Χρυσαυγίτικες ἤ …σκέτες δολιοφθορές διέλυσαν τό συλλαλητήριο;

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ πῶς μέσα στὸ μέγα αὐτὸ πλῆθος, πολλαπλάσιο ἄλλων κι ἄλλων, εἶδαν …φῶς τὰ γνωστὰ πρακτόρια καὶ παρεισέφρησαν γιὰ νὰ διαλύσουν, κυρίως τρομοκρατώντας, ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔσπευσαν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κάνουν μερικοὶ ἔμπειροι καὶ καλοπληρωμένοι πρακτορίσκοι, ἀλλὰ νά… Ἦταν πάρα πάρα πάρα πολὺς ὁ κόσμος γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὸ κάνουν τόσο εὔκολα, δίχως παρατράγουδα καὶ δίχως νὰ ἐκτεθοῦν μά, κυρίως, δίχως μαρτυρίες σαφεῖς.
Πρὸς τοῦτον καὶ σήμερα ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ μπορέσω, κατὰ κάποιον τρόπο, νὰ προσθέσω μίαν νότα συνδυαστικῆς πληροφορίας, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουμε, σὲ κάποιον βαθμό, τὸ ἐὰν ὅλο αὐτὸ τὸ θέατρο τὸ ἔστησαν μόνα τους τὰ ἐγχώρια καθάρματα ἢ μαζὺ μὲ τὰ εἰσαγώμενα φιλαράκια τους.

Συνέχεια

Ὁ «ὑπερήφανος» δήμαρχος Ναούσης, ποὺ ξεφτίλισε ὅλους τοὺς Ἕλληνες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ (ποὺ στηρίχθηκε ἀπὸ τοὺς ΠΑΣΟΚΟΥΣ) … ΖΗΤΗΣΕ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ SOROS …ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΒΡΟΥΝ 25.000 ΕΥΡΩ.

Ἀπὸ τὸν βρικόλακα SOROS ποὺ στοιχημάτισε στὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδοςς καί ποὺ χρηματοδοτεῖ ὅλους τοὺς ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ καὶ τρομοκράτες τοῦ κόσμου…
Ὁ Δήμαρχος Ναούσης ἀπεδέχθῃ  20 τόνους πετρέλαιο … χωρὶς ἀνταλλάγματα. Συνέχεια

Μυστική σύσκεψη Μακεδόνων Ὁπλαρχηγῶν στή μονή Ἁγίου Διονυσίου Ὀλύμπου (3 Νοεμβρίου 1827)


καταστολή τς τυχος παναστάσεως τν λλήνων πούλαβε χώρα τόν πρίλιο – Μάιο το 1822, στή Νάουσα καί στήν περιοχή λύμπου – Πιερίων, νάγκασε πολλούς Μακεδόνες γωνιστές μαζί μέ τίς οκογένειές τους, νά καταφύγουν στό Νότο καί ρκετοί πό ατούς γκαταστάθηκαν στίς Βόρειες Σποράδες. Συνέχεια

Τόμοι βιβλίων μάρτυρες τῆς κατάντιας μας.

Κάποτε πέντε χιλιάδες τόμοι, ἐφορτώθησαν στὶς πλᾶτες ἀνθρώπων, ποὺ ἀντελαμβάνοντο πολλὰ περισσότερα, ἀπὸ ὅσα ἐμεῖς, γιὰ τὴν γνώσι, καὶ μὲ ἀμέτρητες δυσκολίες ἔφθασαν στὴν Νάουσα. 
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀρχίζει ἡ περιπέτειά τους. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀρχίζουν νὰ μειώνονται καὶ νὰ μειώνονται καὶ νὰ μειώνονται γιὰ νὰ καταλήξουν σήμερα λιγότεροι ἀπὸ 1000…

Δὲν θέλω νὰ ἰσχυρισθῶ πὼς οἱ παλαιοελλαδίτες ἦσαν χειρότεροι ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες τοῦ Πόντου, ποὺ ἔφεραν αὐτὴν τὴν πανάκριβο κληρονομιά. Θὰ ἰσχυρισθῶ πὼς ΟΛΟΙ μας, μὰ ὅλοι μας, εἴμαστε ἀνάξιοι ἀπόγονοι ἐνδόξων προγόνων!
Ἐν τελῶς ἀνάξιοι!

Συνέχεια

Τὸ ἀντὰρτικο κίνημα τοῦ 1896, στὴν Μακεδονία…

 

Τὸ ζήτημα τῶν ἑλληνικῶν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων στὸ μακεδονικὸ χῶρο στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἡ τύχη τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο ἦταν ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ τοὺς στόχους τῆς Ἐθνικῆς Ἐταιρείας, ἡ ὁποία ἰδρύθηκε τὸ 1894 καὶ ἀποτέλεσε τὸ ἀπαραίτητο ἀντίβαρο στὴ χλιαρὴ καὶ ἄτολμη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

Τὰ ἐπαναστατικὰ σχέδια τῆς Ἐθνικῆς Ἐταιρείας καὶ τοῦ μακεδονικοῦ κομιτάτου δὲν ἄφησαν ἀδιάφορους τοὺς μάχιμους πυρῆνες τοῦ μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1878, εἶχαν καταφύγει στὴ Θεσσαλία καὶ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα κατάρτισαν μὲ τὴ συνδρομὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἐταιρείας ἔνοπλα σώματα, ποὺ πέρασαν στὴ Μακεδονία γιὰ νὰ συνεχίσουν ἐκεῖ τὴ δράση τους. Συνέχεια

Αὐτοί πού ἀλλάζουν τήν Ἑλλάδα

Σήμερα βρῆκα μία καλή εἴδησι νά δημοσιεύσω. Ὑπάρχουν καί καλές εἰδήσεις στίς ζοφερές μέρες πού ζοῦμε. 

Ὅταν τό κράτος εἶναι ἀπόν καί τό μόνο πού ἐνδιαφέρει τούς κρατικοδίαιτους ἐθνοπατέρες εἶναι πῶς νά τά ἁρπάξουν γιά νά μείνουν ὅσο γίνεται περισσότερο στήν ἐξουσία ἤ πῶς νά ληστέψουν τόν ἑλληνικό λαό γιά νά μή «πεινάσουν» οἱ τοκογλύφοι, οἱ Ἕλληνες σκεπτόμενοι πολῖτες δίνουν τό καλό παράδειγμα σέ ὅλους μας.

Παραγωγή καί ἐξαγωγές χρειάζεται ἡ χώρα…. Συνέχεια