Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς…

Οὔτε ἐγκληματίες…
Οὔτε δολιοφθορεῖς…
Μόνον κάτι γιαγιάδες ποὺ πωλοῦν …παρανόμως μαϊντανὸ σὲ λαϊκές, κάτι, ἐπίσης, «παρανόμους» καστανάδες καὶ κουλουράδες, κάτι τύπους ποὺ δὲν ἔχουν νὰ ταΐσουν τὰ παιδιά τους μὲ ἀνασφάλιστα ὀχήματα καὶ κάτι ἄλλους ποὺ κυκλοφοροῦσαν μὲ …σκόρδα (γιὰ τὸ …μάτι) καὶ πρέπει νὰ τοὺς ἐξαφανίσουμε!!!


Δὲν ἔχουμε ἐγκληματίες.

πηγὴ
Οὔτε καθάρματα, ποὺ ἀποδεδειγμένα καὶ μὲ δόλο συνιστοῦν …συμμορίες!!!

πηγὴ

Οὔτε ἐξαγορασμένους κι …ἐξυπηρετήσαντες!!!

πηγὴ

Οὔτε φυσικὰ ἔχουμε κάτι νὰ μᾶς ἀνησυχῇ, στὴν ἀπέραντη Μπανανία ποὺ διαβιοῦμε.

Ἡ …δικαιοσύνη κοιμᾶται τὸν ὕπνο τοῦ …«δικαίου»!
Οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες περιφέρουν τὰ σαρκία τους, μοιράζοντας χαμόγελα καὶ ὑπογράφοντας κάθε εἴδους νομομαγείρευμα, ποὺ δουλοποιεῖ τοὺς Ἕλληνες καὶ …«ἀθωῴνει» τοὺς καταχραστὲς καὶ τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων.
Ὁ συνωστισμὸς τῶν ὑποψηφίων …«ἐθνοσωτήρων» αὐξάνεται…
Ἡ παραμυθολογία κορυφώνεται…
Καὶ οἱ …«ἀσθενεῖς καὶ ὁδοιπόροι» κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι, ὑπενθυμίζοντας πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν πὼς ἀκόμη …σιωποῦν, ἂν καὶ λίγες ἡμέρες πρὶν ἦσαν τοῦ …θανατᾶ!!!

πηγὴ

Ὅσο γιὰ τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη» μας…
Αὐτὴ πιὰ ἀντιλαμβάνεται μόνον τὸ δικαίωμα τῆς …μπούργκας, ὡς τρόπο ἐλευθέρας ἐκφράσεως, ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ …διαφωτισμοῦ!!!

Εἴμαστε μία ὡραία ἀτμόσφαιρα εἴπαμε;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὅπως ἴσως κι ἐσεῖς ἀντιλαμβάνεσθε, τελικῶς εἴμαστε ὅλοι …καστανάδες!!!

Ναὶ ῥέ, εἴμαστε ΟΛΟΙ καστανᾶδες!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς…

Leave a Reply