Δούρειος (καμμένος) Ἵππος

Παρῃτήθη τελευταία στιγμὴ ὁ Καμμένος γιὰ νὰ μὴ δημιουργήσῃ πρόβλημα στοὺς ὑπολοίπους προδότες καὶ γιὰ νὰ σώσῃ τὸ πολιτικό του τομάρι!

Στὴν φωτογραφία ὁ Καμμένος ἔχοντας στὸ πλευρό του τὴν δική του «Νοτοπούλου», τὴν κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου!!!!

Οἱ «στενοὶ συνεργάτες» τοῦ Καμμένου διατηροῦν στενὲς σχέσεις μὲ τὰ ἱδρύματα Ρόθτσαιλντ.
Ἐκπαιδευμένη στὰ ἱδρύματα Ρόθτσαιλντ ἡ κ. Παπαδοπούλου, ἐκπαιδευμένος ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο ἀνθέλληνα τῶν τελευταίων πενῆντα ἐτῶν καὶ νεκροθάπτη τῆς Κύπρου, ἑβραῖο Χένρυ Κίσσινγκερ, ὁ ἄλλος στενὸς συνεργάτης τοῦ Καμμένου, Ἰωάννης Μοίρας!!!!

Ἰωάννης Μοίρας, τῶν ΑΝ.ΕΛ, χαμογελαστός στο πλευρό τοῦ νεκροθάπτου τῆς Κύπρου, τοῦ ἑβραίου ἀνθέλληνος Χένρυ Κίσσινγκερ!

Δεῖτε τὸ βιογραφικό της κυρίας Μανταλένας Παπαδοπούλου, ἐκπροσώπου τύπου τῶν ΑΝΕΛ.

πηγὴ

Ἡ κυρία παρέμεινε στὸ Λονδίνο ὅπου τὴν ἔκαναν δεκτὴ στὸ Ἵδρυμα Henry Jackson Society, στὴν Δεξαμενὴ Σκέψεως…

Αὐγὰ ἐπέταξαν στὸν Πᾶνο Καμμένο οἱ κάτοικοι στὴν Κῶ – Δεῖτε βίντεο «Φτοῦ σου ῥέ, στὰ τέσσερα!» φώναζαν οἱ κάτοικοι καὶ τοῦ πετοῦσαν μπουκάλια – Τὸν ἀντιμετώπισαν σὰν ἀνεπιθύμητο – Εἰσέπραξε τὴν ὀργὴ τῶν κατοίκων γιὰ τὸν χειρισμὸ τῆς κυβερνήσεως στὸ μεταναστευτικό.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Πάνου Καμμένου δὲ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα εἶναι γνωστή!

Τὰ σχέδια τοῦ καμμένου γιὰ τὴν βόρειο Ἑλλάδα καὶ τὶς μουσουλμανικὲς πόλεις στὴν Μακεδονία εἶναι ἐπίσης γνωστά!!!

πηγὴ

Οἱστρατιωτικοί «μας» ποῦ θά κρυφθοῦν;

Δὲν θὰ εὑρεθῆ μέρος στὴν γῆ νὰ κρυφθῇ!!! 

 

Σωτηρία Λάμπρου

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply