Δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ὑποδεικνύουν τὸ …τέλος!!! (β)

Ἔγραφα τὶς πρὸ ἄλλες γιὰ τὰ δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ποὺ καταδεικνύουν πὼς πλέον ἀδυνατεῖ αὐτὴ ἡ συμμορία νὰ «μαζέψῃ» τὰ ὅσα ἀπὸ τὰ ἐγκλήματά της δημοσιοποιῶνται. Κι ἀδυνατεῖ νὰ τὰ «μαζέψῃ» καί, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ τὰ κουκουλώσῃ καὶ νὰ τὰ καλύψῃ, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, τὸ τέλος της ἔφθασε, ὅσο κι ἐὰν πολεμᾷ γιὰ νὰ μᾶς πείσῃ περὶ τοῦ ἀντιθέτου…

Δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ὑποδεικνύουν τὸ …τέλος!!!

Καὶ εἶναι πολλὰ τὰ ἐγκλήματά της…
Καί, ὄχι… Δὲν γνωρίζουμε ὅλα τὰ ἐγκλήματά της…
Ὅμως πλέον ἀδυνατεῖ νὰ τὰ ἀποκρύψῃ, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ τὰ …ἐξαφανίσῃ. Ἔνα θάβει, ἑκατὸν ἕνα ἔρχονται στὸ φῶς…
Κι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀδυναμία αὐτῆς τῆς συμμορίας πλέον στὸ νὰ καλύψῃ τὰ ἴχνη της ἀποδεικνύει πὼς τὸ τέλος της εἶναι πλησιέστερα ἀπὸ ὄσο φανταζόμεθα…

Ἕνα τέτοιο παράδειγμα, ποὺ ἐπιβεβαιώνει τοὺς ἰσχυρισμούς μου, εἶναι ἡ παραίτησις λοΐζου.πηγὴ

https://www.youtube.com/watch?v=lh8rjAu3KvY

Ἡ μανδὰμ λοΐζου, βάσει δημοσιευμάτων, ἐξηκολούθησε νὰ λαμβάνῃ μετὰ θάνατον τὴν σύνταξιν τῆς μαννούλας της, ἐνᾦ, πάντα βάσει δημοσιευμάτων, κατεδικάσθη (νὰ πληρώσῃ βεβαίως-βεβαίως) διότι …ἐλησμόνησε νὰ δηλώσῃ ἐγκαίρως τὸν θάνατο τῆς μαννούλας της καὶ νὰ διακοπῇ ἡ συνταξιοδότησίς (της). Κοινῶς ἐξηπάτησε τὸ Δημόσιον περισσότερο ἀπὸ μίαν πενταετία… Δῆλα δὴ ὅλους μας, βάσει τῶν δημοσιευμάτων.
Καί, φυσικά, τὸ ἐν λόγῳ ἔγκλημα (ἀπάτη στὴν καθομιλουμένη) ἔγινε γνωστό, ἔφθασε στὰ δικαστήρια καὶ ἡ μανδάμ, ὡς εἴθισται σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, κατεδικάσθη, κάτι ποὺ δὲν τὴν ἐμπόδισε ὅμως νὰ ἀποδεχθῇ τὴν ὑποψηφιότητά της στὸ εὐρωψηφοδέλτιο.

Τὰ ὅσα λοιπὸν συνέβησαν μετά, κατόπιν τῶν ἀποκαλύψεων, ποὺ τὴν ὁδήγησαν στὸ νὰ παραιτηθῇ, εἶναι τὰ ἀναμενόμενα. Ὄχι διότι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ παρακάμψουν, νὰ ἀγνοήσουν καὶ νὰ ἀφήσουν ἀναπάντητα τὰ ὅσα ἀπεκαλύφθησαν γιὰ τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ διότι τώρα πιὰ δὲν ὑπάρχουν δυνατότητες καλύψεως τοῦ κάθε εἰς βάρος μας ἐγκλήματος. Ἀντιθέτως μάλιστα θὰ ἔλεγα πὼς ἤδη ἔχουμε εἰσέλθη στὴν περίοδο ἐκείνην ποὺ μόνον πιὸ …κάτω, ἀπὸ τὸ ἤδη …κάτω, θὰ κατρακυλοῦν οἱ κάθε λογῆς κι ἐπιπέδου διαπλεκόμενοι.

Σὲ μίαν περιόδον λοιπὸν σὰν κι αὐτὴν ποὺ ἐντός της διαβιοῦμε, ὅπου ἡ ἔκτασις τῆς καταῤῥεύσεως γίνεται συνειδητὴ ἀπὸ ὅλο καὶ περισσοτέρους, τὰ …ἀμάζευτα δὲν μαζεύονται. Κι ἔτσι τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπανα ἀπέσυραν τὴν μυρσινάρα μέν, διότι -ἐπισήμως- οἱ συνέπειες εἰς βάρος τους θὰ ἦταν, καθαρὰ πολιτικῶς, πολὺ χειρότερες γιὰ αὐτούς…
…ὅμως ἐπὶ πλέον ἀπέδειξαν τὴν ἀδυναμία τους τους νὰ συντηρήσουν, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ πιστά τους,
καλὰ χρηματιζόμενα, κομματόσκυλα, ἕναν ἀνύπαρκτο μῦθο, ποὺ ἀποδεικνύεται πολὺ περισσότερο σαθρὸς ἀπὸ ὅσα ἔδειχνε ἐξ ἀρχῆς. Διότι ἡ μυρσινάρα εἶναι ἁπλῶς μία ἔκφανσις τῆς ἀνυπαρξίας ἀναγκαίων πυλώνων στηρίξεως αὐτοῦ τοῦ οἰκοδομήματος. Ἀμέτρητες «μυρσινάρες»-«καμμένα χαρτιὰ» ὑπάρχουν πίσω ἀπὸ αὐτήν.

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ἡ μυρσινάρα ἐξετοπίσθη διότι ἦταν …μικρὸ ψαράκι..
Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅμως πὼς κάνετε λάθος, διότι ἐὰν πράγματι εἶχε ἐλπίδες αὐτὸ τὸ κομματόμορφο δημοκρατικὸ μόρφωμα, θὰ ὑπῆρχαν καὶ πρόθυμες ἐφεδρείες γιὰ νὰ καταλάβουν θέσεις ποὺ ἐγκαταλείπονται.

Ἂν δεῖτε τὸν ὑποψήφιο Δήμαρχο Σύριζα γιὰ τὸ Ναύπλιο, τὸν ἄλλλοτε Νομάρχη τοῦ βαθέως Πασόκ, ἀλλάξτε δρόμο καὶ πεζοδρόμιο…

Δὲν μπορεῖ νὰ φτιάξῃ ψηφοδέλτιο, τοῦ κλείνουν τὸ τηλέφωνο, τὸν ἀποφεύγουν ὅλοι καὶ βγαίνει στὶς καφετέριες νὰ εὕρῃ ὑποψηφίους!!!

Λαπαθιώτου Κωνσταντίνα

Βέβαια θὰ μοῦ πεῖτε πὼς τόσοι καὶ τόσοι, παρὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ μικρὰ ἢ μεγάλα τους, καθημερινὰ ἐγκλήματα, ἰδίως σὲ ἐγκλήματα οἰκονομικῆς φύσεως, ἀλλὰ κι ἄλλα, παραμένουν -ἐπισήμως- στὸ ἀπυρόβλητον.
Κι ἔτσι γεωργιάδηδες τοῦ κόσμου μας πέφτουν στὰ …«μαλακά», παρὰ τὶς καταγγελίες γιὰ βιασμὸ – καὶ δὴ -ἀνηλίκου, στὴν Μολδαβία.

Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!!

Κάτι πού, ἐπισήμως, ὅμως ἔως τώρα …«δικαιολογεῖται» ἀπὸ τὴν «φιλοσοφία» τοῦ κόσμου μας καὶ δὴ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης «μας»… Ἀκόμη… 

Ὅταν κυβερνοῦν παιδεραστὲς καὶ μισάνθρωποι…

Ὅπως σαφῶς …«δικαιολογεῖται» καὶ κάθε ἐξωτερικὴ παρέμβασις σὲ ζητήματα (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνης, γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ἐγκλήματα τῶν …«ἐκλεκτῶν».

Δικαιοσύνη ἐγχώριος κατὰ Κομισιὸν

Παρέμβασις Κομισιόν ὑπέρ Γεωργίου τῆς ΕΛΣΤΑΤ;

Ὅπως σαφῶς …«δικαιολογοῦνται» καὶ ὅλες οἱ ἐθνικὲς μειοδοσίες, μὲ κατόπιν τῶν ἐγκλημάτων, νομομαγειρεύματα, ποὺ ὅμως σὲ Ἐθνικὰ Ἐγκλήματα δὲν μποροῦν νὰ ἰσχύσουν!!!
Λὲς καὶ θὰ μπορέσουν νὰ πατήσουν ἐπάνω σὲ αὐτὰ γιὰ νὰ σώσουν τὰ τομάρια τους…

Κακὰ τὰ ψέμματα… Δὲν θὰ φύγουν ἄνευ πεισματώδους ἀντιστάσεώς τους. Δὲν θὰ ἐγκαταλείψουν τὶς θέσεις ποὺ ὑφήρπαξαν, μὲ ψέμματα, ὑποσχέσεις καὶ παραπληροφορίες. Δὲν θὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἧττα τους ἐὰν δὲν δοῦν τὸ …«αἷμα τους νὰ ῥέῃ» στοὺς δρόμους. Ἔως τῶν τελευταίων τους στιγμῶν θὰ ὑπερασπίζονται μὲ κάθε μέσον, κυρίως νομότυπον, ὅσα «ἀνέλαβαν» ἐλέῳ τοκογλυφικῆς δικτατορίας. Στὴν πραγματικότητα δὲν θὰ ἐγκαταλείψουν σπιθαμὴ ἀπὸ ὅσα θεωροῦν ὡς κεκτημένα τους, δίχως νὰ πολεμήσουν λυσσωδῶς καὶ πάντα ἡνωμένοι ἐναντίον μας. Δὲν θὰ ἀποδεκτοῦν τὴν ἧττα τους, παρὰ μόνον ἐὰν θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ τὸ κάνουν. Δὲν θὰ φύγουν τέλος πάντων, ἐὰν δὲν αἰσθανθοῦν παγιδευμένοι στὰ δικά τους πλοκάμια.
Ἀκόμη ἐλπίζουν… Κι ὅσο ἐλπίζουν, τόσο θὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, τόσο θὰ αὐξάνουν τὰ λάθη τους καὶ τόσο περισσότερο θὰ κλονίζουν μόνοι τους, τὸ οἰκοδόμημα ποὺ θεωροῦν ὡς κάστρο τους.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ ἐν λόγῳ ἐγκληματίες ἀπολαμβάνουν τὶς τελευταῖες στιγμὲς τῆς βασιλείας τους.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Φυσικά, δὲν ἀναφέρομαι μόνον στὰ τΣΥΡΙΖΑιόπαντα, ἀλλὰ σὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς συμμορίας τῶν 300.

Διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται.
Ὅμως τελικῶς, ἂν καὶ ἐμεῖς βλέπουμε τὰ πρόσωπα (καὶ ὁπωσδήποτε τὶς οἰκογενειακὲς καὶ ἐπιχειρηματικές τους σχέσεις, καθὼς φυσικὰ καὶ τὶς ὁποῖες μορφὲς διαπλοκῆς τους, σὲ ἔναν βαθμό), ἐν τούτοις τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ τὸ νομικὸ ἐκεῖνο πλαίσιον, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ «Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων», ποὺ ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες μᾶς διατηρεῖ ὑποτεταγμένους στὰ δίκτυα τῶν τοκογλύφων, μὲ τὸν «δημοκρατικὸ» μανδύα τῶν παπαρολογιῶν του, δίχως ὅμως νὰ ἐγγίζονται οἱ τοκογλῦφοι.

Ἡ ἀπάτη «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος».

Ὅμως ἀντ’ αὐτοῦ διαπιστώνουμε πὼς ἀνοικτὰ καὶ ἀπροκάλυπτα πλέον οἱ μετέχοντες στὶς λίστες κάθε ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ τὶς οἰκονομικές τους ἀπολαβές, ἐγκαταλείποντας σαφῶς καὶ ἀνερυθρίαστα πλέον τὶς ὁποῖες «ἰδεολογίες» προέτασσαν ὡς βιτρίνα τους, ἔως καὶ πρὸ μερικῶν ἐτῶν. Παπαγαλίζουν τσιτάτα ἀπὸ τὴν μία τοῦ τύπου: «ποτὲ πιὰ δεξιά», «νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε στὴν δεξιὰ νὰ ἐπανέλθῃ», «ἑνωμένοι κατὰ τῆς δεξιᾶς», «ὑπερασπίζουμε τὸ δημοκρατικὸ τόξο», «πολεμοῦμε τὸν φασισμό», «θάνατος στοὺς φασίστες» ἢ τοῦ τύπου: «νὰ φύγουν αὐτοί», «νὰ διώξουμε τὴν τΣΥΡΙΖΑϊκὴ χολέρα», «ἂς φύγουν αὐτοὶ καὶ βλέπουμε», …
Οὐδὲ μία, ἐπὶ τῆς οὐσίας, πρότασις ἐξόδου ἐκ τῶν τελμάτων μας, ποὺ εἶναι σαφῶς ἔξω ἀπὸ τὶς σφαῖρες τῆς προπαγάνδας τους. Οὐδὲ μία ἐκτὸς εὐρωπαϊκῆς καὶ τοκογλυφικῆς δικτατορίας τοποθέτησις… Οὐδὲ μία θέσις ὑπὲρ Ἑλλήνων… Οὐδὲ μία ἀνακοίνωσις ἔξω ἀπὸ τὰ ὅσα οἱ Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros ἐπιτάσσουν… Οὐδὲ μία φωνὴ κοινῆς λογικῆς…
Τελικῶς ο
ὐδὲ μία ἐλπίς… Ἀναπαράγουν τοὺς ἑαυτούς τους, τοὺς μισανθρωπισμούς τους καὶ ὅσα ἡ παγκοσμιοποίησις πρεσβεύει, μὲ μόνο σκοπό τὸ νὰ παραμείνουν στὴν ἁλυσίδα τῶν εἰσπράξεων μὲ κάθε τρόπο καὶ σαφῶς εἰς βάρος μας. Καὶ πρὸς τοῦτον ἀπολαμβάνουν κάθε εἴδους ἀσυλία, γιὰ κάθε τους ἔγκλημα, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς καστανάδες, τὶς γιαγάδες καὶ τοὺς ἀπελπισμένους (πλέον) βιοπαλαιστές…

Καὶ οἱ βασικὲς ἀποδείξεις τοῦ ἀνηθίκου πανομοιοτύπου τους εὐρίσκονται στὶς σοσιαλιστικὲς κομματικὲς θέσεις τους, κατ’ ἀρχάς, ἀλλὰ ἐν συνεχείᾳ στὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἀποφεύγουν νὰ ἀναφερθοῦν στοὺς ἰδίους τοὺς τοκογλύφους.

Σοσια-λΗστές!!!

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν κάθε μορφῆς φανατισμό, ποὺ μᾶς «φοροῦν», μὲ διάφορα προσχήματα, «ἐμφυλίους» καὶ ποὺ κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, μᾶς κτυποῦν ἀλύπητα, γενοκτοντῶντας μας καὶ λεηλατῶντας μας. Πάντα …νομοτύπως…
…ἐνᾦ παραμένουν ἀδελφομένοι σὲ κάθε εὐκαιρία!!!

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀπολαμβάνουν τὰ διάφορα προνόμια ἀπὸ τοὺς νόμους βενιζέλου περὶ ἀσυλίας, ποὺ ὅμως, ἂν καὶ σαφῶς ἀναφέρονται μόνον στὰ τῶν ἐγκλημάτων κουδουνισμένων β(ο)υλευτῶν, ἐν τούτοις ἐπεκτείνονται κατὰ περίπτωσιν, σὲ κάθε διαπλεκόμενο καὶ ἐξαρτώμενο μέλος τῆς συμμορίας τους.  

Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς…

Εἶναι ὅμως κι αὐτοὶ ποὺ ἐξαθλιώνουν καθημερινῶς τοὺ ἰθαγενεῖς, διασύροντάς τους καὶ καταδιώκοντάς τους ὡς …ἐχθρούς!!!

Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς…

Τὸ ἐν λόγῳ μοντέλο παραπλανήσεώς μας πεθαίνει. Ὁ πανικός του εἶναι ἔκδηλος καὶ ἡ προπαγάνδα αὐτό-γελοιοποιεῖται…

https://www.youtube.com/watch?v=8BcT5f_jl9E

Οἱ «ἐφεδρείες» τελείωσαν καὶ τώρα ἀνακυκλώνονται τὰ ἴδια σκουπίδια μεταξύ τους.
Ἐάν γιὰ παράδειγμα, κυβερνὸν κόμμα διατηροῦσε ἀληθεῖς ἐλπίδες, οὐδέποτε, ἐκ πρώτοις, θὰ κατέφευγε στὴν κάθε μυρσινάρα καί, κατὰ δεύτερον, θὰ ἐρευνοῦσε καλλίτερα τὸ πῶς αὐτὴ ἡ «κάθε» μυρσινάρα φαίνεται (ὄχι καὶ εἶναι ἀπαραιτήτως) «καθαρὴ». Ἡ προχειρότης, ἀφ΄ ἑνός, μὰ καὶ τὸ ἀπολύτως ἐπιδερμικὸν τοῦ (ὁποιουδήποτε) γνωστοῦ ὀνόματος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ φέρῃ ψήφους, δὲν λειτουργεῖ πλέον, ὄχι τόσο διότι ξυπνήσαμε, ὅσο διότι τὸ κομματικό τους παραμυθάκι ἔχει πρὸ πολλοῦ τελειώση καὶ μόνον κάτι κατάλοιπα, γραφικὰ κυρίως, παραμένουν ἀρκούντως ὑποτεταγμένα καί, κατὰ περίπτωσιν (βλέπε ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡCIA καὶ χρυσῆ αὐγή, τὰ δύο «ἄκρα» ἐπισήμως) ὑπὲρ τοῦ δέοντος φανατισμένα. Μὰ κι αὐτὰ ἀπόνερα εἶναι…

Ἡ καταφυγὴ τῶν τΣΥΡΙΖΑίων στὴν (κάθε) μυρσινάρα ἀποδεικνύει πὼς ἀφ΄ ἑνὸς ἢδη τὰ κομματικὰ καζάνια δὲν μποροῦν νὰ ξεβράσουν κάτι νέο, καθαρὸ μά, κυρίως, μὴ ἐμπλεκόμενο σὲ παρανομίες. Στὴν πραγματικότητα ἡ παραίτησις μυρσινάρας καταδεικνύει τὸ πλῆρε τίποτα ἐπὶ τοῦ ὁποίου στηρίζονται ὅλα τὰ κομματικὰ ἀποβράσματα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *