Θέλει ὁ πάκης νά σταματήσῃ τήν «συμφωνία»;

Ἄρθρο 32 τοῦ Συντάγματος, «ἡ παραίτησις προέδρου δημοκρατίας σταματᾶ τὶς ἐργασίες στὴν Βουλὴ (συμφωνίες, νομοσχέδια κλπ) κι ἐκλέγεται ὁ ἑπόμενος πρόεδρος μὲ 180 ψήφους μέσα ἀπὸ τὴν Βουλή.

Μὲ δύο λόγια, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει περίπτωσις μέσα σὲ δέκα ἡμέρες νὰ εὑρεθοῦν περισσότερες ἀπὸ 150 ψῆφοι γιὰ νέο πρόεδρο ὁ πρωθυπουργὸς ἀναγκάζεται νὰ κάνῃ ἐκλογές.

Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν ἀκοῦτε ἀπὸ παπαγάλους ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ κάτι τὴν ἡμέρα ψηφίσεως τῆς συμφωνίας ἢ ὅταν θὰ ἔλθη στὰ χέρια του πρὸς ὑπογραφή.

Μανούσκας Κῦρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Θέλει ὁ πάκης νά σταματήσῃ τήν «συμφωνία»;

  1. Που αναγράφει το Σύνταγμα ότι σταματούν οι εργασίες της Βουλής;
    Αναγράφει ότι θα πρέπει μέσα σε 10 ημέρες να συγκλιθεί συνεδρίαση για την
    εκλογή νέου προέδρου.
    Δέν αναφέρει ότι αναστέλλονται οι εργασίες της Βουλής.

  2. Kαι αν δεν επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και παραιτηθεί, ισχύει νομικά η εφαρμογή της η χρειαζεται ανακύρηξη νέου προέδρου για επικύρωση;

Leave a Reply