Δημοψηφισματίες…

Καί, ἀπὸ τὸ πουθενά, μᾶς προέκυψαν κάθε λογῆς παπαγάλοι, ποὺ φωνάζουν γιὰ ἕνα δημοψήφισμα, γύρω ἀπὸ τὸ μακεδονικό.
Βρέ ἀπό πότε γίνονται δημοψηφίσματα γιά ἐθνικά ζητήματα;
Ἀπό πότε γίνονται δημοψηφίσματα γιά ζητήματα ἐθνικῆς κυριαρχίας;
Ἀπό πότε γίνονται δημοψηφίσματα γιά τήν ἱστορική κληρονομία ἑνός λαοῦ;

 Ἀφροδίτη Μάνου, πῶς σοῦ ἦλθε νά μαζέψῃς ὑπογραφὲς γιά τό Δημοψήφισμα γιά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας;

Στό πρῶτο Μνημόνιο γιατί δέν ζητοῦσες ἐπίσης δημοψήφισμα; Κι ἐγὼ σὰν μ@λάκας φώναζα γιὰ νὰ γίνῃ τότε καὶ μὲ εἶπαν «τρελλὸ» καὶ «ὑπερβολικό», ἐνῶ τὸ διάβασα ὅλο πρὶν τὸ ψηφίσουν…
Καὶ συνεχίζω νὰ διαβάζω.. Ὅπως διάβασα καὶ τὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο μνημόνιο, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἐκτρώματα νομοσχέδια.
Πρὶν νὰ ψηφίσῃς ὅμως τὸν Ἀλέξη Τσίπρα, δὲν κάθησες νά διαβάσῃς τό πρόγραμμά του, τὸ ὅποιο ἀναφέρει γιὰ τὴν ἑνότητα «Ἐθνικὰ Θέματα», πῶς ἡ Μακεδονία θὰ ὑπάρχη ὡς Ἀνεξάρτητος ἀλλά γιά τά …Σκόπια;;….

Ἄρα ἐψήφιζες Τσίπρα, συμφωνῶντας στὸ πρόγραμμά του γιὰ τὰ «Ἐθνικὰ Θέματα», ποὺ ἤθελε νὰ δώσῃ τὸ ὄνομα Μακεδονία στὰ Σκόπια, αὐτὸ δὲν τὸ ἤξερες;;
Ἂς δοῦμε τί ἔλεγε:

«Μακεδονικό:

Η Ελλάδα διεκδικεί το «δικαίωμα» να έχει λόγο στο τι ονομασία θα επιλέξει το γειτονικό της κράτος και αποδύεται σε διπλωματικούς μαραθωνίους και πολιτικές πιέσεις ώστε να μην καθιερωθεί ως επίσημη ονομασία το «Δημοκρατία της Μακεδονίας», που ήταν το συνταγματικό όνομα αυτού του κράτους από την περίοδο που ήταν ακόμη αυτόνομη περιοχή στην ομόσπονδη Γιουγκοσλαυΐα του Τίτο.»

Ποιὰ εἶναι ἡ γνώμη σου γιὰ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τώρα;

Εἶσαι Ὑπέρ ἤ Κατά;

Δὲν μπορῶ νὰ σὲ ἐμπιστεύομαι μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, ἀπ’ τὴν στιγμὴ ποὺ ἐστήριζες Τσίπρα, συμφωνῶντας μὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα.

Νά σοῦ δώσω μίαν συμβουλή:

Ὅταν ψηφίζουμε ἕνα κόμμα, πρῶτα διαβάζουμε τὸ πρόγραμμά τους,  τοῦ ὁποίου τὰ σημαντικότερα ἀπὸ  ὅλα τὰ σημεία εἶναι τὰ ἐθνικά μας θέματα.
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἔπονται…

Καὶ τέλος, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κάνουμε δημοψήφισμα ὡς χώρα ὑπὸ κατοχήν, οὔτε πρέπει νὰ κάνουμε δημοψηφίσματα τιὰ τὸ αὐτονόητον ποὺ εἶναι τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας!!!
Τὸ πρόβλημα τὸ ἔχουν τὰ Σκόπια κι ὄχι ἐμεῖς!!!

Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάς!!!

Σταματόπουλος Δημήτριος

Υ.Γ. Κατόπιν τῶν παραπάνω μὲ …ἐμπλόκαρε ἡ Ἀφροδίτη Μάνου.

Τώρα μάλιστα μᾶς …προτρέπουν νὰ ὀργανωθοῦμε γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ χημικὰ ποὺ θὰ πέσουν…

(Ἡ πρόσκλησις βέβαια ἀφορᾶ στοὺς πάντες, ἀλλὰ καλὸ εἶναι νὰ προσέχουμε -γιὰ νὰ ἔχουμε- τὶς λεπτομέρειες!!!)

Ἤ μήπως θέλουν ὅλοι αὐτοί νά μᾶς …πείσουν γιά τήν δημοκρατικότητά τους; Ποιός τολμᾶ ἀπό αὐτά τά πιντιά νά τά βάλη μέ τά ἰδρύματα καί τίς Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros;
Καί ποῦ ἦσαν τόσον καιρό πού φωνάζαμε γιά τήν Μακεδονία, ὅταν ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀρνεῖτο νά δεχθῇ τήν «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν;

Ἤ μήπως θέλουν νά μᾶς πείσουν πώς μέ ἕνα δημοψήφισμα (σὰν καὶ τὸ προηγούμενο φαντάζομαι), τοῦ ὁποίου τόν ἔλεγχο θά ἔχη ἡ κάθε Singular, (ποὺ …δημοκρατικότητα ἀποφασίζει γιά τήν …μυστικότητα τῶν ἀποτελεσμάτων ἐνᾦ ἀπαγορεύῃ, ἐτσιθελικά, κάθε ἔλεγχο στὰ ὁποία ἀποτελέσματα), θά λύσουμε ἕνα Ἐθνικό μας καί ἀπολύτως ἀδιαπραγμάτευτο θέμα; Μπαίνουν σέ διαπραγματέυσεις αὐτά τά ζητήματα;
Ἤ μήπως θά μᾶς προσφέρουν …«δωράκι» καί τόν κάθε «ἑλληνοποιημένο» «Ἀχμέτ» ὡς ψηφοφόρο;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία.
Τὸ Μακεδονικὸ τὸ ἔλυσαν αὐτοί:

Τὸ σκοπιανὸ λύνουν τὰ 300 καθάρματα τῆς συμμορίας τῶν 300.
(Κλεμμένο… δὲν εἶναι δικό μου, ἀλλὰ δὲν θυμᾶμαι ποῦ τὸ εἶδα!)

Στά πόδια τοῦ ἀλεξέι λοιπόν ἔπεσαν ὅλοι οἱ …πλανεμένοι τοῦ κόσμου μας; Ἤ στά πόδια κάποιων ἄλλων; Ἤ μήπως σκέτο στά …πατώματα μόνον γιά μερικά ἑκατομμύρια καί γιά ἕνα εἰσιτήριο ἐξόδου ἀπό τήν χώρα;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀκόμη καὶ νὰ εἶχαν 180 βο(υ)λευτές, πάλι ἀντισυνταγματικὸ καὶ παράνομο θὰ ἦταν, ἐφ΄ ὄσον ἡ πλειοψηφία ἀρνεῖται νὰ ἀποποιηθῇ τῶν ἐθνικῶν της κληρονομικῶν δικαιωμάτων!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *