Θυσιαζόμενα σφάγια σχεδιάζουν νὰ μᾶς κάνουν!!!

Καὶ μάλιστα αὐτό-θυσιαζόμενα.

Εἶναι δικαίωμα καὶ ὑποχρέωσίς μας τὸ νὰ προστατεύουμε κάθε στιγμὴ κάθε σπιθαμὴ τοῦ ἐδάφους τῆς Πατρίδος μας, τὸν τόπο μας, τὴν οἰκογένειά μας, τοὺς θεσμούς, τὶς ἀξίες, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας.
Ὅμως, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, ὅταν ἔνα ἐθνομηδενηστικὸ διῳρισμένο ἀπὸ τοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους πρᾶγμα, ποὺ τὸ παίζει ἐνίοτε καὶ πρωθυπουργός, ἔρχεται νὰ δηλώσῃ δημοσίως πὼς ὅλοι «οἱ Ἕλληνες, ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουμε στὰ ἐσωτερικά μας, σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα, θὰ εὐρεθοῦμε ἡνωμένοι…»

…τότε ἀρχίζω καὶ ἀνησυχῶ πραγματικὰ καὶ σοβαρά.
Ὄχι διότι δὲν ἰσχύει κάτι τέτοιο…
Ὄχι διότι δὲν τὴν ἔχουμε τὴν αὐτο-θυσία στὸ αἷμα μας καὶ στὸ γονίδιό μας…
Ὄχι διότι θὰ δειλιάσουμε ἐμπρὸς στὸ Χρέος…
…ἀλλὰ διότι ὅταν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ποὺ ἐνίοτε τὸ παίζει καὶ πρωθυπουργός, ποὺ ἔχει ἐθνομηδενίση τὰ πάντα καὶ σπέρνει διαρκῶς ἐμφυλιοπολεμικὲς κραυγὲς ἀνάμεσά μας, ἔρχεται νὰ τοποθετηθῆ «πατριωτικῶς», πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν μᾶς ἑτοιμάζουν κάτι μικρό, ὡς κακό, ἀλλὰ μίαν πολὺ μεγάλη γενοκτονία…
…χειροτέρα ἴσως ἀπὸ κάθε ἄλλην!!!

Ἐὰν συνυπολογίσω φυσικὰ πὼς οἱ κραυγές του, ἀλλὰ καὶ οἱ κραυγὲς ὅλων τῶν παπαγάλων ποὺ ἀποτελοῦν τὸν θίασό του, διαρκῶς πολλαπλασιάζονται καὶ ἐπαναλαμβάνουν ἐκεῖνα τὰ «πατριωτικὸ καθῆκον» καὶ «πατριωτικὲς ὑποχρεώσεις», τότε τὰ γεγονότα τρέχουν, ἐρήμην μας, ταχύτερα ἀπὸ ὅσο φανταζόμεθα…

Κυττώντας προσεκτικὰ καὶ πρὸς τὴν Βαρντάρσκα, ποὺ ἔχει ξεφύγη ἐν τελῶς…

…ἐνᾦ ἤδη τὸ σαράκι τοῦ …«ἐμφυλίου» τὴν κατατρώγει…

πηγὴ

…προβληματίζομαι διπλὰ καὶ τρίδιπλα…

Ἀπό ποῦ λοιπόν θά μᾶς εὔρη τό …«πατριωτικό (κατὰ τσίπρα) συναίσθημα»;
Ὄχι πάντως ἀπὸ τὰ Σκόπια… Ἀπὸ ἀλλοῦ θὰ μᾶς ἔλθη…
Κι αὐτὸ τὸ κνώδαλο, παρέα μὲ τὸν λοιπὸ θίασό του, τὸν διακομματικό, διασκεδάζει ἀπολαμβάνοντας τὴν ἀσφάλειά του, ἐφ΄ ὄσον δικῶν μας παιδιῶν τὰ κορμιὰ θὰ πέσουν… Τὰ δικά τους τὰ παιδιά, ἐὰν δὲν ἔχουν ἤδη ἀπομακρυνθῆ θὰ ἀπομακρυνθοῦν συντόμως.

Συνυπολογίζοντας φυσικὰ ἐπίσης πὼς οἱ Ἔλληνες, στρατιωτικῶς καὶ ἠθικῶς, παραμένουν ἀρκούντως, ἐλέῳ μνημονίων (ἄλλὰ ὄχι μόνον) ἰδιαιτέρως ἄοπλοι (ἔως καὶ στὴν …κοσμάρα τους!!!)…
Συνυπολογίζοντας πὼς ὁ κατὰ αὐτοὺς ἐννοούμενος «πατριωτισμὸς» σχετίζεται μὲ τὴν ἄνευ κριτικῆς ἀντιλήψεως καὶ αὐτογνωσίας αὐτοθυσίας…
Συνυπολογίζοντας πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ καθάρματα «προειδοποιοῦν» σὲ ἀσχέτους χρόνους γιὰ τὰ πάντα…

Τὸν νοῦ μας πατριῶτες.
Τὰ ἔχουμε ξαναπῆ ἀλλὰ καλὸ εἶναι νὰ τὰ ἐνθυμούμεθα, ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ ποὺ ἔρχεται δὲν ξέρουμε οὔτε ἐπακριβῶς τὸ ἀπὸ ποῦ θὰ ἔλθη, οὔτε τὶς διαστάσεις του, οὔτε τὴν διάρκειά του, μὰ οὔτε καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν μετώπων ποὺ θὰ ἀνοιχθοῦν. Ὁ στόχος εἴμαστε ἐμεῖς…
Μόνον…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὰ Σκόπια διαλύονται. Ἤδη κάτι ἄρχισαν νὰ ψιθυρίζουν ἐπ΄ αὐτοῦ διάφοροι …εἰδικοί!!!

πηγὴ

Ἡ παραπάνω δήλωσις σημαίνει πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὄσα φανταζόμεθα.
Καὶ βεβαίως δὲν εἶναι ἡ μόνη…

Ἀρκετὰ χρόνια πρίν, ὅταν ἀκόμη ἀναμέναμε νὰ ἀναλάβῃ ὁ τΣΥΡΙΖΑ τὸ «χρίσμα», ἀναμέναμε φυσικὰ καὶ τὸν …μπατριωτισμό του νὰ ἐκδηλωθῇ, μὲ ἀνάλογες, σὰν αὐτὴ τῆς «συμφωνίας», κινήσεις του.

 

Γνωρίζατε πώς ὁ τΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἕνα βαθύτατα πατριωτικό κόμμα;

Γνωρίζατε πώς ὁ τΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἕνα βαθύτατα πατριωτικό κόμμα;

Ἐξ ἀρχῆς αὐτὲς ἦσαν οἱ ἐντολές τοῦ τΣΥΡΙΖΑ καὶ μόνον, ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους χρηματοδότες του. Νὰ ἀποτελειώσῃ (νομομαγειρευτικῶς) τὸ ἐναπομείναν -ὁποιοδήποτε- νομικὸ πλαίσιο προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν χώρα (δίδοντας ἅπλετο χῶρο στὶς πολυεθνικὲς νὰ ἁλώσουν τὰ πάντα), νὰ ὑποβιβάση ἔως ἐξαφανίσεως τοὺς ἰθαγενεῖς καὶ νὰ ὀνομάσῃ Μακεδονία τὰ Σκόπια.

Τὰ ξέραμε καὶ τὰ περιμέναμε…
Ἔ, τώρα, ὤρα μας εἶναι, νὰ περιμένουμε καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὀποῖον ὅλοι μας θὰ …ἐμπατριωθοῦμε!!!

Τί ἀπομένει γιά νά φύγῃ; Μὰ τὸ εἶπε ἢδη ἡ μαριοννέτα τῶν Rothscild: νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρησις.
Καὶ μετὰ νὰ μᾶς δῶ ἐπάνω σὲ πιὸ Σύνταγμα θὰ πατᾶμε γιὰ νὰ διεκδικοῦμε τὰ αὐτονόητα.

Κι ἐμεῖς; Τί κάνουμε ἐμεῖς; Μένουμε παρατηρητές; Δροῦμε; Καί πῶς δροῦμε;
Δροῦμε… Μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, σὲ ὅλους τοὺς τόνους καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Δροῦμε συλλογικῶς καὶ ἀτομικῶς.
Τελικῶς δροῦμε σκέτο, διότι ὅσο δροῦμε, τόσο περισσότερο ἐνεργοποιούμεθα καί, τελικῶς, τόσο ταχύτερα θὰ «ἐνζυμωθοῦμε» ὅσο χρειαζόμεθα γιὰ νὰ «μετουσιωθοῦμε» σὲ αὐτὸ ποὺ μᾶς πρέπει.

Καί τί κάνουμε σέ ἕναν πόλεμο πού θά μᾶς ἐπιβάλουν; (Διότι θὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλουν σίγουρα…!!!)
Πολεμοῦμε γιὰ τὰ Ἱερά μας καὶ τὰ Ὅσιά μας, ἀλλὰ ἐκ παραλλήλου ἔχουμε καὶ τὸ βλέμμα μας ἑστιασμένο στὸ πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε ἐκδοχῆς σαπρόφυτον, ποὺ θὰ ἐπιχειρήση νὰ ἀντικαταστήσῃ τὰ σημερινά.

Πηγαίνουμε στά συλλαλητήρια ἤ ὄχι;
Ναί, πηγαίνουμε, ὅμως δὲν περιοριζόμεθα σὲ αὐτά. Μιλᾶμε, ὀργανωνόμεθα, ἐνοχλοῦμε τέλος πάντων μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τώρα ξεκινοῦν νὰ συμβαίνουν τὰ πάντα.

Ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὸν Ἀστέριο.

(Visited 221 times, 1 visits today)




2 thoughts on “Θυσιαζόμενα σφάγια σχεδιάζουν νὰ μᾶς κάνουν!!!

 1. .
  ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !
  .
  .
  ΕΔΩ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ !
  .
  Αντισυνταγματική η συμφωνία των Πρεσπών!

  Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,

  http://www.progressivecitizens.gr/2018/07/01/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83/
  .
  Κλάψε τώρα Αντι-Αντιγόνη…
  Όχι για τον νεκρό αδερφό σου…
  Μα, για τη νεκρή Ελλάδα…

  https://panusis.blogspot.com/2019/01/blog-post_16.html?showComment=1547677452416
  .
  ΟΧΙ !
  .
  ΠΟΤΕ !
  .
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΗΘΕΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ !
  .
  ΤΕΤΟΙΑ ΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΕ ΤΟΟΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ !
  .
  ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΟΟΟΟΟΛΟΙ ΜΑΣ !
  .
  ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ………..
  .
  ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΩΣ !
  .
  ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΕ
  .
  – ΑΚΟΜΗ Η ΘΑΝΑΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ –
  .
  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Ο ΠτΔ Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ! ! !
  .
  .
  ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !
  .
  .
  «Έλληνες Ελληνίδες! Θα επιτρέψετε σε αυτούς τους 300+1 προδότες, να σας κοροϊδεύουν, να πουλήσουν την πατρίδα σου, την ιστορία σου, τα ιερά και οσία σου;;;;»
  .
  http://i0.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2019/01/%CE%95%CE%A7%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%9F-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3.jpg?resize=565%2C600
  .
  ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΝΩΤΙΣΤΕΣ ΣΟΥ
  .
  ΝΑ ΣΕ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΕΙΞΟΥΝ
  .
  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ
  .
  ΤΗΝ ΤΟΟΟΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΟΥ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤ΄ΑΠΑΝΩ ΣΟΥ ; ; ;
  .
  http://i1.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2019/01/%CE%97-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97-1.jpg
  .
  http://arxaiaithomi.gr/2019/01/14/%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%88%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%85-2/
  .
  .
  Ελληνικό Δόγμα
  https://www.youtube.com/watch?v=b0DRdsEl1QA&t=3s

  Η σκληρή αλήθεια
  https://www.youtube.com/watch?v=lOQ-SHeRel8&t=13s

  ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ
  https://www.youtube.com/watch?v=YtSTjOdqT9o

  .
  .
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

  ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ
  .
  .
  ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΔΡΟΜΟ
  .
  – Χ Ω Ρ Ι Σ – Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η –
  .
  .
  ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ

  ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ
  .
  .

Leave a Reply