Ἀρωματικὲς …τοξικότητες!!!

Ἂν καὶ δὲν χωνεύω τὴν Greenpeace μὲ οὐδὲ ἔναν τρόπο, ἡ συγκεκριμένη ἔρευνα παρουσιάζει ἐνδιαφέρον…
Ἐδημοσιεύθη δὲ στὴν ἐφημερίδα στὴν ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στὶς 11 Φεβρουαρίου 2005.

Ὄχι ὅτι ἄλλαξε κάτι ἀπὸ τότε. Ὄχι πρὸς τὸ καλλίτερο τοὐλάχιστον…

Δεῖτε τὰ 36 πιὸ τοξικὰ ἀρώματα τῆς ἀγορᾶς.

Καλά… Μὴν νομίζετε ὅτι τὰ ὑπόλοιπα εἶναι καλύτερα. Λέμε τώρα.

Στὴν δευτέρα εἰκόνα, δεῖτε ποιὲς ἑταιρεῖες πληρώνουν γιὰ νὰ πραγματοποιοῦν πειράματα ἐπάνω σὲ ζῶα στὴν Κίνα.

Πονάει;
Καλὰ κάνεις!!!

Μεταξᾶς Γιῶργος

Σημειώσεις

Γιὰ δὲς κάτι …«συμπτώσεις»…!!!

Μὴ μοῦ πεῖτε μετὰ πὼς φταίω ἐγώ….

Ναί! Εἶναι ἡ ἴδια «κυρία» ποὺ ἔλεγε:

«Δὲν καταλαβαίνω ὅλη αὐτὴν τὴν τρέλλα γιὰ τὴν Μακεδονία. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἐμεῖς τὴν FYROM, Μακεδονία τὴν ἀποκαλοῦμε»…

Πάλι ἐγὼ φταίω ν’ ἀρχίσω τὸν «ἑξάψαλμο» καὶ τὶς «εὐλογίες»;;;

Εἶναι μόνον αὐτά; Ὄχι βέβαια…
Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως κι ἕνα ἀκόμη παλαιότερο δημοσίευμα, ποὺ εἶχα λησμονήσει.

Σκέφτομαι ὅτι κάνουν τόση καμπάνια γιὰ τὶς σακκοῦλες… Ἡ πλαστικὴ σακκούλα τελικῶς τοὺς ἐνοχλεῖ. Ἀλήθεια… αὐτά, δέν ἐνοχλοῦν κάποιον;
Ἀπολαῦστε τὸν καρκίνο, τὴν κατάθλιψη καὶ πολλὰ ἄλλα στὸ μπάνιο σας, στὴν ἀτομική σας ὑγιεινὴ καὶ στὶς ζωές σας…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply