Λὲς καὶ θέλουν νὰ τοὺς …μισήσουμε!!!

Φωτογραφία τοῦ Ἰωσὴφ Παπαδοπούλου, ἀπὸ τὸ συλλαλητήριον τῆς 20ης Ἰανουαρίου. Ὁ σύνδεσμος παρακάτω.

Άκούσαμε ὅλοι μας τὴν CIA ἀναγνωστοπούλου νὰ ὁμολογῇ ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς τους αὐτὸ ποὺ γνωρίζαμε ἤδη:

Εἴδαμε ὅλην τὴν (φερομένη ὡς) δεξιόστροφο μερίδα τῆς βο(υ)λῆς τους ποὺ ἐπὶ πλέον τὸ παίζει καὶ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) μπατριωτική, νὰ ἀγνοῇ ἐπιδεικτικῶς ὅλα ἐκείνα τὰ ὅπλα ποὺ τῆς δίδει τὸ «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος», γιὰ νὰ σταματήσῃ τὴν ἐν λόγῳ ἀηδία, ποὺ τόσο εὔκολα, σὲ διεθνῆ δικαστήρια θὰ καταπέση (ὅπως καὶ ἢδη ξεκίνησε!!!)…

πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ δεῖτε τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα

Βλέπουμε τὴν μανδᾶμ μπιτάκου νὰ δίδῃ τὸ σύνθημα τῆς ἐπιθέσεως στὴν βο(υ)λή τους καὶ ἕναν παπᾶ νὰ δίδῃ ὁδηγίες….

Βλέπουμε δικά τους πιντιὰ νὰ μετατρέπονται σὲ …ἀποδιοπομπαίους τράγους…

Βλέπουμε ὡς …λαγὸ τὸν λαγὸ τῆς χρυσῆς αὐγῆς νὰ περιφέρεται ἐντὸς τοῦ κέντρου τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς ἀντιδράσεως γιὰ τὴν «συμφωνία», στὸ συλλαλητήριον τῆς 20ης Ἰανουαρίου, δίδοντάς μας σαφῶς τὸ στίγμα τοῦ «προασπιστοῦ τῶν ἐθνικῶν μας θέσεων»…

Χάσαμε τοὺς …ὑποκινητές!!!

Χάσαμε τοὺς …ὑποκινητές!!!

…ἐνᾦ, τὴν ἰδίαν στιγμή, οὐδεὶς μᾶς περιέγραψε τὸν ῥόλο τοῦ μπαρμπαρούση ἀκριβῶς ἐκείνες τὶς ὧρες…

Μαθαίνουμε πὼς ὁ δένδιας, δικηγόρος τῶν γνωστῶν μας Rothschild, παρὰ λίγο νὰ πάθῃ …ἐγκεφαλικό, διότι ἡ πρότασις ἀντισυνταγματικότητος ἔγινε ἐκ μέρους, λέει, τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ εἶναι κόμμα ποὺ φέρει τὸν ἀγκυλωτὸ σταυρό…

…ὅπότε ἦταν μία καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ …καταπέσῃ πρὸ τῆς (αὐτονοήτου γιὰ ἐμᾶς) ἐνεργοποιήσεώς της!!!

Μᾶς ἐνημερώνουν ἐπίσης πώς, βάσει δημοσκοπήσεων, ἐνᾦ ἅπαντα τὰ κόμματα τῆς βο(υ)λῆς τους καταῤῤέουν, ἔνα καὶ μόνον σταθερὰ ἀνεβαίνει…

Μία καινούργια δημοσκόπησις τῆς Pulse γιὰ τὸν ΣΚΑΙ δίδει πρόθεση ψήφου στὴν ΝΔ 33% καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ 22%.

Ἀλλὰ τὸ θέμα δὲν εἶναι αὐτό. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἡ πρόθεσις ψήφου στὴν χρυσῆ αὐγὴ φθάνει στὸ 8% καὶ ἀνεβαίνει.

Κατάλαβες τώρα παλιοαληταρὰ κοπρόσκυλο Τζίφρα τί ἔχεις κάνη μέ τίς κωλολιμνοσυμφωνίες σου;
Αὔριο θὰ βγαίνετε ὅλοι ἐσεῖς οἱ πουλημένοι καρεκλάκηδες ἀλῆτες καὶ θὰ οὐρλιάζετε: «Φασισμοοοοοός, φασισμοοοοοοός… Πῶς γκένεν αὐτό;» …

Ἀσταδιάλα Ῥὲ βρωμιάρηδες.
Ἄςταδιάλα ῥὲ βρωμιάρηδες!!!

Καλογεράκης Μανώλης

Βλέπουμε καὶ τὴν ζωάρα, ποὺ ἦταν τΣΥΡΙΖΑία γιὰ τόσα χρόνια…
…ποὺ οὐδέποτε …ἀνέγνωσε τὶς ἐπίσημες θέσεις τοῦ τΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν Μακεδονία…


…νὰ κτυπιέται γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῆς «συμφωνίας» καὶ ἐπὶ πλέον νὰ δηλώνῃ πὼς θὰ παρευρεθῆ στὸ συλλαληλητήριον…


Κι ἐγὼ ἀναρωτιέμαι…
Τελικῶς τόσο πολύ πανηγυρίζουν ὡς ἀνεγκέφαλα; Ἤ ἁπλῶς τόσο πολύ θέλουν νά τούς μισήσουμε; Πρός τοῦτον ἔχουν περιέλθη ἅπαντες ἐξ αὐτῶν σέ ἔναν ἀγῶνα ἐκτοξεύσεως ἀρλουμπολογίας, λάσπης καί ἀνθελληνικῶν κορώνων;
Τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν;
Διότι γιὰ σκέτο ἠλιθίους δὲν μπορῶ νὰ τοὺς ἐκλάβω, ἐφ΄ ὅσον ὄλα αὐτὰ τὰ νούμερα οὐδέποτε κινοῦν ἀκόμη καὶ τὰ …βλέφαρά τους, ἐὰν δὲν τὸ ἐγκρίνουν οἱ τοκογλῦφοι ἐργοδότες τους.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ ὅ,τι ἡ ζωάρα, μετὰ πολλῶν ἄλλων, μᾶς προπαγανδίζει καὶ τὸ δημοψήφισμα, εἶναι κάτι ποὺ ἔχουμε ἤδη ἀναλύση.

https://filonoi.gr/2019/01/25/dhmophhfismaties/

Δημοψηφισματίες…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply