Θὰ φορεθοῦν πολὺ ἐφέτος τὰ …«νεκροκεφαλικά»!!!

Ὁ βουλευτὴς Φλωρίνης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε story τὴν παρακάτω φωτογραφία, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνηση.

Ὄντως θὰ φορεθῆ πολὺ ἐφέτος καὶ τοῦ πάει τοῦ ἀτίμου.
Μοῦ ἔχουν μείνει κάτι ῥαδίκια στὸ ψυγεῖο, μπορῶ νὰ τοῦ τὰ στείλω νὰ τὰ προβάρῃ κι αὐτά.

Μανούσκας Κύρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Θὰ φορεθοῦν πολὺ ἐφέτος τὰ …«νεκροκεφαλικά»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑβριστὲς ἐν πλήρῃ ἀσυδοσίᾳ | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply