Ξεφτίλα ΕΛ.ΑΣ.!!!

Σημείωσις ἱστολογίου:
Ἐπεὶ δὴ ἔγινε παρανόησις, ἀναφορικῶς μὲ τὸν ῥόλο τοῦ εἰκονιζομένου, κου  Ἀνθρακέα, ποὺ τελικῶς δὲν ἦταν …ἔγχρωμος, ἔχουμε ἐπανατοποθετηθῆ ἐδῶ:

Χρυσαυγίτικες ἤ …σκέτες δολιοφθορές διέλυσαν τό συλλαλητήριο;

Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ ἔρευνα τοῦ κου Μεταξᾶ σαφῶς καὶ ἰσχύει, μόνον ποὺ βλέπαμε, παραπληροφορημένοι, σὲ ἄλλες …κατευθύνσεις.

Ἐπὶ πλέον ἐπαναλαμβάνουμε πὼς ἄλλο οἱ προπαγάνδες καὶ οἱ δολιοφθορὲς καὶ ἄλλο οἱ πατριῶτες ποὺ ἀντιμετώπισαν τὴν ἐπιθετικότητα τῶν πραιτωριανῶν.

Γιά ποιάν δημοκρατία μιλᾶμε;
Σέ ποιό δημοκρατικό πολίτευμα ἀναφερόμεθα;

Οἱ φωτογραφίες ἐλήφθησαν ἀπὸ τὸν φίλο Β.Χ. (ὡς σχόλια σὲ δημοσίευσή μου).

Ἐδῶ θαυμάζουμε τὸ θέατρο τοῦ σταλινικοῦ καθεστῶτος τῶν Ἀθηνῶν, μὲ τοὺς νεοκομιτατζῆδες ἐν πλήρῃ δράσει!!!

Φωτογραφία πρώτη: Κάποιος ἔγχρωμος (μὴ μὲ πεῖτε καὶ ῥατσιστή…) ποῦ φορᾶ τὴν σημαία τῆς Βορείου Ἠπείρου (τί διάολο; τόσο πολύ ἐκάθισε στὸν ἥλιο ποὺ τοῦ ἔμεινε τὸ μαύρισμα μέχρι καί τόν Ἰανουάριο;) ἐπιτίθεται στὰ ΥΜΕΤ μὲ ξύλο. Ἀπὸ τὸ πολὺ κτῦπα-κτῦπα, τοῦ ἔσπασε κι αὐτό, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι λεπτομέρειες…

Φωτὸ δευτέρα: Ἕνας μεσήλιξ Ἕλλην ἐπιχειρεῖ νὰ ἀφοπλίσῃ τὸν ἔγχρωμο «βορειοηπειρώτη», ἐνῶ πίσω ἀριστερὰ ὅπως κυττᾶμε τὴν φωτογραφία, ἕνας σταλινοχαφιὲς νεοκομιτατζὴς στριμώχνεται μεταξὺ τοίχου καὶ συναδέλφου του γιὰ νὰ λάβῃ τὴν κατάλληλο θέση.

Φωτογραφία τρίτη: Ὁ σταλινοχαφιὲς νεοκομιτατζὴς ῥίχνει δακρυγόνα στὸν Ἕλληνα προστατεύοντας τὸν ἔγχρωμο «βορειοηπειρώτη».

Πῶς εἶμαι σίγουρος ὅτι ὁ σταλινοχαφιὲς νεοκομιτατζὴς προστατεύει τὸν ἔγχρωμο; Ἁπλό: ὁ «βορειοηπειρώτης» φορᾶ ἀσφυξιογόνο μάσκα καὶ τὰ δακρυγόνα δὲν τὸν ἐπηρεάζουν.

Αὐτὲς οἱ φωτογραφίες, εἶναι ἀκόμη μία ἀπόδειξις γιὰ τὸ ὅτι:

  1. Δὲν προεκάλεσαν πατριῶτες τὰ ἐπεισόδια, ἀλλὰ ἀναρχοάπλυτοι φασιστολακέδες καὶ
  2. Ὅτι πλέον δὲν ἔχουμε ἀστυνομικούς, ἀλλὰ σταλινοχαφιέδες νεοκομιτατζῆδες, τσουτσέκια καὶ λεχρίτες τῆς σταλινοφασιστικῆς χούντας τῶν Ἀθηνῶν!

Ἐλᾶτε πάλι νὰ μοῦ πεῖτε περὶ «πρυτανεύσεως λογικῆς» καὶ περὶ ψυχραιμίας…

Ἔχουμε πόλεμο!!!

Κι ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔχουμε πόλεμο, ἡ ἐκπαίδευσίς μου στὴν στρατιωτικὴ Ὑπηρεσία μὲ ἔμαθε δύο πράγματα:

  1. Στὸν πόλεμο δὲν ἀφήνουμε πίσω τραυματίες. Μόνο νεκρούς.
  2. Δὲν παίρνουμε αἰχμαλώτους. Οἱ αἰχμάλωτοι ἀποτελοῦν βάρος.
  3. Δὲν ἀφήνουμε μάρτυρες

Ἔως ἐδῶ ἡ ἀνχοή μας!!!

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 260 times, 1 visits today)
One thought on “Ξεφτίλα ΕΛ.ΑΣ.!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξεφτίλα ΕΛ.ΑΣ.!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι… | Macedonian Ancestry

Leave a Reply