Χρυσαυγίτικες ἤ …σκέτες δολιοφθορές διέλυσαν τό συλλαλητήριο;

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ πῶς μέσα στὸ μέγα αὐτὸ πλῆθος, πολλαπλάσιο ἄλλων κι ἄλλων, εἶδαν …φῶς τὰ γνωστὰ πρακτόρια καὶ παρεισέφρησαν γιὰ νὰ διαλύσουν, κυρίως τρομοκρατώντας, ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔσπευσαν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κάνουν μερικοὶ ἔμπειροι καὶ καλοπληρωμένοι πρακτορίσκοι, ἀλλὰ νά… Ἦταν πάρα πάρα πάρα πολὺς ὁ κόσμος γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὸ κάνουν τόσο εὔκολα, δίχως παρατράγουδα καὶ δίχως νὰ ἐκτεθοῦν μά, κυρίως, δίχως μαρτυρίες σαφεῖς.
Πρὸς τοῦτον καὶ σήμερα ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ μπορέσω, κατὰ κάποιον τρόπο, νὰ προσθέσω μίαν νότα συνδυαστικῆς πληροφορίας, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουμε, σὲ κάποιον βαθμό, τὸ ἐὰν ὅλο αὐτὸ τὸ θέατρο τὸ ἔστησαν μόνα τους τὰ ἐγχώρια καθάρματα ἢ μαζὺ μὲ τὰ εἰσαγώμενα φιλαράκια τους.

Κατ’ ἀρχὰς νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σαφῶς καὶ μέσα στὸ μέγα αὐτὸ πλῆθος ἦσαν ἀρκετοί, ἄγνωστον πόσοι, ἀλλὰ ἀρκετοί, ἀποφασισμένοι γιὰ ὅλα. Ἐὰν συζητᾶμε γιὰ αὐτούς, τότε δὲν ἔχουμε προβοκάτσιες ἐντελῶς, ἀλλὰ ἐν μέρει ἀληθῶς λέγουν οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνητικοὶ παράγοντες γιὰ προσπάθεια «καταλύσεως τοῦ κράτους».
Καί, μεταξύ μας, δὲν τοὺς ἀδικῶ αὐτοὺς ποὺ ἐπεχείρησαν (ἐὰν κατάφεραν νὰ ἐπιχειρήσουν φυσικά), κάτι τέτοιο. Αὐτὰ ὅμως εἶναι δευτερεύοντα.

Διαβάσαμε ἐπίσης πὼς ἔγιναν ἑπτὰ συλλήψεις. Μεταξὺ τῶν συλληφθέντων ἦσαν, λέει, μία Γερμανίδα καὶ δύο Τοῦρκοι. (Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἦσαν δύο Τοῦρκοι …κουρδικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀφήνουν, οἱ …«διαφωτιστές» μας σὲ παρενθέσεις!!!)

πηγὴ

Ἐννοεῖται πὼς τὰ ἱδρύματα τοῦ «πατερούλη» πSoros κάπου θὰ ἔχουν χωμένα τὰ βρωμοδάκτυλά τους σὲ αὐτό.

Μέσα στὸν μεγάλο πανικὸ ἦσαν φυσικὰ πρωτεργάτες ἀρκετὰ χρυσαύγουλα. Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία τους, καθὼς καὶ ὁποιουδήποτε ἄλλου κομματικοῦ παράγοντος, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον παρευρίσκοντο ἐκεῖ μὲ τὴν ἰδιότητά τους ὡς πολίτου καὶ οὐχὶ ὡς μέλη κόμματος.
Ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ὅμως καὶ μόνον ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τελικῶς ὅσοι κομματικοὶ παράγοντες ἦσαν ἐκεῖ, δὲν ἦσαν γιὰ τὴν Μακεδονία, παρὰ μόνον γιὰ τὴν προσωπική τους προβολή.

Ψεκασμένοι

(Ναὶ καλέ… Πάει… τὸν …«ἀθῳώσαμε τὸν σαμαρᾶ!!!)

Μὰ δὲν ἦταν μόνον ὁ σαμαρᾶς φυσικά. Ἦσαν πολλοὶ ἀκόμη. Ἦσαν καὶ οἱ ΕΠΑΜῖτες… Ἧσαν καὶ οἱ χρυσαυγῖτες… Ἔως (ἴσως καὶ) ἡ ζωή, ἡ …μπατριώτισσα, ποὺ δὲν ἐγνώριζε τὸ ποιὸν τοῦ τσίπρα καὶ τῆς, ἔως προσφάτως, παρέας της, ἐνᾦ ἀκόμη πιὸ προσφάτως εἶχε τοποθετηθῆ θετικῶς πρὸς τὶς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ γιὰ τὸ Μακεδονικό.
Ἦσαν, τέλος πάντων, ἅπαντες οἱ «ἐθνοσωτῆρες» μας ἐκεῖ, ποὺ ἀντελήφθησαν πὼς ὁ …μπατριωτισμός τους, σὰν τελευταῖο καταφύγιον τοῦ (κάθε) ἀπατεῶνος, εἶναι καιρὸς νὰ φορεθῇ περισσότερο.

Ἦσαν λοιπὸν στὸ συλλαλητήριο ἰδίως ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας εἶδαν εὐκαιρίες …πολιτικῆς καριέρας.
Ἦσαν κι αὐτοὶ ποὺ πρῶτοι πρῶτοι ὁπουδήποτε πετάγονται σὰν τὶς …πορδὲς καὶ ποὺ φυσικὰ μεριμνοῦν γιὰ τὶς …διαφωτίσεις μας, ἀγνοῶντας, ὡς γνωστόν, πὼς ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὶς ἀπόψεις τους καὶ τὸ μόνον ποὺ μᾶς καίει εἶναι ἡ Μακεδονία.
Ἦσαν βεβαίως κι αὐτοὶ ποὺ ἐμφανίζονται νὰ συνδιοργανώνουν τὰ συλλαλητήρια καὶ ποὺ ἐπιβάλλουν ὀμιλητές, οἱ ὀποῖοι προφανῶς θὰ μᾶς προκύψουν συντόμως ἐπίσης ὡς …ἐθνοσωτῆρες βεβαίως βεβαίως.

Μά, ἂς ἐπιστρέψουμε καλλίτερα στὰ ἐπεισόδια, ποὺ ἔδωσαν, ἐπισήμως, τὴν ἀναγκαία ἀφορμή, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ἠ (κυριολεκτικῶς) σφαγὴ τῶν ἀθῴων..

πηγὴ

Ὑπῆρξε ἐπίσης ἀναφορά, ἀπὸ φίλους, γιὰ καταγγελία τους πρὸς τὸ κλιμάκιον τῆς χρυσῆς αὐγῆς, σχετικῶς μὲ πρόσωπα, ποὺ ἐφέροντο ὡς ὁπαδοὶ «δικοί τους» καὶ τὰ ὁποία εἶχαν ξεκινήση προσπάθειες …τριβῆς (;;;) μὲ τὴν ἀστυνομία. Βουλευτής τους ἀπήντησε πὼς θὰ μεριμνήση γιὰ νὰ ἡρεμήσουν, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα…
…τὸ χάος!!!

Διαβάζουμε ἀκόμη στὸ «ΕΘΝΟΣ» μίαν περιγραφὴ ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα, πού, σὲ ἕναν βαθμό, ναί, ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ μαρτυρίες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς λήψεις τοῦ RT, γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς, μὰ κι ἀπὸ ποιούς, συνέβη, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ ἐὰν ἦσαν πρωτεργάτες μέσα στὸ γενικὸ κλίμα τῶν ἐπεισοδίων τὰ χρυσαύγουλα.

Έβγαλε… Λαγό το βίντεο με τα επεισόδια από το συλλαλητήριο (pics+vid)

Χρυσαυγίτες βουλευτές βρέθηκαν ανάμεσα σε διαδηλωτές, έκαναν επιθέσεις -σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ- και άφησαν φασιστικά συνθήματα σε τοίχους

Το συλλαλητήριο για την Μακεδονία, την Κυριακή, είχε οριστεί στις 14:00. Οι διαδηλωτές, όμως, άρχισαν να καταφθάνουν στην πλατεία Συντάγματος νωρίτερα. Εκείνη την ώρα, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εμφανίστηκαν και οι νεοναζί.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα ατόμων εμφανίσθηκε -σε παράταξη- και γέμισε την Βασιλίσσης Αμαλίας με φέιγ βολάν που έγραφαν από την μια πλευρά «ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και από την άλλη «ΑΛΗΤΕΣ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». Αφού πέταξαν τα φέιγ βολάν, αποχώρησαν από εκεί και πήγαν στην Βασιλίσσης Σοφίας.

Περίπου μία ώρα προτού ξεκινήσει επίσημα το συλλαλητήριο, περίπου 50-60 άτομα -φορώντας κράνη και κρατώντας καδρόνια με ελληνικές σημαίες- παρατάχθηκαν στην συμβολή των Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας, απέναντι από το μπλοκ των αστυνομικών. Μάλιστα, ανάμεσά τους, στα σημεία όπου γίνονταν οι επιθέσεις, βρισκόταν και ο Γιάννης Λαγός της Χρυσής Αυγής.

Δείτε στο αποκαλυπτικό βίντεο το πλάνο με τον υπόδικο βουλευτή.  

Για να μην έχει κανείς απορία για το ποιοι πραγματικά είναι, έβαψαν τους τοίχους με φασιστικά σύμβολα (στόχους και σήμα Χ.Α.) και έγραψαν τα συνθήματα «Η Δημοκρατία πρόδωσε τημ Μακεδονία», «Αριστερά τέλος» κά.

Εν συνεχεία, τα άτομα με τα κράνη έφτασαν, περίπου, τα 200 και κατευθύνθηκαν στα σκαλιά πίσω από τα φυλάκια των Ευζώνων. Λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι ακροδεξιές ομάδες -συνεχώς ενισχύονταν- είχαν μαζί τους μεγάλο αριθμό καπνογόνων και φωτοβολίδων. Αφού πέταξαν στα ΜΑΤ κόκκινη και λευκή μπογιά, πραγματοποίησαν τις επιθέσεις τους με καδρόνια, πέτρες, μάρμαρα που έσπασαν από τον χώρο μπροστά από τον άγνωστο Στρατιώτη και την πλατεία Συντάγματος, αλλά και άλλα αντικείμενα.

Τα ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών απωθώντας τους προς τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Στη συνέχεια, οι ομάδες των ακροδεξιών ανασυγκροτήθηκαν και ξεκίνησαν εκ νέου τις επιθέσεις τους, τόσο από τα σκαλιά, όσο και από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής.

Επίσης, οι ακροδεξιοί στοχοποίησαν δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, τους οποίους είχαν προλάβει να φωτογραφίσουν. Αργότερα, μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επιτέθηκαν σε πέντε εξ αυτών, τραυματίζοντας στο κεφάλι τον φωτορεπόρτερ Κώστα Νταντάμη και έναν συνάδελφό του. Επίσης, επιτέθηκαν στον δημοσιογράφο Θωμά Ιακόμπι, συνδημιουργό στο ντοκιμαντέρ «Χρυσή Αυγή: Προσωπική υπόθεση» αλλά και σε οπερατέρ της ΕΡΤ.

Μέχρι αργά το απόγευμα συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις μπροστά στην Βουλή. Τότε, οι ομάδες των ακροδεξιών διασπάστηκαν και ορισμένοι κατευθύνθηκαν μέσω της Σταδίου, στην οδό Βουκουρεστίου πραγματοποιώντας επιθέσεις στα ΜΑΤ που βρίσκονταν στην Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, η Αστυνομία απώθησε τους επιτιθέμενους στην οδό Ερμού. Ο πετροπόλεμος συνεχίστηκε μέχρι και το Μοναστηράκι, και ολοκληρώθηκε περίπου στις οκτώ το βράδυ της Κυριακής στην Αθηνάς. Οι ακροδεξιοί, επτά εκ των οποίων συνελήφθησαν -ανάμεσά τους και ένας που είχε λάβει μέρος στον εμπρησμό του χώρου «Φαβέλα» από την ναζιστική οργάνωση «Απέλλα» στον Πειραιά- έφυγαν αφήνοντας πίσω τους ζημιές ανυπολόγιστης αξίας.

Αναλυτικά για την δράση των Χρυσαυγιτών στο συλλαλητήριο για τη νΜακεδονία, αλλά και τον ρόλο της νεοναζιστικής οργάνωσης, θα διαβάσετε στην εφημερίδα «Εθνος» στο φύλλο της Τρίτης 22 Ιανουαρίου.

πηγὴ

Αὐτὸ ποὺ δὲν …«δένει» εἶναι τὸ γεγονὸς τῶν συλληφθέντων, ποὺ ἤδη ἀναφέρεται παραπάνω καὶ τῶν ὁποίων ἡ καταγωγὴ δὲν ταιριάζει μὲ τὰ …ἐθνικιστικά, λέει, αἰτήματα τῶν χρυσαυγιτῶν.

Ποιοί λοιπόν ἦσαν οἱ πρωτεργάτες τῶν ἐπεισοδίων πού ἔδωσαν τό …ἄλλοθι στά ΜΑΤ γιά νά ἐπιτεθοῦν στόν μέγα πλῆθος;
Οἱ «ἀναρχοαυτόνομοι» κατσαπλίαδες πού ἐλέγχονται ἀπό τά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα τοῦ πSoros (βλέπε Γερμανίδα, Κούρδους) ἤ τά χρυσαύγουλα, πού, ἐπισήμως πάντα, ὑπερασπίζονται τά ἐθνικά μας θέματα (ἀλλὰ στὸ βάθος τους κι αὐτὰ -ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους- ὑπηρετοῦν τά συμφέροντα τοῦ πSoros);

Ὅταν λέμε σοσιαλισμὸς τὸ ἐννοοῦμε.

Θέλετε νά σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ; Ἤ θά κρατήσετε τίς εἰκόνες καί τίς λήψεις καί θά τά μελετήσετε μόνοι σας;
Τὸ ποθούμενον πάντως γιὰ τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ ἐπετεύχθη:

 • καὶ ὁ λαὸς κατεστάλη…
 • καὶ τὰ ΜΑΤ ἔκαναν τὴν δουλειά τους, ὡς ἄριστοι πραιτωριανοί…
 • καὶ ὁ πατριωτισμός, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἐστιγματίσθη…
 • καὶ τὰ χρυσαύγουλα «ἔκλεψαν» τὶς ἐντυπώσεις τῆς παραστάσεως…
 • καὶ οἱ «μακεδονομάχοι» ἐθριάμβευσαν…
 • καὶ οἱ «νεοσωτῆρες» ἐπανέρχονται γιὰ νὰ μᾶς ἀπό-«σώσουν»….

Φιλονόη

Σημειώσεις

Θὰ ἀναρωτηθεῖτε ἴσως γιὰ τὸ ἐὰν τόσο εὔκολα παραδίδομαι στὴν …«ἀντιφασιστικὴ» προπαγάνδα τοῦ «ΕΘΝΟΥΣ» καὶ τῶν ὁμοίων του.
Οὐδόλως θὰ σᾶς ἀπαντήσω. Ἐπίσης ὅμως θὰ σᾶς πῶ ὅτι τελικῶς ἡ ἀλήθεια …ξετρυπώνεται σκαλίζοντας κι ὄχι ὅταν ἀρνούμεθα καθολικῶς τὴν μία ἢ τὴν ἄλλην ἐκδοχή, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον δὲν συνάδουν μὲ τὶς ἀπόψεις μας.
Ἄλλως τὲ οἱ εἰκόνες μιλοῦν ἀπὸ μόνες τους.
Τί δουλειά εἶχει ὁ λαγός καί ἠ κουστωδία του ἀκριβῶς ἐκεῖ πού ξεκίνησε τό πανηγυράκι;

Ὑπῆρχε περίπτωσις νά συνεργάζονται οἱ …εἰσαγώμενοι μέ τούς ἐγχωρίους;
Δὲν ξέρω δὲν ἀπαντῶ…
…θὰ ἔλεγα.
Πάντως δὲν ἔχουμε ἀκούση κάτι γιὰ κάτι μασκοφόρους ῥοπαλοφόρους.
Δῆλα δὴ δὲν ἀκούσαμε κάτι γιὰ αὐτούς:

εἰκόνα

Ὑπῆρχαν ὄντως καί ἄλλοι ἀλλοδαποί πού ἔσπευσαν νά ὑπερασπισθοῦν τά ἐθνικά μας ζητήματα; Ναί, σαφῶς… Δὲν ξέρω μὲ ποίου …κλιμακίου τὶς τάξεις ἔδρασαν, ἀλλὰ βάσει τῶν δημοσιευμάτων, ναί, ἕδρασαν καὶ μάλιστα ἀρκούντως ἐπιθετικά, πρὸ κειμένου νὰ …δικαιολογηθῇ τὸ «χρυσαυγίτικο σενάριον».
Ὄχι διότι τὰ χρυσαύγουλα εἶναι ἀθῷα, ἀλλὰ διότι κι αὐτὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τους ὅπως ἀκριβῶς κάθε ἄλλο κομματόσκυλο.
Ἀλλά… Οὔτως ἢ ἄλλως… ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, μία …διεθνοποίησις τῆς καταστολῆς ἀντιδράσεων μᾶς συμβαίνει.

Ὅπως ἔγραψαν πολλοὶ (καθὼς καὶ σὲ ἀναφορά, ἐντὸς τῆς σελίδος μας, ἀπὸ τὸν Γεώργιο Μεταξᾶ) ναί, ὑπῆρξαν καὶ κάποιοι ποὺ συνεκρούσθησαν μὲ τὶς δυνάμεις τῶν πραιτωριανῶν, συγκεντρώνοντας τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος ἐπάνω τους. .
Ὅπως ὅμως ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, μία κάποια ὑπόθεσις, κατέληξε νὰ εἶναι …συμπέρασμα καὶ τελικῶς νὰ συκοφαντεῖται συμπολίτης μας, ποὺ ἔσπευσε μόνον νὰ ὑπαρασπισθῇ ἐμᾶς, πολεμῶντας κατὰ τῶν πραιτωριανῶν.

πηγὴ

Ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας ἀπὸ τὴν Νάουσα ἔγινε στόχος τῶν δυνάμεων καταστολῆς καί, τελικῶς, κατὰ πῶς καὶ ὁ ἴδιος, μαζὺ μὲ ἄλλους ποὺ παρευρέθησαν στὸ περιστατικό, ἰσχυρίζεται, τὰ γεγονότα ἐξελίχθησαν καὶ τελικῶς ἐρμηνεύθησαν ἀκριβῶς ὅπως …δὲν συνέβησαν. Κοινῶς; Τὸ ἀντίθετον ἀπὸ τὰ ὅσα τοῦ καταλογίζονται συνέβη.

 

Ἐν ὀλίγοις…  Ὁ Δημήτρης Ἀνθρακέας ἐπετέθη πράγματι λεκτικῶς στοὺς ΜΑΤατζῆδες, οἱ ΜΑΤατζῆδες «σὰν ἕτοιμοι ἀπὸ καιρὸ» τὸν …ἐτακτοποίησαν καὶ ὁ ἡλικιωμένος κύριος, ποὺ ἐμφανίζεται στὶς φωτογραφίες μαζύ του, προσέφερε σὲ αὐτὸν καὶ σὲ ἄλλους, δίπλα του, νερὸ γιὰ νὰ ἀνθέξουν στὶς ῥίψεις χημικῶν.

Καί τώρα πού δέν μᾶς προέκυψε ὁ ἔνοχος στό πρόσωπο τοῦ (κάθε) Ἀνθρακέα, τί πιστεύουμε;
Τὸ σίγουρον εἶναι πὼς κάποιο μέρος ἐκ τῶν ἀπαντήσεων κρύβεται στὰ τρία προαναφερθέντα στοιχεία:

 • Ἀλλοδαποὶ μεταξὺ τῶν συλληφθέντων (ποὺ ἀμέσως ἀφέθησαν ἐλεύθεροι)!
 • Κλιμάκιο χρυσυγιτῶν, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν λαγό, ποὺ παρευρίσκοντο ἀκριβῶς ἐκεῖ, οὐδόλως τυχαίως!!!
 • Προηγουμένη -καὶ ἐντέχνως ἀποσιωποιημένη- ἀνοικτὴ ἐπίθεσις ἀπὸ κουκουλοφόρους ἀρκετὰ πρίν, τῶν ὁποίων, ὡς γνωστόν, τὰ ὀνόματα θὰ προστατευθοῦν πλήρως, γιὰ νὰ μποροῦν στὸ μέλλον νὰ ἐπαναλάβουν ἀνενόχλητοι τὶς δολιοφθορές τους.

Ἦσαν παρεούλα αὐτοί ὅλοι;
Τί νά σᾶς πῶ… Ἐσεῖς ἀποφασίζετε…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Χρυσαυγίτικες ἤ …σκέτες δολιοφθορές διέλυσαν τό συλλαλητήριο;

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξεφτίλα ΕΛ.ΑΣ.!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 2. Φιλονόη, νὰ ἐπιχειρήσω καὶ ἐγὼ μιὰ ἀνάλυση; Ὡραῖα, ἔχομεν καὶ λέγομεν:
  α) Μπαίνει ἡ Χ. Α. στὸ κοινοβούλιο καὶ πέφτουνε οἱ γνωστὲς σφαλιάρες (δὲν θυμᾶμαι ἐὰν ἔφαγε καμιὰ καὶ ὁ Μιχαλολιάκος, ἀλλὰ πολὺ ἀμφιβάλλω).
  β) Τὸ μήνυμα εἶναι σαφές: Κάτσετε καλὰ (= ὅπως θὰ σᾶς λέμε ἐμεῖς) καὶ θὰ ἐξασφαλίσετε βουλευτικὲς ἀποζημιώσεις, ἀσυλίες κ.λπ.
  γ) Ἀφοῦ κάτσανε καλὰ τὰ παλληκάρια τῆς Χ.Α., λασκάρει σιγἀ-σιγὰ τὸ λουρὶ στὸν λαιμό τους, ὁπότε:
  δ) Τοὺς ἀφήνουνε νὰ “κάνουνε ἐπεισόδια” (λεπτομερῶς προγραμματισμένα καὶ αὐστηρῶς ἐλεγχόμενα), προκειμένου νὰ ἀρχίση νὰ περνάη στὸν λαὸ ἡ ἰδέα ὅτι ἡ ἡρωικὴ Χ.Α. εἶναι ἡ ἔσχατη λύση
  ε) Ἐξυπακούεται ὅτι, ἐὰν ποτὲ προκύψη αὐτὴ ἡ ὥρα τῆς ἔσχατης λύσης, ἡ Χ. Α. θὰ εἶναι τὸ ἴδιο ἐλεγχόμενη – ὅπως οἱ τωρινοί.
  Ὦ, τῆς δυστυχοῦς ἀλλὰ καὶ ἀνοήτου Πατρίδος μας (Π. Μαυρομιχάλης).

  • Ἔτσι ἀκριβῶς. Ὅμως ἔχουμε καὶ μίαν ἀκόμη λεπτομέρεια, ποὺ θὰ δοῦμε σὲ λίγο, γιὰ νὰ μὴν …ἐκτεθῇ μόνη της ἡ χρυσῆ αὐγή.

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χάσαμε τοὺς …ὑποκινητές!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θλίψις καὶ ὀργὴ γιὰ τὴν ΕΛ.ΑΣ…. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply