Δουλοπρέπεια, ἐθνομηδενισμός ἤ ἐγωϊστική ἀμορφωσιά;

Ἡ ἀντεθνικὴ «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» θὰ ψηφισθῆ μὲ κατεπείγουσες διαδικασίες σήμερα τὸ μεσημέρι, κατόπιν ἐκτάκτου …ἀναβολῆς, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα.
Μία «συμφωνία» ποὺ ἀντὶ νὰ λύσῃ προβλήματα, ἔρχεται γιὰ νὰ δημιορυγήσῃ πολλὰ περισσότερα.

Μία «συμφωνία» ποὺ ἐπιβάλλεται πραξικοπηματικὰ καὶ ἀντιδημοκρατικὰ ἀπὸ μία προφανῶς μειοψηφία τοῦ κοινοβουλίου.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἔχουμε ὅλοι μερίδιο ἱστορικῆς εὐθύνης.

Ἐνῶ ὅλες οἱ πολιτικὲς δυνάμεις τῆς χώρας ὁμοφώνως πλέον μιλοῦσαν μόνο γιὰ γεωγραφικὸ προσδιορισμό, αὐτοὶ ἔδωσαν ἱστορικὸ προσδιορισμό.
Ἀπεδέχθησαν τὸ ὄνομα «Μακεδόνες», ποὺ ἔχουν «μακεδονικὴ» ταὐτότητα γιὰ τοὺς Σκοπιανούς.
Παραχωροῦν ἐθνικὴ ταὐτότητα, ποὺ σημαίνει βεβαία ἐκχώρηση Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.

Συμπεριφέρονται δηλαδὴ σὰν νὰ διαπραγματεύονται τοῦ προπάππου τους τὰ ἀμπελοχώραφα.

Δουλοπρέπεια λοιπόν τούς διακρίνει ἤ ἐθνομηδενισμός;
Ἐγωισμής ἤ προχειρότης;

Ὅ,τι καὶ νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ προεκάλεσε τοὺς σχεδιασμούς τους, εἶναι βεβαιωμένα ἀπαράδεκτος καὶ ἐθνικὰ ἐπιζήμιος.

Ἄνοιξαν ἕνα ἀγεφύρωτο χάσμα ἀνάμεσα στὸν λαὸ καὶ τὴν κυβέρνηση.

Παρακολουθήσαμε μουδιασμένοι καὶ ἀπαθεῖς τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας.

Τώρα μπαίνουμε στὴ νέα ἐποχή, τὴν ἐποχὴ τῆς γεωπολιτικῆς καὶ ἐθνικῆς καταστροφῆς.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 232 times, 1 visits today)
Leave a Reply