Γκώσαμε ἀπὸ πολυπολιτισμικὴ μ@λακία

Ἐὰν οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Σκανδιναβίας, κάτι χιλιάδες χρόνια πρίν, ἦσαν μαῦροι, ὅπως ἰσχυρίζονται κάτι ἐπιστήμονες ποὺ εἴτε ἔχουν πίσσα στὰ κεφάλια ἀντὶ γιὰ μυαλό, εἴτε τοὺς πέταξαν τὰ μάτια ἔξω κάποιοι μαῦροι, γιὰ νὰ βλέπουν τὰ πράγματα σφαιρικά, τότε πῶς στήν ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπότητος ἐπέρασαν στό ξανθός; Εἶναι σίγουρα θαῦμα.

Καὶ μπάνιο μὲ χλωρίνη νὰ ἔκαναν καθημερινῶς δὲν θὰ ἐπετύγχαναν τέτοια μεταμόρφωση.

Ὁ κάθε μ@λάκας πλέον, γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὸν ἤδη συντελούμενο ἐποικισμὸ τῆς Εὐρώπης ἀπὸ μαύρους, ξεπερνᾶ σὲ ἐπινοήσεις καὶ τοὺς πλέον διασήμους συγγραφεῖς ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Μιᾶς καὶ Εὐρώπη μὲ μαυρίλα δὲν συνάδει.

Ἡ μόνη μαυρίλα ποὺ θὰ δῆ κανόνικα τὸ κονκλάβιο τῶν Βρυξελλῶν θὰ εἶναι τὸ μαῦρο ποὺ θὰ φάη ὅλο αὐτὸ τὸ διεφθαρμένο σκυλολόϊ στὶς Εὐροεκλογὲς ἀπὸ τοὺς Εὐρωσκεπτικιστές, ποὺ ἀσφαλῶς καὶ δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἐὰν ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη δὲν εἶχε ἐκτραπῆ ἐντελῶς ἀπὸ τοὺς ἰδρυτικούς της σκοποὺς καὶ κανόνες.

Καὶ πρὶν γράψῃ κάποιος/κάποια ὁ,τιδήποτε γιὰ ῥατσισμὸ καὶ διαβάσει στὴν συνέχεια τὸν ἀναβαλόμενο, ἔχω νὰ πῶ ὅτι ὁ Θεὸς ἤξερε μία χαρὰ τί ἔκανε στὴν κατανομὴ τῶν χρωμάτων ἀνὰ ἤπειρο. Λευκοί, ἡμίλευκοι, κίτρινοι, κόκκινοι καὶ μαῦροι σὲ διαφορετικὲς ἠπείρους καὶ διαφορετικὲς γεωγραφικὲς περιοχές. Ὅσοι λοιπὸν κωλοτρίβεστε μὲ κάτι πολυπολιτισμικότητες, κατάργηση συνόρων καὶ κάτι τέτοιες δακρύβρεχτες μ@λακίες κρατῆστε τὶς εὐαισθησίες σας γιὰ τὴν παρέα σᾶς μία καὶ κάπου σταματᾶ ἡ συζήτησις κι ἀρχίζουν οἱ μάπες.

Γκώσαμε πιὰ ἀπὸ μ@λακία!!

Ἀπὸ τὸν φίλο Ἀπόστολο
(μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply