Διατηροῦμε ἀκόμη τίς δημοκρατικές μας ψευδαισθήσεις;

Κι ἐδῶ βλέπουμε τὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα νὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα.

Ὅσοι καὶ ὅσες εἶσθε ὑπερήφανοι μὲ αὐτὲς τὶς σκηνὲς καὶ πιστεύετε ὅτι ζεῖτε σὲ δημοκρατικὸ κράτος νὰ σᾶς εὐχηθῶ καλὰ κόλλυβα διότι εἶστε ἤδη νεκροί!!!

Μανούσκας Κύρος

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply