Δὲν εἶναι ἠλίθιοι, ἀλλὰ προδότες!!!

Δὲν εἶναι ἠλίθιοι!!!
Προδότες εἶναι!!!

Μὲ τὴν πλαστογράφηση τῆς ἐθνικότητος καὶ τῆς γλώσσηας ἔβαλαν τὴν χώρα μας σὲ τεράστιο κίνδυνο καὶ τὰ ἀποτελέσματα τὰ βλέπουμε ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτούς!!!

Τί σημαίνει αὐτό;
Τὸ ἤξεραν καὶ τὸ ἐπεδίωκαν.

Γιὰ αὐτὸ ἀλλάζουν καὶ τὸν ποινικὸ νόμο περὶ συνεργασίας μὲ τὸν ἐχθρὸ ἢ δωροδοκίας ἢ βλάβης τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων ἀπὸ κακούργημα σὲ πλημμέλημα.

Κι ἀκόμα εἴμαστε στὴν ἀρχή….

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply