Ὁ Μακεδονομάχος ποὺ ἡ «πατρὶς» ἐξῴρισε

Ἰωάννης Τσαγγαρίδης: (1887 – 1939)

Υἱὸς τοῦ Χριστοφῆ Τσαγγαρίδου ἀπὸ τὴν Λάπηθο Κερύνειας.
Τὸ 1904 πηγαίνει στὴν Ἀθήνα καὶ ἀρχίζει σπουδὲς χημείας τὶς ὁποῖες ἐγκαταλείπει καὶ κατατάσσεται ἐθελοντὴς στὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα.

Λαμβάνει μέρος στὸν Α’ Βαλκανικὸ Πόλεμο σὰν ἀρχηγὸς τῆς συνοδείας τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου. Πολεμᾶ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Σαρανταπόρου, τῆς Κοζάνης, τῆς Κορυτσᾶς καὶ τῆς Θεσσαλονίκης.

Στὸν Β΄ Βαλκανικὸ πόλεμο πάλι ἀνδραγαθεῖ ἐναντίον τῶν Βουλγάρων.

Τὸ 1919 ἀποστέλλεται στὴν Μικρᾶ Ἀσία καὶ ἐλευθερώνει τὴν Φιλαδέλφεια καὶ τὴν Προῦσα καὶ προχωρεῖ πρὸς τὸ Ἐσκῆ – Σεχίρ. Στὸ Καλὲ Κρότο τραυματίζεται καὶ ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὸ μέτωπο τὸν Αὔγουστο τοῦ 1921.

Τὸ 1935 προάγεται σὲ ὑποστράτηγο ἀλλὰ ἕνεκα τῆς διαφωνίας του μὲ τὸν δικτάτορα Μεταξᾶ, ἐκτοπίζεται στὴν Σίφνο πρῶτα καὶ ὕστερα στὴν Ἰκαρία. Ἡ ἀντιμετώπισις αὐτή, τοῦ πολεμιστοῦ καὶ ἀγωνιστὴοῦ σὲ τόσες μάχες, τὸν ἐτραυμάτισε βαθύτατα στὴν ψυχὴ καὶ στὶς 31 Μαρτίου 1939 ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ σὲ ἡλικία 58 ἐτῶν,

πηγές:

Ἰωάννης Τσαγγαρίδης

Δῆμος Λαπήθου ἐκδηλώσεις μνήμης

Τὸ ἡμερολόγιον ἑνὸς Στρατηγοῦ

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply