Διαφαινόμενον τέλος τῆς κομμουνιστικῆς προδοσίας

Αὔγουστος 1949. Γράφεται τὸ τέλος τῆς Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας.

17 Αὐγούστου, καταλαμβάνεται τὸ Βίτσι. Ἀπομένει ὁ Γράμμος Συνέχεια

Θεοποιώντας τοὺς …σφαγεῖς μας!!!

Σὰν σήμερα τὸ 2005 ἔγινε ἕνα γεγονὸς ποὺ ἐστιγμάτισε τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος.

Κατόπιν κυβερνητικῆς ἐντολῆς-τῆς Νέας Δημοκρατίας τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλὴ τῆς Ῥαφήνας- ἀπεφασίσθη νὰ κυματίσουν μεσίστιες οἱ σημαῖες πρὸς τιμὴν τοῦ Σφαγέως τῆς Καρδίτσης τοῦ Καπετᾶν Γιώτη/Χαριλάου Φλωράκη,  σὲ ὄλες τὶς στρατιωτικὲς μονάδες! Συνέχεια

Σπάνια λουλούδια καὶ σπάνιοι Ἄνθρωποι…

Ἕνας σπάνιος ἄνθρωπος καὶ ἕνα σπάνιο λουλοῦδι.

Σπάνια λουλούδια καὶ σπάνιοι Ἄνθρωποι...1

Ὁ Γιάννης ὁ Συτιλίδης, πιστὸς στὸ ῥαντεβοῦ του, ἀπὸ τότε ποὺ ἐνετόπισε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ σπάνιο αὐτὸ λουλοῦδι ἐπισκέπτεται τὸ Solenanthus scardicus κάθε χρόνο γιὰ νὰ διαπιστώσῃ ἐὰν ὅλα π Συνέχεια

Ἡ λεηλασία στὸν Γράμμο συνεχίζεται…

Η λεηλασία στον Γράμμο συνεχίζεται καθώς και η αδιαφορία όλων των αρμοδίων -«αναρμοδίων» αρχών και υπηρεσιών για την φύλαξη των συνόρων.
Έχουμε γίνει μια χώρα ξέφραγο αμπέλι.

Οι Αλβανοί ανενόχλητοι, σε καθημερινή σχεδόν βάση, περνούν τα σύνορα στον Γράμμο (ακόμα και μπροστά από το στρατιωτικό φυλάκιο στο χωριό Γράμμος) χωρίς να τους ενοχλεί κάποιος, κλέβουν. υλοτομούν παράνομα, μαζεύουν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, καταστρέφουν και λεηλατούν τον φυσικό μας πλούτο και μαζί τις ψυχές και τις ανοχές των κατοίκων της περιοχής. Συνέχεια

Στὰ Ἑλληνο-Ἀλβανικὰ (ἤ Ἀλβανο-Ἀλβανικὰ) σύνορα.

Οὔφ, οὔφ, οὔφ…
Τελικῶς ἀπεφάσισα νὰ γράψω πέντα πράγματα γιὰ τὴν κατάστασι ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν περιοχὴ τῶν Ἑλληνο-Ἀλβανικῶν (τώρα πιὰ Ἀλβανο-Ἀλβανικῶν συνόρων)…
Καί, πιὸ συγκεκριμένα, γιὰ τὸν Δῆμο Νεστορίου.

Τὰ τελευταία χρόνια οἱ Ἀλβανοὶ γείτονές μας ἐπιδίδονται σὲ ἕνα πρωτότυπο ἄθλημα. Τὶς ληστεῖες σὲ ὅλα τὰ χωριὰ τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων.
Οἱ κάτοικοι λοιπὸν τῶν ἀλβανικῶν χωριῶν Poncara καὶ Menkulas ἔχουν ἐπωμισθεῖ τὸ βαρὺ ἔργο τοῦ νὰ πρέπῃ (ὁλομόναχοι καὶ δίχως κάποιαν συνδρομὴ τοῦ ἐπισήμου Ἀλβανικοῦ Κράτους, παρὰ μόνον μὲ τὴν ἀνοχή του!) νὰ «ἀδειάζουν» τὶς κατοικίες τῶν Κομνηνάδων…
Οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν  Vidohovë καὶ Miras ἔχουν ἀναλάβει τὰ χωριὰ Διποταμιᾶ, Χιονᾶτο, Καλὴ Βρύση καὶ Μεσόβλαχο.
Ἐνᾦ οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν
Nikolicë καὶ Arrzë ἔχουν ἀναλάβει τὰ ἀντίστοιχα Ἑλληνικὰ χωριὰ Τρίλοφο (Σλήμνιτσα), Μονόπυλο καὶ Γιαννοχῶρι. Συνέχεια