Χάσαμε τοὺς …ὑποκινητές!!!

Ἡ παραπάνω εἰκόνα δανεικὴ ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο.
(Ὁ σύνδεσμος παρακάτω)

Γράφει ἡ Ντίνα Λαπαθιώτου:

Ἔχετε ἀπορία γιά τό πῶς ξεκίνησαν τά ἐπεισόδια στά δεξιά σκαλιά τῆς Βουλῆς;

Ποιὸς/α, καλοῦσε μέ ντουντούκα νά εἰσβάλουν στήν Βουλή, γράφοντας στὰ παλαιά του/της παπούτσια τούς διοργανωτές καὶ τούς ἀμάχους πολῖτες;

Δεῖτε τὸ βίντεο στὸ 12ο λεπτὸ ὅπου ἐμφανίζονται οἱ κουκουλοφόροι, καὶ στὸ 15ο λεπτὸ ποὺ ἔριξαν τὸ σύνθημα γιὰ τὸ ντοῦ!!!!

Ἀξίζει νὰ δεῖτε καὶ τὸ πρίν, ὅταν μία θάλασσα ἀπὸ γαλανόλευκες ἐκυμάτιζε, ὅταν ὁ κόσμος τραγουδοῦσε Ἐθνικὸ Ὕμνο, ὅταν μὲ τύμπανα ἔδιναν ῥυθμὸ στὸν κόσμο, τὰ παιδιά, τοὺς Κρητικούς, τοὺς ἡλικιωμένους, τοὺς ἱερεῖς, κι ὅλο τὸν κόσμο ποὺ μὲ κόπο κι ἔξοδα πῆγε νὰ διαδηλώσῃ!

Μόνο ποὺ «κάποιοι» εἶχαν ἀποφασίσῃ διαφορετικά, κι ἔδωσαν τὸ σύνθημα!

Γράφει ὁ Ἰωσὴφ Παπαδόπουλος:

Τίτλοι τέλους γιὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου στὸ Σύνταγμα: «Ἑλλάδα μου καληνύκτα…» 

Ἔφαγα πάλι τὰ ληγμένα χημικὰ τῶν ματατζήδων ἐχθὲς καὶ ἦλθα στὰ ἴσιά μου. Ἂς ὄψεται ἡ ἐπαγγελματίας «ἐπαναστάτρια» κυρία Γεωργία Μπιτάκου, ποὺ ἐξαφανίσθηκε ὡς διὰ μαγείας, ἀφοῦ παρέσυρε πρῶτα στὶς σκάλες τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτοτυ διαδηλωτὲς γιὰ νὰ τὴν βοηθήσουν νὰ καταλάβει (!!) τὴν Βουλή, δίνοντας στὴν συνέχεια τὴν εὐκαιρία σὲ μία χούφτα «καλόπαιδα», ποὺ τρύπωσαν στὸ συλλαλητήριο προσποιούμενοι τοὺς ἀγριεμένους πατριῶτες, ἔχοντας κουκοῦλες στὰ πρόσωπα, ἀντιασφυξιογόνες μάσκες καὶ φωτοβολίδες στὰ σακίδια καὶ μαδέρια στὰ χέρια, γιὰ νὰ τὰ βάλουν (τάχα μου) μὲ τὶς δυνάμεις τῆς ἀστυνομίας καὶ νὰ μποῦν (τάχα μου) στὴν Βουλή.

Τί κι’ ἂν εἶχε δηλώσῃ ἡ ἁρμοδία Ὑπουργὸς πῶς δὲν θὰ τοὺς ἐπιτρεπόταν νὰ παρεισφρήσουν στὴν συγκέντρωση; Αὐτοὶ βρῆκαν τὸν τρόπο (ἡ ἀστυνομία τί ἔχει ἀλήθεια νά πῇ ἐπ’ αὐτοῦ;), εἰσέβαλαν στὸν χῶρο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου καὶ κατέστειλαν γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν λαϊκὴ ἐξέγερση μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἀνδρῶν τῶν μονάδων… ἀταξίας. Ἰδοὺ τί ἔγραψα ἐχθες τὰ ξημερώματα στὸ φατσοβιβλίο λίγο πρὶν ξεκινήσω γιὰ τὸ Σύνταγμα καὶ δυστυχῶς δικαιώθηκα ἀπολύτως:

Ἐκεῖ πρέπει νὰ εἴμαστε ὅλοι, καὶ ὄχι μόνο σήμερα! Φοβᾶμαι ὅμως ὅτι θὰ παιχθῇ καὶ πάλι τὸ ἴδιο σενάριο. Στήσιμο ἐξέδρας γιὰ νὰ μιλήσουν κάποιες «ἡγετικὲς» φυσιογνωμίες, ποὺ θεωροῦν ὅτι αὐτὲς οἱ παλλαϊκὲς συγκεντρώσεις εἶναι μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ νὰ προβάλουν τὸ ἀρχηγικὸ προφίλ τους καὶ νὰ μαντρώσουν, ἐὰν μπορέσουν τοὺς ἀμάντρωτους, μουσικὲς στὸ διαπασὼν γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας τῶν συγκεντρωμένων, καὶ στὸ τέλος ἐπιθέσεις ἀπὸ τὰ γνωστὰ ἐργαλεῖα τοῦ συστήματος, τὰ ὁποία συνηθίζουμε νὰ ἀποκαλοῦμε «μπαχαλάκηδες», ποὺ θὰ κάνουν καλὰ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο πληρώνονται. Νὰ ῥίξουν πέτρες καὶ μολότωφ, νὰ προκαλέσουν τὴν ῥίψη χημικῶν ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τῶν ΜΑΤ καὶ νὰ διαλύσουν τελικῶς γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν λαϊκὴ ἀγανάκτηση. Εὔχομαι νὰ μὴν δικαιωθοῦν οἱ προβλέψεις μου…

*~~*~*~*~*~*~~*

Κατὰ τὰ λοιπά, ἑλικόπτερα καὶ drones ἐθεάθησαν νὰ πετοῦν ἐπάνω ἀπ’ τὸ Σύνταγμα, σουβλατζῆδες, καστανάδες, καὶ πωλητὲς ξηρῶν καρπῶν καὶ hot dogs ἐφρόντιζαν νὰ συμπληρώνουν μὲ ἄρτο τὰ θεάματα τῆς πλατείας, ῥασοφόροι προσήρχοντο ἀπὸ διάφορα διαμερίσματα τῆς χώρας καί, βεβαίως, οἱ συνήθεις ὁμιλητὲς στὴν ἐξέδρα κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες γιὰ νὰ ξεσηκώσουν τὸν κόσμο μὲ οὐρανομήκεις κραυγὲς καὶ συνθήματα.

Μεταξὺ αὐτῶν ὁ πρώην ὑπηρεσιακὸς Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Φράγκος Φραγκούλης, στὸν ὁποῖον ὅμως οἱ διοργανωτὲς δὲν ἐπέτρεψαν νὰ ἀνεβῇ στὴν ἐξέδρα γιὰ νὰ ἐκφωνήσῃ τὸν χαιρετισμό του πρὸς τὸ πλῆθος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἑνώσεως, πρώην πολιτειακὸς γερουσιαστὴς καὶ πρώην πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Δημοκρατικῶν του Νιοῦ Χαμσάϊρ Κρὶς Σπύρου, ὁ Γιῶργος Καραμπελιᾶς τοῦ «Ἄρδην», ὁ Ὄθων Ἰακωβίδης καί, βεβαίως, ἡ γνωστὴ πιὰ «ἐπαναστάτρια» καὶ «ἀγωνίστρια» κυρία Γεωργία Μπιτάκου ἡ ὁποία, ἀφοῦ ξεσήκωσε τὰ πλήθη, ἔτρεξε στὴν  συνέχεια στὶς σκάλες τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου γιὰ νὰ κάνῃ αὐτὰ ποὺ περιέγραψα νωρίτερα καὶ θὰ δεῖτε στὸ βίντεο…

Ὅσο γιὰ τὸ δικό μου κάλεσμα; Χωρὶς δεκάρα (καὶ πρόσβαση στὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως) πῶς νὰ παντρευθοῦμε Μανωλιό μου; Πάλι καλὰ ποὺ ἐμφανίσθηκε ὁ διαδικτυακὸς φίλος Νίκος Λαγοπάτης, ἀστυνομικός της Γ.Α.Δ.Α. παρακαλῶ στὸ ἐπάγγελμα, καὶ ἔτσι καταφέραμε τελικῶς νὰ εἴμαστε… ἕνας κι’ ὁ κοῦκος. Ὁ Νίκος, δηλαδή, κι’ ἐγώ. Εὐτυχῶς ποὺ προσῆλθε ἐπάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο κόσμος στὸ συλλαλητήριο, διαφορετικὰ θὰ περιοριζόμασταν μὲ τὸν Νίκο σὲ καφὲ καὶ συζητήσεις περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων σὲ κάποια καφετέρια τῆς πλατείας.

Ἄλλο ἕνα φιάσκο, λοιπόν, κι’ ἐγώ, μετὰ ἀπ’ αὐτό, οὐδέποτε θὰ σηκωθῶ πιὰ ἀπ’ τὴν καρέκλα μου. Τὸ ὑπόσχομαι. Θὰ συνεχίσω τὴν «ἐπανάσταση» τοῦ πληκτρολογίου καὶ θὰ κατρακυλῶ μαζύ σας στὴν ἄβυσσο. Μὴ μοῦ μιλήσῃ ξανὰ κάποιος γιὰ ἐπαναστάσεις καὶ τὰ τοιαῦτα γιατί θὰ γίνουμε ἀπὸ δύο χωριὰ χωριάτες. Φροντίστε νὰ ξεδοντιάσετε πρῶτα τὴν κυρία Μπιτάκου, τοὺς ἐπιδόξους «ἡγέτες», «τσοπαναρέους» καὶ τὰ «μαντριά» τους, τὰ «καλόπαιδα» τοῦ συστήματος μὲ τὶς μάσκες, τὶς μολότωφ καὶ τὰ μαδέρια, καὶ μετὰ τὸ συζητᾶμε. Ὅ,τι εἶναι νὰ κάνω πάντως στὸ ἑξῆς θὰ τὸ κάνω μόνος μου…

Ἑλλάδα μου καληνύκτα…

Ἰωσὴφ Παπαδόπουλος

Γράφει ἡ Φρύνη Γαζῆ:

Ἕνα ΚΛΙΚ πρὶν ἀπὸ τὴν ῥίψη χημικῶν ἡ Μπιτάκου καλοῦσε τὸν κόσμο μὲ τὴν ντουντούκα νὰ κάνῃ ντοῦ γιὰ νὰ καταλάβουν τὴν βουλή!!!

*~~*~*~*~*~*~~*

Λοιπόν, λοιπόν…

Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες στὸ σημεῖο, ἐμπρὸς στὸν Ἄγνωστο Πατριώτη, εὑρίσκετο ἡ Μπιτάκου, μαζὺ μὲ ἕναν παπά, καλώντας τὸν κόσμο μὲ τὴν ντουντούκα της νὰ κάνῃ «ντοῦ» καὶ νὰ καταλάβουν τὴν βουλή.

Λίγο πιὸ πρὶν συνομιλοῦσε μὲ τὸν Ἀνθρακέα, ποὺ κάποιοι τὸν καταλογίζουν ὡς προσωπικό της φίλο.

Καί, στὸ καπάκι, ἦλθαν τὰ χημικά…

Υ.Γ. Ἄντε… ἀρκετὲς πληροφορίες καὶ ἰδέες δίδω… Νὰ κάνετε κι ἐσεῖς ἀνάλογο σχόλειο. Μπορεῖτε.

Συνοψίζουμε λοιπόν, θέτοντας καὶ τὰ ἀνάλογα ἐρωτήματα, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε, ἐπὶ τέλους, τὸ ποιὸς ἐμπαίζει ποιόν, τὸ ποιὸς ἔστησε παγίδες σὲ ποιόν, καθὼς καὶ τὸ ποιός, μὰ καὶ σὲ κάποιον βαθμό, γιὰ ποίους λόγους, ἦταν ὁ «λαγός» τῆς ὑποθέσεως, πρὸ κειμένου νὰ ἕλξῃ ἐπάνω του τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος καὶ νὰ μὴν …ἐνοχληθοῦν ἄλλοι κι ἄλλοι.

Ἐπίσης, γιὰ ἀρχή, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πώς…:

 • Τὸ ποιὸς ἦταν ὁ «στρατηγὸς» τῆς ὑποθέσεως δὲν θὰ τὸ μάθουμε.
 • Τὸ πόσοι ἦσαν στὸ «κόλπο» ἐπίσης δὲν θὰ τὸ μάθουμε.
 • Τὸ πόσοι ἐν γνώσει τους (γνωστοὶ μπαχαλάκηδες) μὰ καὶ πόσοι ἐν ἀγνοίᾳ τους συμμετεῖχαν στὸ νὰ διαλυθῇ τὸ συλλαλητήριον, ἐπίσης δὲν θὰ τὸ μάθουμε. 
 • Τὸ πόσοι ὅμως θὰ «ἐξαργυρώσουν» (ἢ θὰ προσπαθήσουν τοὐλάχιστον νὰ ἐξαργυρώσουν) πολλὰ ἢ λίγα ἀπὸ τὴν δημοσιότητα, λόγῳ τῆς συμμετοχῆς τους στὰ τῆς διοργανώσεως, θὰ τὸ μάθουμε συντόμως.
 • Τὸ πόσοι ἔπαιξαν εἰς βάρος παιδιῶν καὶ ὐπερηλίκων δὲν θὰ τὸ μάθουμε φυσικά, ἀλλὰ σιγά-σιγά, θὰ ξετρυπώνουμε τὸν ἕναν πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, συνδυάζοντας στοιχεία καὶ παρατηρώντας τὶς λεπτομέρειες.
 • Τὸ ποιὸς ἔδωσε τέλος ἕνα σύνθημα καὶ μετὰ …ἀπωλέσθη, μὰ καὶ τὸ ποιὸς ἔκατσε ἐκεῖ, γιὰ νὰ ἕλξῃ ἐπάνω του τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, ἀπὸ τὰ ἔως τώρα ἀποκαλυφθέντα, νομίζω εἶναι ἐμφανές!!!

*~~*~*~*~*~*~~*

Δὲν θὰ σταθῶ φυσικὰ στὸν παπᾶ, ποὺ τὸν ἀγνοῶ.
Θὰ σταθῶ ὅμως στὴν κα μπιτάκου, ποὺ τώρα τελευταία τὴν βλέπουμε παντοῦ καὶ μὲ κάθε εὐκαιρία νὰ ὑψώνῃ πατριωτικὲς κραυγές. Καὶ ἐπ’ αὐτοῦ καλῶς κάνει, ἐὰν ἔτσι αἰσθάνεται, ἀλλὰ ἐμεῖς πλέον μαθαίνουμε, βάσει τῶν ὅσων κατέγραψε ὁ κος Παπαδόπουλος, πὼς ἦταν ἐκεῖ, ἀμέσως μετὰ τὴν ὀμιλία της, κάτω ἀπὸ τὶς σκάλες τῆς βο(υ)λῆς, εἶπε ὅσα εἶπε καί, ἐμφανῶς, ἀνοικτὰ καὶ δίχως προσχήματα, ἔδωσε ἕνα σύνθημα καταλήψεως τῆς βο(υ)λῆς, ἀλλὰ κατόπιν τούτου …ἀπωλέσθη.

Ἀληθεύει λοιπόν κα μπιτάκου αὐτή ἡ καταγγελία τοῦ κου Παπαδοπούλου; Ἤ εἶναι τῆς φαντασίας του;

Ἐπίσης παρατηροῦμε ἀκόμη κάτι …περίερργον.
Αὐτὸ ποὺ εἴδαμε ὅλοι μας, ἀπὸ τὰ πολλὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἦταν ὁ λαγός,
τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ ἕδρασε ὡς πραγματικὸς …λαγός, γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον.
Παρέμεινε ἐκεῖ, ἐν μέσῳ δακρυγόνων, ὄρθιος καὶ ἀκάθεκτος, δίχως νὰ ἐνοχλεῖται, κατὰ πῶς βλέπουμε, ἀπὸ τὴν ἀποπνικτικὴ ἀτομόσφαιρα. Τί νά πῶ; Εὔγε νά πῶ; Ἂς τὸ πῶ…

Ἐλάχιστοι ἀντέχουν μέσα σὲ τόσα δηλητήρια ὄρθιοι…
Κι ἐννοεῖται πὼς τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς κυττᾶμε τὸν κάθε …λαγό, ἡ κάθε ἄλλη μανδάμα στήνει (στὶς πλάτες ὄλων αὐτῶν ποὺ ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ κολαστήριο τῆς πλατείας Συντάγματος) τὸ …πατριωτικό της πρόσωπο, ἐκ τοῦ …ἀσφαλοῦς!!!

 

Χρυσαυγίτικες ἤ …σκέτες δολιοφθορές διέλυσαν τό συλλαλητήριο;

Γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ δέ, τὸν μετέτρεψαν σὲ …πρόσωπο τῆς ἡμέρας, τὰ γνωστά μας Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἐνᾦ, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ὅλοι μας συνειδητοποιήσαμε τὸν προπαγανδιστικὸ καὶ δολιοφθορικὸ ῥόλο τῆς χρυσῆς αὐγῆς, δίχως ὅμως νὰ καταδεικνύεται ἡ ὁποιουδήποτε ἄλλου ἐμπλοκὴ σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν σκηνοθεσία.
Τυχαῖον; Ἤ ὄχι;

Ἐκ παραλλήλου εἴχαμε ἕναν ὑπερμπατριώταρο, ποὺ ἐπάνω του ἔπεσαν ὅλες οἱ …κατάρες τῆς …ἀμέμπτου φυλῆς μας, διότι, βάσει τῶν ὄσων ἰσχυρίζονται ἅπαντες, ἦταν αὐτὸς ποὺ προεκάλεσε τὰ ΜΑΤ.
(Ὁ ἀναμάρτητος, κατὰ τὸ γνωστὸν καὶ σαφὲς καὶ ἁπλοῦν κλπ κλπ κλπ…
…πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω!!!)
Μά καλά; Μόνος του τό ἔκανε ὅλο αὐτό; Δέν ἐδόθη κάποιο σύνθημα; Κι ἐάν ἐδόθη κάποιο σύνθημα, τότε ἀπό ποῦ ἐδόθη, πότε κι ἀπό ποῖον;;

Χρυσαυγίτικες ἤ …σκέτες δολιοφθορές διέλυσαν τό συλλαλητήριο;

Ὁπωσδήποτε, ἐπισήμως, λαγὸς τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ ἕδρασε ὡς …λαγὸς ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, καὶ μπιτάκου οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν.
Κατὰ πῶς λέγεται ὅμως ὁ κος Ἀνθρακέας εἶναι φίλος τῆς κας μπιτάκου.

Ἰσχύει αὐτό;

Γιὰ τὴν κα μπιτάκου λοιπὸν ὁ λόγος σήμερα.
Δική της παρουσία, λίγα λεπτὰ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐπεισοδίων, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ πλατεία ἦταν γεμάτη ἀπὸ γυναικόπαιδα καὶ ὑπερήλικες οὐδὲποτε ἀνεφέρθη ἢ ἐστιγματίσθη. Δέν τήν εἶδαν; Δέν τήν ἄκουσαν;
Τὸ παρακάτω, ἀποδεικντικὸ ὑλικό, ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο (ποὺ μὲ τὴν ἄδειά του «κλέψαμε») θὰ θέλαμε νὰ μελετηθῇ καὶ νὰ σχολιασθῇ.

Νά μᾶς ἀπαντήσῃ λοιπόν ἐπ’ αὐτοῦ ἡ ἰδία;
Λοιπόν κα μπιτάκου; Θά μᾶς διαφωτίσετε σχετικῶς; Ὅλα αὐτά ἦσαν συμπτώσεις ἤ ἦσαν …«συμπτώσεις»;
Ἐάν πράγματι θέλατε νά μπουκάρουν οἱ θερμοκέφαλοι, μὲ ἐσᾶς φυσικὰ νὰ τοὺς δίδετε συνθήματα καὶ νὰ κρατᾶτε τὸν ῥυθμό, γιατί κατόπιν τοῦ συνθήματος ἐξαφανισθήκατε; Δέν τό πολύπιστεύατε; Δέν ἀντέχετε τά χημικά; Θά ἐπιστρέφατε ἀργότερα, ὅταν κι ἐὰν θά…;
Μά ἐάν ἐπιδιώκατε νά κάνετε «ντοῦ», τότε γιατί φύγατε;
Ἐάν πράγματι θέλατε νά μπουκάρουν οἱ θερμοκέφαλοι, μὲ ἐσᾶς φυσικὰ νὰ τοὺς δίδετε συνθήματα καὶ νὰ κρατᾶτε τὸν ῥυθμό, γιατί κατόπιν τοῦ συνθήματος ἐξαφανισθήκατε; Δέν ἀντέχετε τά χημικά; Τότε γιατί ἡ ντουντούκα σας ἔστειλε κάποιους πλανεμένους (;;;) στά χέρια τῶν ΜΑΤ καί τῆς ἀστυνομίας;
Γιατί ἡ ντουντούκα σας ἔστελνε κάποιους πλανεμένους (;;;) στά χέρια τῶν ΜΑΤατζήδων, ἐνᾦ γνωρίζατε πώς τοὐλάχιστον 1,5 ἑκατομμύριο κόσμος ἦταν στό Σύνταγμα, μαζύ μέ τά παιδιά του καί τούς ὑπερήλικες γονεῖς του; Αὐτοί ὅλοι πιστεύετε πώς ἄντεχαν τά χημικά;
Ἤ μήπως ἦταν …χάριν τοῦ λόγου ἡ τοποθέτησίς σας καί οὐδόλως μαρτυροῦσε ὁ λόγος σας τέτοιου εἴδους προθέσεις;
Ἤ μήπως ὄχι;

Φυσικὰ ἔχουμε καὶ κάτι ἀκόμη.
Ἡ ἐκ παραλλήλου, οὐδὲ μία ἀναφορὰ καὶ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως (τί περίεργον;;;) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς λοιποὺς διοργανωτές, πού, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, σᾶς εἶχαν (λέει…!!!) καὶ στὸ …στόχαστρο, φαντάζει ἀκόμη πιὸ …ἀσύμβατο μὲ τὴν κοινὴ λογική…!!! (Ἐπισήμως…!!!)
Πρόκειται γιὰ τοὺς ἰδίους διοργανωτὲς
πού, πρὸ ἐνὸς ἔτους, ἐλησμόνησαν νὰ σᾶς …μηνύσουν, κατὰ πῶς ἔλεγαν!!!

πηγὴ

…καὶ οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ ἰσχυρίζοντο πὼς τὸ συλλαλητήριον ἦταν εἰρηνικό, ἐν τούτοις ὑπέστησαν τὰ δακρυγόνα του, τὸ εἶδαν νὰ διαλύεται ἐν μέσῳ παραλόγου καὶ ἀκραίας βίας, ἀπειλοῦν γενικῶς μὲ διάφορα, ἀλλὰ δὲν εἶδαν, δὲν ἀντελήφθησαν καὶ δὲν τοὺς διεμήνυσαν τὶς προτροπές κάποιων γιὰ νὰ καταληφθῇ ἡ βο(υ)λή, ἐν ὅσῳ χιλιάδες ἄμαχοι, ἀπροετοίμαστοι κι ἀκάλυπτοι ἦσαν ἐκεῖ συγκεντρωμένοι.
Προφανῶς μέσα σὲ τόσην φασαρία καὶ σὲ τόση κάπνα καὶ σὲ τόσες ἄλλες δολιοφθορὲς οὔτε ἀντελήφθησαν μὰ οὔτε κι ἄκουσαν κάτι.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ εἶχαν νὰ φροντίσουν τὸν κο κρὶς σπύρου, ποὺ ἦταν ἀπὸ τοὺς κεντρικοὺς ὀμιλητές.
(Ἔχουμε κάνη εἰδικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὸν κο σπύρου, ἐδῶ: 
Γιατί κάποιοι τσακίζονται νά χαρίσουν τήν Μακεδονία μας;, διότι ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀπεκάλυψε τὸν ῥόλο τοῦ μητσοτάκαρου στὸ Μακεδονικό. Ἐν τούτοις οὐδέποτε θὰ μποροῦσε νὰ μετατραπῇ σὲ κεντρικὸ ὀμιλητὴ ἐνὸς τέτοιου συλλαλητηρίου, διότι ἡ σχέσις του μὲ τοὺς pSoro-Κλίντον δὲν θὰ δικαιολογοῦσε μίαν τέτοιαν ὁμιλία, ἐφ’ ὅσον τὰ ἱδρύματα Soros ἔχουν παίξη πολὺ βρώμικο ῤόλο στὰ ἐθνικά μας ζητήματα!!!)

Ὅπως λοιπὸν εἶναι πλέον σαφὲς γεννῶνται πολλὰ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ ῥόλους καὶ μὲ τακτικές, ὄχι μόνον τῆς μπιτάκου καὶ τοῦ λαγοῦ, μὰ καὶ πολλῶν ἄλλων…
Ψιλὰ γράμματα….

Ταὐτοχρόνως, τώρα, περισσότερο ψύχραιμα κι ἀποστασιοποιημένα, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἦσαν, μᾶλλον, ὑπέρ-ταχύτατες οἱ ἐξελίξεις γιὰ νὰ προλάβουν νὰ καταγραφοῦν στὸ συνειδητό τους τῶν παρευρισκομένων τὰ διάφορα συνθήματα, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προήρχοντο, γιὰ τοὺς διαφόρους μετέχοντες τοῦ συλλαλητηρίου, ποὺ ἔτυχε ἐκείνην τὴν στιγμὴ νὰ εὑρεθοῦν κοντὰ στὸ σημεῖον τῶν ἐπεισοδίων.
Ἤ μήπως ὄχι;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

16 thoughts on “Χάσαμε τοὺς …ὑποκινητές!!!

 1. Ωραία βρε! Ενώ είναι πασιφανές ακόμα και σε κάποιον με μισό εγκέφαλο ότι τα κολοπαιδα τα χρυσαυγουλα ευθύνονται για τις προβοκάτσιες που διέσπασαν το συλλαλητήριο (παλιά μου τέχνη κόσκινο) εσυ αγαπητή Φιλονοη προσπαθείς με αλχημείες να στοχοποίησεις την Μπιτάκου….η τον τάδε …. Η τον δείνα….
  Μπλαβο βρε! Άντε και εις ανώτερα….
  Να σε δούμε και στην θέση του … Τζανακοπουλου….

  • Τὰ χρυσαύγουλα εἶχαν ἀναλάβη νὰ περιφρουρήσουν τὸ «ντοῦ». Ἐκεῖ εἶναι ἡ λεπτομέρεια.

   Ὁσονούπω πάντως ὡς …τζανακόπουλο δὲν θὰ μὲ δεῖτε!!!

 2. Ρὲ παιδιά, μιὰ ποὺ τὸ ξαναφέρατε… αὐτὸς ὁ Φράγκος Φραγκούλης εἶναι τόσο ἀπεχθής, ὥστε καταντᾶ γελοῖος. Ἡ κόρη του ὑπερασπιζόταν δημοσίως τὴ λαθρομετανάστευση καὶ αὐτός, ἀφοῦ ἔφαγε ὅ,τι ἔφαγε ὡς στρατηγός, ἀρχιστράτηγος, στρατηλάτης, ἐπίδοξος στρατάρχης κ.τ.λ., τώρα θέλει νὰ δείξη πὼς “ἔχει ρεῦμα”, μπὰς καὶ κάποιο κόμμα τὸν βάλει στὸ ψηφοδέλτιο ἐπικρατείας.
  Ἐγώ ὅμως ὡς προβοκάτωρ (ὄχι ἀπαραιτήτως κακοήθης), ἐρωτῶ: Τί βαπτιστικὸ ὄνομα εἶναι αὐτὸ τὸ “Φράγκος” – ἰδίως ὅταν ἐμφανίζεται καὶ ὡς ἔτυμον ἐπωνύμου (: Φραγκούλης);. Τὸ Φράγκος (Φράγκος ἔγινε “Φραγκούλης”, ἐνῶ τὸ αὐθεντικὸ ὄνομα κοτσαρίστηκε ὡς “βαπτιστικό”; Ὁπότε εὐχερῶς “ἀπόλλυται ὁ διαβήτης” (= χάνεται ὁ μπούσουλας)… ἰδίως σήμερα μὲ τὴν πολύπλευρη κρίση, τὴ μείωση τῶν συντάξεων, τὴν ἔλλειψη ρευστοῦ κ.τ.λ. Πάντως στὴν Ξάνθη ἀπὸ ὅπου νομίζω ὅτι κατάγεται, ὑπῆρχε ἰσχυρὴ ἰουδαϊκὴ κοινότητα.
  Στὴν ὅλη ἐμφάνιση καὶ συμπεριφορὰ πάντως ὁ ἐν λόγω πολέμαρχος μοῦ θυμίζει κάποιον ἄλλο, προγενέστερο συνάδελφο καὶ παρόμοιό του (οἱ νεότεροι δὲν θὰ τὸν θυμοῦνται), τὸν άλησμόνητο στρατηγὸ Ντάβο, τῆς Ἑπταετίας καὶ ὀλίγον τῶν μετέπειτα. Ὁ Ντάβος λοιπόν, ποὺ δήλωνε πανταχοῦ παρὼν ἀρκεῖ νὰ μὴ διέτρεχε κανένα κίνδυνο, ἀποδεδειγμένα καταγόταν ἀπὸ ἰουδαίου (Ντάβος<Δαβίδ/Δαυίδ), ποὺ ἤτανε στὴν Πελοπόννησο πολὺ περισσότεροι ἀπὸ ὅσο νομίζει ὁ μέσος Νεοέλλην.

 3. Ἐπανέρχομαι, διότι μὲ τὸ γράψε-σβῆσε χάθηκαν φράσεις. Λοιπὸν τὸ Φράγκος ἔχει ὡς ἔτυμον τὸ ἱσπανικὸ τοπωνύμιο Franco, τὸ ὁποῖο κατέληξε νὰ γίνη ἐπώνυμο τῶν σεφαραδιτῶν ἰουδαίων. (Ἐξ οὗ καὶ ἀποτελεῖ ἰσχυρὴ ἔνδειξη τῆς ἀπώτερης ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς τοῦ Francisco Franco, τοῦ “φασισταρᾶ” δικτάτορα τῆς Ἱσπανίας κατὰ τὰ ἔτη 1936/9-1975.)

 4. ‘Ολα αυτά ωραία και καλώς ειπωμένα. Γνωρίζαμε ότι θα γίνουν, ή κάτι τι τελος πάντων. Μπιτάκες,μπαχαλάκηδες, προβοκάτορες κ.α.είναι γνωστοί εδώ και πολλές δεκαετίες.
  ‘Ομως η μνήμη μας ειναι κοντή. Με τα πρώτα μνημόνια μας στήσανε τη Μάρβιν και κάτσαμε στα αυγά μας. Γιατί ξεχάσαμε τα ΜΜΕξαπατήσεως,που μετά την εγκριση στην Βουλή κείνη την εποχή, γραφανεπως οι τρόικες και λοιπά κοράκια γελούσανε και χαίρονταν γιατί η αντίσταση του ελληνικού λαού ήταν μικρή; (ανατρέξτε στις τότε εφημερίδες. Μάιος 2010).
  Δεύτερο στήσιμο μεγάλο Ιούλιος 2018. Από 16,000 κμ μακριά φάνηκε πώς οι πουλημένοι κάψανε τον κόσμο στις φωτιές του Μάτι και Ραφήνας μεσούντος του Μακεδονικού, και πάλι κάτσαμε στα αυγά μας. (Τό επισήμανα σε ένα σχόλιο στην αγαπητή Φιλονόη. Η τώρα τους πετάμε ή θα μας καίνε σιγά-σιγά.(Κείμενα Ιουλίου 18 στην Φιλονόη μετά τις φωτιές).
  Τώρα με τις διαδηλώσεις για την Μακεδονία μας. Δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστεύω για την συγκέντρωση του 1,5 εκ την Κυριακή. Εξ άλλου είμαι 16000 κμ μακριά. Αν όμως είναι έτσι τότε, μια του κλέφτη, διό του κλέφτη…τρις και η κακήτου μέρα. Σήμερα που η τζακρη και οι τζακρηδες θα είναι στη Βουλή να ψηφίσουν την προδοσία, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Ενάμισυ εκατομύριο Ελληνες αποκλείουν το τετραγωνο που θα προστατεύουν οι πρετωριανοί για τους προδότες και μένουμε εκεί. Δεν το κουνάμε μέχρι να παραιτηθούν. Τι; Θα στήλουν το στρατό να μας διώξει; Εδώ μας θέλω Ελληνες. Είμαστε αποφασισμένοι να θυσιάσουμε κάποιοι τον εαυτόν μας ή θα χεστούμε πάλι και θα θυσιάζουμε για πολλά χρόνια μελλοντικές γενιές. Οι ηγέτες αναδύονται μέσα απο τους κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες και όχι με τις ντουντούκες. Τώρα έχουμε μεγάλο εθνικό αγώνα,

  Υ.Γ Ειναι πολύ εύκολος ο αποκλεισμός της Βουλής. Δεν θα τoν αναλύσω μήπως μας κλέψει την σκέψη η τζακρη και πάρει τα μέτρα της!!!

  • Πρῶτον, γιὰ ἀρχή, νὰ ἐνθυμούμεθα πὼς ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ βαρίδια μας, ἀπὸ τοὺς «ἡγετίσκους» ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων φαίνονται καὶ εἶναι καὶ ἀποδεικνύονται πουλημένα τομάρια.
   Δεύτερον. Τὸ νὰ ἀποκλεισθῇ ἡ βουλή, σκέτο, δὲν συνιστᾶ ἀπαραιτήτως «ὄχημα» καταργήσεως τῶν ἀλητηρίων καὶ τῆς δικτατορίας τους.
   Τρίτον. Τὸ «κλειδί» εἶναι ἡ ἀποφασιστικότης. Πόσοι ἀπό ὅλους μας;
   Καὶ σταματῶ.

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θά φτιάξουμε, πρωτοφανῶς, ὀμελέτα δίχως νὰ …σπάσουμε αὐγά!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 6. Λαγό (στιφάδο) στο πιάτο μου είδα απόψε.
  Λαγό (χρυσαυγουλα) στο εν λόγο βιδεο ΔΕΝ είδα. Εκτός κι αν τα ματάκια μου έχουν πρόβλημα….ποιος ξέρει?….
  Αυτό που είδα ( και σε αυτό και σε άλλα βιδεα) ήταν παρακρατικοί που έριχναν φαπες αδιακρίτως. Τώρα αν στην έξαψη της στιγμής τα παλιόπαιδα τα ατίθασα, οι κολομπατσοι πραιτωριανοί κάναν ντου και σε κάνα φασιστοιδες…. Κατά λάθος εξεπιτηδες που λέμε και στο χωριό μου…
  Ετσι για ξεκαρφωμα…
  Διότι μπάτσοι και χρυσαυγουλα έχουν μια πολύ παλιά και πολύ ιδιαίτερη σχέση αναμεταξύ τους : Μπεστ φριεντς φορ Έβερ…
  Και ναι, ήτο μπάτσοι οι εν λόγω παρακρατικοί δια στόματος Γεροβασιλη….
  Μόνοι τους τα κάνουνε, μόνοι τους το ομολογουνε, απλά εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο…

  +1 σε όποιον βρει την κρυμμένη αναφορά σε Έλληνα λογοτέχνη που μεταξύ άλλων ευθύνεται και για το σενάριο σε πολλές παλιές καλές κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου….

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λὲς καὶ θέλουν νὰ τοὺς …μισήσουμε!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γεννήθηκε κάτι πολὺ ὄμορφο… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply