Χρονικὸ …«ἀδειάσματος»!!!

Γύρω στὶς 14:30 ξεκίνησε τὸ …«παιχνίδι» τους.
Εἰκόνες ντροπῆς ἀπὸ τὰ ἀδελφάκια κράτος-παρακράτος.

Διασώστης μὲ μωρὸ στὰ χέρια.16:00 Διώχνουν τὸν λαὸ ἀπὸ τὴν ἄνω πλατεία Συντάγματος. Πολλὰ χημικά!!!

16:30 Ἀκούγεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος. Ὁ λαὸς ξαναμαζεύεται!!!
Ὁ λαὸς ξαναμαζευόταν ὅμως καὶ πάλι, μὰ πάλι, ἔριχναν ἄπειρα χημικά.
Ὁ λαὸς τραγουδᾶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο, ξανά, ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη.
Μὲ αὐτὰ τὰ χημικὰ μᾶς καῖν.

Ὁ λαὸς δὲν ὑποχωρεῖ!

16:45 Κατέλαβαν ὁριστικῶς τὴν πλατεία Συντάγματος οἱ «γνωστοὶ ἄγνωστοι».
Ὁ κόσμος εἶχε ἐκδιωχθῆ πρὸς τὰ στενά.

Πάρτε κι αὐτό.
Δικός τους…

17:00. Ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος δὲν σταματᾶ.
Ἔστω κι ἀπὸ τὰ στενά, τὰ κουρέλια τραγουδοῦν ἀκόμη!!!

17:15 Ἄδειασε πλήρως ἡ πλατεία Συντάγματος.
Τὰ «δικά μας παιδιά», γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἔκαναν τὴν δουλειὰ γιὰ τὴν ὁποίαν πληρώνονται!!!

17:30

Ἔχω τὴν ὑποχρέωση νὰ εὐχαριστήσω φίλο μου δημοσιογράφο (τοῦ ὁποίου σαφῶς καὶ δὲν θὰ πῶ τὸ ὄνομα) γιὰ τὴν πρόσβαση καὶ τὰ πλάνα ἀπὸ τὸν φακό του, ποὺ μοῦ «ἐδάνεισε»!!!

Ὁ ἀγὼν συνεχίζεται!!!

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Υ.Γ.Ἔχουμε νεκρό; Ἐλπίζω πὼς ὄχι.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply