Θὰ φορεθοῦν πολὺ ἐφέτος τὰ …«νεκροκεφαλικά»!!!

Ὁ βουλευτὴς Φλωρίνης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε story τὴν παρακάτω φωτογραφία, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνηση.

Ὄντως θὰ φορεθῆ πολὺ ἐφέτος καὶ τοῦ πάει τοῦ ἀτίμου.
Μοῦ ἔχουν μείνη κάτι ῥαδίκια στὸ ψυγεῖο, μπορῶ νὰ τοῦ τὰ στείλω νὰ τὰ προβάρῃ κι αὐτά.

Μανούσκας Κύρος

(Visited 152 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Θὰ φορεθοῦν πολὺ ἐφέτος τὰ …«νεκροκεφαλικά»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑβριστὲς ἐν πλήρῃ ἀσυδοσίᾳ | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply