Μεγάλη Ἱστορία σὲ μικρὰ πραγματάκια

Οὐδὲν εὔρημα τῆς ἀρχαιότητος, ἀκόμη καὶ ὁμάδα εὐρημάτων, δύνανται νὰ ὑποκαταστήσουν σὲ ὄγκο πληροφοριῶν ἕνα τόσο δὰ νόμισμα.

Ἐὰνν τὰ 0,84 τοῦ γραμμαρίου φαντάζῃ μικρὸ γιὰ τὸ πρῶτο νόμισμα, τότε τὸ 0,28 τοῦ δευτέρου εἶναι ἐξαιρετικὰ μικρό.
Γιά τό 0,20 τοῦ τρίτου καί τό 0,15 τοῦ τετάρτου, τί νά ποῦμε;

Πρωταθλητὴς σὲ κατώτατο βάρος, εἶναι τὸ 0,09 τοῦ γραμμαρίου, ποῦ εἶναι 10 φορὲς μικρότερο ἀπὸ τὸ πρῶτο νόμισμα τῆς εἰκόνος μας!

Ποιός θέλει τήν μεγάλη ἱστορία;
Πάντως ὄχι αὐτοὶ ποὺ τὰ ἀπαξίωσαν καὶ συνεχίζουν νὰ τὸ κάνουν.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply