Δὲν βγαίνει λέμε τὸ κορίτσι…

 

Τὸ διάβασα καὶ δὲν τὸ πίστευα.

Ἡ Ἐλενίτσα μας ἡ Κουντουρᾶ, ἡ πρόθυμος, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δάνειο τῶν 830.000 εὐρὼ ποὺ ἔχει πάρη ἀπὸ τὴν Ἐθνική.
Καὶ τὸ ὁποῖο-μὲ κυβερνητικὴ παρέμβαση- ἐρύθμισε.
Πῶς λέτε;
Πληρώνοντας δόση …600 εὐρῶ τὸν μῆνα.

Ἀπεκαλύφθη δὲ καὶ δεύτερο δάνειο 800.000 εὐρῶ ποὺ εἶχε πάρη μὲ τὸν σύζυγό της ἀπὸ τὴν Eurobank καὶ τὸ ὁποῖο ἔχει ἀφήση ἀπλήρωτο καὶ κάνει τὴν …«πάπια».

Ἀποτέλεσμα προσφυγὴ τῆς τραπέζης στὰ δικαστήρια καὶ …μπλεξίματα γιὰ τὴν ὡραία-πρόθυμο Ἑλένη.

Ἡ ὁποία τί νά πρωτοπληρώσῃ μέ τόν πενιχρό μισθό τῶν 7.000 εὐρῶ, πού παίρνει ὡς ὑπουργὸς Τουρισμοῦ καὶ τὰ διάφορα μικροποσὰ ποὺ ἐξοικονομεῖ ἀπὸ τὶς μετακινήσεις στὰ συνεχῆ της ταξείδια καὶ τὰ ἐκτὸς ἕδρας.;

Ἐκτὸς καὶ ἂν βοηθήσῃ ὁ …Σόρος…

Ἡ ἐναλλακτική της διέξοδος εἶναι ἡ …εὐρωβουλευτικὴ ἕδρα (πολλὰ τὰ λεφτὰ) ποὺ τῆς ἔχει ὑποσχεθῆ ὁ Ἀλέξης.

Ἀλλὰ θὰ τὴν ψηφίσουν οἱ…συριζαῖοι;
Θὰ δώση γραμμὴ ὁ….ΜπαρμπαΔημούλης;

Ἀμφιβάλλω.

Κοντόπουλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply