅτι ὑπάρχει «μακεδονικὴ γλῶσσα». Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι χειρότερο γιὰ τὴν σταθερότητα στὰ Βαλκάνια».

Ροῦμεν Ράντεφ,
κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Παυλόπουλο..

Αὐτονόητες ἀλήθειες ποὺ περιμέναμε νὰ ἀκούσουμε ἀπὸ Ἕλληνες πολιτικοὺς ἀλλὰ φεῦ… 

Δρακᾶτος Ὄθων

 

(Visited 545 times, 1 visits today)
Leave a Reply