Ὑβριστὲς ἐν πλήρῃ ἀσυδοσίᾳ

Δὲν θέλησα νὰ μιλήσω γιὰ τὸν Σαράντο Καργάκο καὶ τὸν θάνατό του, ὅπως ἐπίσης καί, γιὰ τὸν ἐπίσης πρόσφατο, θάνατο τῆς Ἄννας Τζιροπούλου. Γιὰ ἐμέναν  τέτοιοι θάνατοι εἶναι ἀσχολίαστοι καὶ ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν ἀντιλαμβάνεται αὐτὰ ποὺ ἀντιλαμβάνεται.
Θὰ μιλήσω σήμερα ὅμως γιὰ τοὺς ὑβριστές, ποὺ …«εἶδαν φῶς καὶ μπῆκαν» γιὰ νὰ γλεντήσουν γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως.

Τὴν ἡμέρα ποὺ πεθαίνει κάποιος οἱ τρόποι, τοὐλάχιστον οἱ Ἑλληνικοί, ὑπαγορεύουν ὅτι σιωποῦμε.

Ἐὰν δὲν κάνουμε μία εὐλογία σίγουρα δὲν κάνουμε λίβελο.

Ὁ κ. Δημητρᾶς καί, ἐνῶ τὸ νεκρὸ τοῦ Σαράντου Καργάκου ἦταν ἀκόμη «ζεστό», ἐπέλεξε σὲ δημοσία ἀνάρτηση νὰ τὸν «στολίσῃ» μὲ κοσμητικὰ καὶ χαρακτηρισμούς, τοὐλάχιστον ἀνοικείους σὲ νεκρὸ ἄταφο.

Δὲν ἔχω κάποιαν ἀμφιβολία, ὅτι ἡ σοσιαλιμπεραλ κλίκα ποὺ καθορίζει τὴν ἀτζέντα, εἶναι βαθειὰ μισάνθρωπος καὶ κακή.

Γενικεύοντας δὲν ὑπάρχει καλὸς κἀγαθὸς ἄνθρωπος ἀνάμεσά τους, πρόκειται περὶ σεσημασμένων παλΗανθρώπων.

«Ἕνας»

Αὐτὸ ἀκριβῶς.
(Καί, δυστυχῶς, δὲν ἦταν ὁ μόνος…!!!)

Δὲν θὰ μιλήσω σήμερα γιὰ τὴν «ψῆφο ἐμπιστοσύνης» ποὺ ἔλαβε ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις τσίπρα.
Θὰ μιλήσω ὅμως γιὰ τὰ ὅσα εἰπώθησαν (ἢ δὲν εἰπώθησαν) ἀπὸ ὅλους αὐτούς, ἐπισήμως κι ἀνεπισήμως, συνεργοὺς καὶ μετέχοντες τῆς ἐν λόγῳ παραστάσεως, γιὰ τὰ σχόλιά τους, τὰ «ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τους».

Θὰ φορεθοῦν πολὺ ἐφέτος τὰ …«νεκροκεφαλικά»!!!

Αὐτό… Μόνον αὐτό….

Κι ὅλοι αὐτοί, ποὺ εὐαγγελίζονται τὴν δημοκρατία (τους), γιὰ τὴν ὁποίαν καὶ …σκίζονται, διαπράττουν μίαν ἀκόμη, μεγίστη Ὕβριν, ἀγνοῶντας καὶ περιφρονῶντας, τὴν λαϊκὴ θέλησιν, πού, τελικῶς, κατ’ αὐτοὺς πάντα, εἶναι καὶ ἡ βάσις τῆς δημοκρατίας (τους). Ἐπὶ πλέον, μὴ ἔχοντες ἀφ΄ ἐνὸς τὴν πλειοψηφικὴ ἔγκρισιν τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀφ΄ ἑτέρου, χαρακτηρίζοντας τὶς διαρκῶς ἐντονότερες λαϊκὲς ἀντιδράσεις ὡς «φασιστικὲς» ἢ «ἐθνικιστικὲς» ἢ «ἀκραῖες», δὲν αὐτό-γελοιοποιῶνται μόνον, ἀλλὰ μᾶς ὑβρίζουν ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, περιγελῶντας μας καὶ φτύνοντάς μας…

Ἐπειδὴ κάποιος φίλος ἀμφισβήτησε τὰ λεγόμενά μου…
Ὄποιος ἀμφιβάλλει ὅτι τὸ περίπου 76% τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀντίθετο μὲ τὴν προδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τοῦ Τσίπρα καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μπορεῖ πολὺ ἁπλᾶ νὰ τὸ διαπιστώσῃ πληκτρολογῶντας στὸ Google «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δημοσκοπήσεις».

Θὰ εὕρη διάφορες ἡμερομηνίες καὶ διάφορα ἀποτελέσματα. Ποσοστὰ ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ 69.6% ἕως καὶ 76%. Ἂν καὶ γιὰ μία δημοκρατικὴ κοινωνία, ὁποιοδήποτε ποσοστὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸ 51%, εἶναι ὁ ἀπόλυτος ὁρισμὸς τῆς πλειοψηφίας.

Ὁ κάθε ἕνας δικαιοῦται νὰ ἐκφράζῃ τὴν γνώμη καὶ τὴν ἄποψή του ἐλεύθερα. Αὐτὸ εἶναι ἀναφαίρετο ἀλλὰ καὶ δημοκρατικότατα δικαίωμά του.
Ἔμενα ὅμως, ὁ τεράστιος αὐτὸς δάσκαλος, ὁ ἀείμνηστος Σαράντος Καργάκος, μὲ ἐδίδαξε – ἐκτὸς τῶν ἄλλων – κάτι πάρα πολὺ σημαντικό: Νὰ ἀμφισβητῶ πάντα αὐτὰ ποὺ βλέπω, διαβάζω καὶ μοῦ λὲν
καὶ νὰ τὰ ψάχνω ἐξονυχιστικὰ σὲ βάθος.

Δὲν ὑπάρχει δικαιολογία σήμερα, στὸν αἰώνα τῆς πληροφορίας, νὰ λέω «δὲν ξέρω» ἢ «αὐτὸς εἶπε». Ὁ σωστὸς πολίτης εἶναι ὁ πάντα ὑποψιασμένος καὶ ὁ ὑπὲρ ἄνω κομμάτων πολίτης. Δὲν περιμένω ἀπὸ ὁποιονδήποτε Τσίπρα, ὁποιονδήποτε Κοτζιᾶ, ὁποιονδήποτε Γαβρόγλου, ὁποιονδήποτε Καμμένο, ὁποιονδήποτε Κούλη, ὁποιονδήποτε τέλος πάντων ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ 300 ξόανα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ποὺ μόνο κατ’ ὄνομα ἀποκαλῶνται ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, νὰ μοῦ μάθῃ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μου.
Τὴν ἔμαθα ἀπὸ δασκάλου μὲ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξεως.
Γι’ αὐτὸ θὰ τὸ ἐπαναλάβω:  Ὁποῖος ἐπιθυμεῖ δημόσιο διάλογο, εἶμαι στὴν διάθεσή του.

Καλογεράκης Μανώλης

Αὐτό… Μόνον αὐτό…

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ Ὕβρις ἐπερίσευσε καὶ οἱ Ὑβριστὲς αἰσθάνονται νικητές.
Ἀμέτρητες παροιμίες, ποὺ κρύβουν σοφία αἰώνων, ὅμως ἔρχονται γιὰ νὰ τοὺς περιγελάσουν…
Θὰ κρατήσω μόνον τὸ «μηδένα πρὸ τοῦ τέλους…», ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἕνα ἐπεισόδιον, ἀρχαιότατον ἀλλὰ καὶ διδακτικότατον…

Γιὰ τὴν ὥρα ὑπομένουμε τὴν ἀπόλυτο κατάντια καὶ τὸν ἀπόλυτο εὐτελισμό, ὄχι μόνον τῆς «δημοκρατίας» τους, ἀλλὰ καὶ τοῦ τρόπου ποὺ αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα ἀντιλαμβάνονται τὸ κόσμο μας.
Ἐλπίζω νὰ μὴν πονέσουν πολὺ ὅταν ἡ Φυσικὴ Ἐπιλογὴ θὰ τοὺς πετάξη ἐκεῖ ποὺ τοὺς πρέπει.
(Φυσική ἐπιλογή; Χμμμ… Λίγος καιρὸς ἀπέμεινε γιὰ νὰ γίνῃ κατανοητὴ αὐτὴ ἡ φράσις… Ἐλάχιστος ἀναλογικῶς… Τόσο λίγος, ποὺ ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ περιμένουν τὶς ἐν λόγῳ ἐξελίξεις καὶ θὰ ξαφνιασθοῦν καὶ θὰ τρομάξουν… Μὰ εἶναι ἠ Ἀνάγκη ἐπιβιώσεως τοῦ κόσμου μας ποὺ θὰ ἐπικρατήση γιὰ νὰ ἐκτοπισθῇ καὶ νὰ ἐξοβελισθῇ πλήρως κάθε ἔκφρασις τῆς Ὕβρεως…!!!)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply