Δὲν νοεῖται ἀριστερὸς δίχως …Rolex!!!

Καὶ μάλιστα δὲν νοεῖται ἀριστερός, ποὺ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτόν του, ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη, δίχως τὸ rolexάκι του…

Δὲν γίνεται νὰ κυκλοφορῇ, νὰ ἐπιδεικνύῃ τὴν ἀριστεροσύνη του, δίχως παραλλήλως νὰ ἐπιδεικνύῃ καὶ τὸ Rolex του!!!

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔρχεται νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὸν κακό μας ἑαυτό, ἐκπροσωπώντας, λέει, τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ…
Λέει…

Ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὸ «παρατηρητήριον» ἐπικεντρώνεται μόνον στοὺς ἀριστεροὺς τοῦ κόσμου μας, ἐνᾦ πρῶτοι διδάξαντες αὐτῆς τῆς -ἂς ποῦμε- συνηθείας, ἦσαν καὶ παραμένουν οἱ -φερόμενοι ὡς- δεξιοὶ τοῦ κόσμου μας. Ἡ οὐσιώδης διαφορὰ ὅμως δὲν εἶναι στὸ πολιτικοκομματικὸ προσωπεῖο ποὺ φοροῦν ὅλοι αὐτοί, ἀλλὰ στὸν τρόπο ἐλέγχου μας. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὁ τρόπος ἐλέγχου μας παραμένει πανομοιότυπος, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, καλὸ εἶναι τὸ «ἀριστερός» νὰ τὸ νοοῦμε γενικῶς ὡς αὐτὸν (ἢ αὐτούς) ποὺ κύριό του μέλημα ἔχει τὸ νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ συμφέροντα τοῦ τοκογλύφου. Πρακτοράκια εἶναι ἅπαντες… Ἔμμισθοι δεσμοφύλακές μας, ποὺ ἀλλάζουν προβιές, ἀναλόγως τῶν ἐντολῶν… 

Πατριῶτες… Αὐτοὶ ποὺ φαίνονται παραπάνω πράγματι εἶναι ἀριστεροί… Καὶ εἶναι πράγματι ἀριστεροὶ διότι ἅπαντες ἐξ αὐτῶν ἔχουν πίσω τους ἕναν τοκογλύφο νὰ τοὺς στηρίζῃ καὶ νὰ τοὺς χρηματοδοτῇ.
Τὸ πρόβλημα δὲν τὸ ἔχουν αὐτοὶ ὅμως, ἀλλὰ ἐμεῖς… μόνον ἐμεῖς, ἐφ΄ ὅσον ἀνακαλύπτοντας πὼς ἡ ἀριστερὰ ἀποτελεῖ ἁπλῶς τὴν ἄλλην ὄψιν τοῦ ἰδίου νομίσματος, ἢ καταλήγουμε ἐξοργισμένοι ἀπέχοντες τῶν πολιτικῶν δρωμένων ἢ ἁπλῶς παγώνουμε, δίχως νὰ ἀντιδράσουμε. Αὐτὸ θέλουν.
Ἡ ζωή, μὰ κατ’ ἐπέκτασιν ἡ πολιτικὴ ἀντίληψις, σκέψις καὶ δρᾶσις εἶναι ἔξω ἀπὸ αὐτὸ τὸ «τρυπάκι», τὰ συστήματά τους καὶ τοὺς νόμους τους. Ἡ ζωὴ εἶναι ἡ κατὰ Φύσιν ἐπιλογὴ διαβιώσεως καί, κατ’ ἐπέκτασιν ἡ Ἕνωσίς μας κατὰ τῶν κοινῶν μας ἐχθρῶν, ποὺ παραμένουν ἀπολύτως ἴδιοι, αἰῶνες τώρα.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δὲν νοεῖται ἀριστερὸς δίχως …Rolex!!!

  1. Φιλονόη, νὰ προσθέσω κάτι; Πέρα ἀπὸ τοὺς δῆθεν φασιστὲς τύπου Φράνκο καὶ Μεταξᾶ ποὺ ἦταν Ἰουδαῖοι, Ἰουδαῖοι ἤτανε καὶ ὁ Μάο Τσὲ-τοὺνγκ (ναί, εἶχε Ἰουδαίους στὴν Κίνα καὶ μάλιστα πολλοὺς) καθὼς καὶ ὁ Φιδὲλ Κάστρο, ὁ ὁποῖος πέθανε εἰρηνικὰ (λέμε τώρα) στὸ κρεββάτι του, ἐνῶ ὁ ἔρμος ὁ Τζὼν Κέννεντυ, ποὺ πῆγε νὰ τὸν ρίξη, δολοφονήθηκε.

Leave a Reply