Διαφαινόμενον τέλος τῆς κομμουνιστικῆς προδοσίας

Αὔγουστος 1949. Γράφεται τὸ τέλος τῆς Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας.

17 Αὐγούστου, καταλαμβάνεται τὸ Βίτσι. Ἀπομένει ὁ Γράμμος Συνέχεια

Θάβοντας τὶς ἀνθρωποσφαγὲς πίσω ἀπὸ τὸ «ἀριστερὸ ἠθικὸ πλεονέκτημα»!!!

Ἀραχναῖο (Χέλι).
Τὸ Βαλτέτσι τῆς Ἀργολίδος.

Ἄλλο ἕνα δείγμα τοῦ διαφημιζομένου «Ἠθικοῦ Πλεονεκτήματος» καὶ τῶν «Ἀγώνων» τῆς Ἀριστεράς!

29 Ἰουλίου – 1 Αὐγούστου 1944. ΕΛΑΣ καὶ ΟΠΛΑ ἔσφαξαν 83 κατοίκους – ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά(!)- ἐκ τῶν ὁποίων τοὺς 63 τοὺς ἔῤῥιξαν, πολλοὺς ἀκόμη ζωνταντούς, σὲ ξεροπήγαδο πλησίον τῆς Μονῆς Ἀγνοῦντος, στὴν Ἐπίδαυρο. 
Στὸ χωριὸ ἔκαναν ὁλικὸ πλιάτσικο τῶν πάντων!!!
Συνέχεια

Νύκτα «Κρυστάλλων» (κατὰ Ἑλλήνων) στὸ Τορόντο τοῦ 1918.

Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπιχειρήσεις γενοκτονίας κατὰ τῶν Ἑλλήνων, μέσα στὴν διάρκεια τῆς ΓΝΩΣΤΗΣ μας ἱστορίας, ἐστάθη καὶ ἡ ἐπιχείρησις ἐκκαθαρίσεως τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν Καναδᾶ καὶ τὶς ΗΠΑ.
Μία ἀπὸ τὶς πολλές…
Αὐτὴ συνέβη διότι χρησιμοποιοῦσαν οἱ τότε ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ τοὺς Ἕλληνες ὡς ἀπεργοσπάστες.

Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν τὴν χρήσιν τῶν Ἑλλήνων ὡς ἀπεργοσπαστῶν ἐνισχύθη, συνειδητῶς, τὸ μένος κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας, στὸ Τορόντο…
Καὶ ἰδοῦ… Μία νύκτα «Κρυστάλλων» μέσα στὴν καρδιὰ τῶν …πεπολιτισμένων «Εὐρωπαίων» ἀποίκων τοῦ Καναδᾶ… Συνέχεια